Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

A6-B

Tabel: Profeten en koningen van Juda en van Israël (deel 2)

Koningen van het zuidelijke koninkrijk (vervolg)

777 v.Chr.

Jotham: 16 jaar

762

Achaz: 16 jaar

746

Hizkia: 29 jaar

716

Manasse: 55 jaar

661

Amon: 2 jaar

659

Josia: 31 jaar

628

Joahaz: 3 maanden

Jojakim: 11 jaar

618

Jojachin: 3 maanden, 10 dagen

617

Zedekia: 11 jaar

607

Jeruzalem en de tempel worden verwoest door de binnenvallende Babyloniërs onder Nebukadnezar. Zedekia, de laatste aardse koning in de afstammingslijn van David, wordt onttroond

Koningen van het noordelijke koninkrijk (vervolg)

c. 803 v.Chr.

Zacharia: regeringsduur officieel slechts 6 maanden

Zacharia begon in zekere zin te regeren, maar kennelijk werd hij pas c. 792 volledig in het koningschap bevestigd

c. 791

Sallum: 1 maand

Menahem: 10 jaar

c. 780

Pekahia: 2 jaar

c. 778

Pekah: 20 jaar

c. 758

Hosea: 9 jaar vanaf c. 748

c. 748

Mogelijk werd Hosea’s regering pas c. 748 volledig erkend of kreeg hij vanaf dat jaar steun van de Assyrische monarch Tiglath-Pileser III

740

Assyrië verovert Samaria, onderwerpt Israël; noordelijke tienstammenrijk Israël houdt op te bestaan

 • Lijst van profeten

 • Jesaja

 • Micha

 • Zefanja

 • Jeremia

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniël

 • Ezechiël

 • Obadja

 • Hosea