Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

A7-G

Belangrijkste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde: Laatste deel van Jezus’ bediening in Jeruzalem (deel 1)

WANNEER

WAAR

GEBEURTENIS

MATTHEÜS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

33, 8 nisan

Bethanië

Jezus arriveert zes dagen voor het Pascha

     

11:55–12:1

9 nisan

Bethanië

Maria giet olie over Jezus uit

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Bethanië-Bethfagé-Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem, rijdt op een ezel

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 nisan

Bethanië-Jeruzalem

Vervloekt vijgenboom; reinigt opnieuw de tempel

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jeruzalem

Overpriesters en schriftgeleerden spannen samen om Jezus te doden

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehovah spreekt; Jezus voorspelt zijn dood; ongeloof van Joden vervult Jesaja’s profetie

     

12:20-50

11 nisan

Bethanië-Jeruzalem

Les van de verdorde vijgenboom

21:19-22

11:20-25

   

Jeruzalem, tempel

Zijn gezag in twijfel getrokken; illustratie twee zonen

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Illustraties: moordzuchtige wijnbouwers, bruiloft

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Beantwoordt vragen over God en caesar, opstanding, belangrijkste gebod

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Vraagt of Christus Davids zoon is

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Wee de schriftgeleerden en farizeeën

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Ziet bijdrage van weduwe

 

12:41-44

21:1-4

 

Olijfberg

Teken toekomstige aanwezigheid

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Illustraties: tien maagden, talenten, schapen en bokken

25:1-46

     

12 nisan

Jeruzalem

Joodse leiders eropuit hem te doden

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judas spreekt af Jezus te verraden

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 nisan (donderdagmiddag)

Bij en in Jeruzalem

Treft voorbereidingen voor laatste Pascha

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 nisan

Jeruzalem

Eet Pascha met apostelen

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Wast voeten van apostelen

     

13:1-20