De eerste brief aan Timotheüs 4:1-16

4  Maar het geïnspireerde woord* zegt duidelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat ze luisteren naar misleidende geïnspireerde uitspraken*+ en leringen van demonen,  onder invloed van de huichelarij van leugenaars+ die een geweten hebben dat is dichtgeschroeid.*  Ze verbieden het huwelijk+ en het gebruik van voedsel+ dat God heeft geschapen om onder dankzegging te worden gegeten+ door hen die geloof hebben+ en die de waarheid nauwkeurig kennen.  Want elke schepping van God is goed,+ en niets moet worden afgekeurd+ als het met dankzegging wordt aangenomen,  want het is geheiligd door Gods woord en het gebed.  Als je de broeders die raad geeft, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn, gevoed met de woorden van het geloof en van de goede leer die je trouw hebt gevolgd.+  Maar verwerp oneerbiedige verzinsels+ en dat soort oudevrouwenpraat. Oefen je in toewijding aan God.  Want lichamelijke oefening* is nuttig voor weinig, maar toewijding aan God is nuttig voor alles, omdat ze een belofte inhoudt voor het leven nu en het leven dat zal komen.+  Die verklaring is betrouwbaar en verdient volledige instemming. 10  Hiervoor werken we hard en spannen we ons in,+ omdat we onze hoop hebben gevestigd op een levende God, die een Redder+ is van alle soorten mensen,+ vooral van hen die trouw zijn. 11  Blijf die geboden geven en onderwijzen. 12  Laat niemand ooit neerkijken op je jeugd. Maar word voor degenen die trouw zijn een voorbeeld in spreken, in gedrag, in liefde, in geloof, in eerbaarheid.* 13  Blijf je tot ik kom toeleggen op het voorlezen,+ het aansporen* en het onderwijzen. 14  Verwaarloos de gave in je niet, die je werd gegeven via een profetie toen het lichaam van ouderlingen je de handen oplegde.+ 15  Denk diep na* over deze dingen, ga er helemaal in op, zodat iedereen je vooruitgang kan zien. 16  Let constant op jezelf en je onderwijs.+ Blijf deze dingen doen, want zo zul je zowel jezelf redden als degenen die naar je luisteren.+

Voetnoten

Lett.: ‘de geest’.
Lett.: ‘misleidende geesten’.
Of ‘als met een brandijzer is dichtgeschroeid’.
Of ‘training’.
Of ‘zuiverheid’.
Of ‘bemoedigen’, ‘vermanen’.
Of ‘mediteer’.

Aantekeningen

Media