Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Tabel van de Bijbelboeken

Boeken van de Hebreeuwse Geschriften, opgetekend vóór Christus

NAAM VAN BOEK

SCHRIJVER(S)

WAAR GESCHREVEN

GESCHRIFT VOLTOOID (v.Chr.)

BESCHREVEN PERIODE (v.Chr.)

Genesis

Mozes

Woestijn

1513

‘In het begin’ tot 1657

Exodus

Mozes

Woestijn

1512

1657-1512

Leviticus

Mozes

Woestijn

1512

1 maand (1512)

Numeri

Mozes

Woestijn en vlakte van Moab

1473

1512-1473

Deuteronomium

Mozes

Vlakte van Moab

1473

2 maanden (1473)

Jozua

Jozua

Kanaän

c. 1450

1473–c. 1450

Rechters

Samuël

Israël

c. 1100

c. 1450–c. 1120

Ruth

Samuël

Israël

c. 1090

11 jaar van bestuur door rechters

1 Samuël

Samuël, Gad, Nathan

Israël

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuël

Gad, Nathan

Israël

c. 1040

1077–c. 1040

1 Koningen

Jeremia

Juda

580

c. 1040-911

2 Koningen

Jeremia

Juda en Egypte

580

c. 920-580

1 Kronieken

Ezra

Jeruzalem (?)

c. 460

Na 1Kr 9:44: c. 1077-1037

2 Kronieken

Ezra

Jeruzalem (?)

c. 460

c. 1037-537

Ezra

Ezra

Jeruzalem

c. 460

537–c. 467

Nehemia

Nehemia

Jeruzalem

na 443

456–na 443

Esther

Mordechai

Susan, Elam

c. 475

493–c. 475

Job

Mozes

Woestijn

c. 1473

Ruim 140 jaar tussen 1657 en 1473

Psalmen

David en anderen

 

c. 460

 

Spreuken

Salomo, Agur, Lemuël

Jeruzalem

c. 717

 

Prediker

Salomo

Jeruzalem

v. 1000

 

Hooglied

Salomo

Jeruzalem

c. 1020

 

Jesaja

Jesaja

Jeruzalem

na 732

c. 778–na 732

Jeremia

Jeremia

Juda, Egypte

580

647-580

Klaagliederen

Jeremia

Bij Jeruzalem

607

 

Ezechiël

Ezechiël

Babylon

c. 591

613–c. 591

Daniël

Daniël

Babylon

c. 536

618–c. 536

Hosea

Hosea

Samaria (district)

na 745

v. 804–na 745

Joël

Joël

Juda

c. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

c. 804

 

Obadja

Obadja

 

c. 607

 

Jona

Jona

 

c. 844

 

Micha

Micha

Juda

v. 717

c. 777-717

Nahum

Nahum

Juda

v. 632

 

Habakuk

Habakuk

Juda

c. 628 (?)

 

Zefanja

Zefanja

Juda

v. 648

 

Haggaï

Haggaï

Jeruzalem

520

112 dagen (520)

Zacharia

Zacharia

Jeruzalem

518

520-518

Maleachi

Maleachi

Jeruzalem

na 443

 

Boeken van de Griekse Geschriften, opgetekend na Christus

NAAM VAN BOEK

SCHRIJVER

WAAR GESCHREVEN

GESCHRIFT VOLTOOID (n.Chr.)

BESCHREVEN PERIODE

Mattheüs

Mattheüs

Israël

c. 41

2 v.Chr.–33 n.Chr.

Markus

Markus

Rome

c. 60-65

29-33 n.Chr.

Lukas

Lukas

Cesarea

c. 56-58

3 v.Chr.–33 n.Chr.

Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

Na proloog, 29-33 n.Chr.

Handelingen

Lukas

Rome

c. 61

33–c. 61 n.Chr.

Romeinen

Paulus

Korinthe

c. 56

 

1 Korinthiërs

Paulus

Efeze

c. 55

 

2 Korinthiërs

Paulus

Macedonië

c. 55

 

Galaten

Paulus

Korinthe of Syrisch Antiochië

c. 50-52

 

Efeziërs

Paulus

Rome

c. 60-61

 

Filippenzen

Paulus

Rome

c. 60-61

 

Kolossenzen

Paulus

Rome

c. 60-61

 

1 Thessalonicenzen

Paulus

Korinthe

c. 50

 

2 Thessalonicenzen

Paulus

Korinthe

c. 51

 

1 Timotheüs

Paulus

Macedonië

c. 61-64

 

2 Timotheüs

Paulus

Rome

c. 65

 

Titus

Paulus

Macedonië (?)

c. 61-64

 

Filemon

Paulus

Rome

c. 60-61

 

Hebreeën

Paulus

Rome

c. 61

 

Jakobus

Jakobus (Jezus’ broer)

Jeruzalem

v. 62

 

1 Petrus

Petrus

Babylon

c. 62-64

 

2 Petrus

Petrus

Babylon (?)

c. 64

 

1 Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

 

2 Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

 

3 Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

 

Judas

Judas (Jezus’ broer)

Israël (?)

c. 65

 

Openbaring

Apostel Johannes

Patmos

c. 96

 

[Van sommige boeken is onzeker wie de schrijver is of waar ze zijn geschreven. Vaak is de datering bij benadering. De afkorting ‘c.’ betekent circa en ‘v.’ betekent vóór.]