Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het goede nieuws volgens Mattheüs

Hoofdstukken

Inhoud

 • 1

  • Afstamming Jezus Christus (1-17)

  • Geboorte van Jezus (18-25)

 • 2

  • Bezoek astrologen (1-12)

  • Vlucht naar Egypte (13-15)

  • Herodes doodt jongetjes (16-18)

  • Naar Nazareth (19-23)

 • 3

  • Johannes de Doper predikt (1-12)

  • Jezus’ doop (13-17)

 • 4

  • Duivel stelt Jezus op de proef (1-11)

  • Jezus predikt in Galilea (12-17)

  • Jezus’ eerste discipelen (18-22)

  • Jezus predikt, onderwijst en geneest (23-25)

 • 5

  • BERGREDE (1-48)

   • Jezus begint toespraak (1, 2)

   • Negen factoren voor geluk (3-12)

   • Zout en licht (13-16)

   • Jezus zal wet vervullen (17-20)

   • Raad over woede (21-26), overspel (27-30), echtscheiding (31, 32), eed afleggen (33-37), wraak (38-42), vijanden liefhebben (43-48)

 • 6

  • BERGREDE (1-34)

   • Niet te koop lopen met goede daden (1-4)

   • Hoe te bidden (5-15)

   • Vasten (16-18)

   • Schatten op aarde en in hemel (19-24)

   • Niet langer zorgen maken (25-34)

    • ‘Blijf eerst Koninkrijk zoeken’ (33)

 • 7

  • BERGREDE (1-27)

   • Ophouden met oordelen (1-6)

   • Blijven vragen, zoeken, kloppen (7-11)

   • Gulden Regel (12)

   • Nauwe poort (13, 14)

   • Te herkennen aan vruchten (15-23)

   • Huis op rots, huis op zand (24-27)

  • Menigte onder indruk Jezus’ onderwijs (28, 29)

 • 8

  • Melaatse genezen (1-4)

  • Geloof van legerofficier (5-13)

  • Jezus geneest velen in Kapernaüm (14-17)

  • Hoe Jezus te volgen (18-22)

  • Jezus bestraft storm (23-27)

  • Jezus stuurt demonen in varkens (28-34)

 • 9

  • Jezus geneest verlamde (1-8)

  • Jezus nodigt Mattheüs uit (9-13)

  • Vraag over vasten (14-17)

  • Dochter Jaïrus; vrouw raakt kleed aan (18-26)

  • Jezus geneest blinden en stommen (27-34)

  • Oogst groot, weinig werkers (35-38)

 • 10

  • De 12 apostelen (1-4)

  • Instructies voor prediking (5-15)

  • Discipelen zullen vervolgd worden (16-25)

  • Niet bang voor mensen, maar voor God (26-31)

  • Geen vrede, maar zwaard (32-39)

  • Jezus’ discipelen ontvangen (40-42)

 • 11

  • Johannes de Doper geprezen (1-15)

  • Generatie veroordeeld (16-24)

  • ‘Aan kleine kinderen onthuld’ (25-27)

  • Jezus’ juk niet zwaar (28-30)

 • 12

  • Jezus ‘Heer van de sabbat’ (1-8)

  • Verschrompelde hand genezen (9-14)

  • Gods geliefde dienaar (15-21)

  • Demonen uitgedreven door heilige geest (22-30)

  • Onvergeeflijke zonde (31, 32)

  • Boom herkend aan vruchten (33-37)

  • Teken van Jona (38-42)

  • Als onreine geest terugkomt (43-45)

  • Jezus’ moeder en broers (46-50)

 • 13

  • KONINKRIJKSILLUSTRATIES (1-52)

   • De zaaier (1-9)

   • Waarom illustraties gebruikt (10-17)

   • Uitleg illustratie zaaier (18-23)

   • Tarwe en onkruid (24-30)

   • Mosterdzaadje en zuurdesem (31-33)

   • Illustraties vervulling profetie (34, 35)

   • Uitleg illustratie tarwe en onkruid (36-43)

   •  Verborgen schat en mooie parel (44-46)

   • Sleepnet (47-50)

   • Nieuwe en oude schatten (51, 52)

  • Jezus niet geëerd in eigen streek (53-58)

 • 14

  • Johannes de Doper onthoofd (1-12)

  • Jezus voedt 5000 (13-21)

  • Jezus loopt over water (22-33)

  • Genezingen in Gennesareth (34-36)

 • 15

  • Tradities van mensen (1-9)

  • Verontreiniging komt uit hart (10-20)

  • Fenicische vrouw met groot geloof (21-28)

  • Jezus geneest veel zieken (29-31)

  • Jezus voedt 4000 (32-39)

 • 16

  • Verzoek om teken (1-4)

  • Zuurdesem farizeeën en sadduceeën (5-12)

  • Sleutels Koninkrijk (13-20)

   • Gemeente op rots gebouwd (18)

  • Jezus’ dood voorspeld (21-23)

  • Vereisten volgelingen Jezus (24-28)

 • 17

  • Jezus’ transfiguratie (1-13)

  • Geloof als mosterdzaadje (14-21)

  • Jezus’ dood opnieuw voorspeld (22, 23)

  • Belasting betaald met munt uit vis (24-27)

 • 18

  • Grootste in Koninkrijk (1-6)

  • Struikelblokken (7-11)

  • Illustratie verloren schaap (12-14)

  • Broeder winnen (15-20)

  • Illustratie slaaf die niet vergeeft (21-35)

 • 19

  • Huwelijk en echtscheiding (1-9)

  • Ongehuwd blijven (10-12)

  • Jezus zegent kinderen (13-15)

  • Vraag van rijke jonge man (16-24)

  • Offers voor Koninkrijk (25-30)

 • 20

  • Gelijk loon arbeiders wijngaard (1-16)

  • Jezus’ dood opnieuw voorspeld (17-19)

  • Verzoek om plaats in Koninkrijk (20-28)

   • Jezus losprijs voor velen (28)

  • Twee blinden genezen (29-34)

 • 21

  • Jezus’ intocht (1-11)

  • Jezus reinigt tempel (12-17)

  • Vijgenboom vervloekt (18-22)

  • Jezus’ gezag in twijfel getrokken (23-27)

  • Illustratie twee zonen (28-32)

  • Illustratie moordzuchtige wijnbouwers (33-46)

   • Belangrijkste hoeksteen afgekeurd (42)

 • 22

  • Illustratie bruiloftsfeest (1-14)

  • God en caesar (15-22)

  • Vraag over opstanding (23-33)

  • Twee belangrijkste geboden (34-40)

  • Christus zoon van David? (41-46)

 • 23

  • Niet als schriftgeleerden en farizeeën worden (1-12)

  • Wee schriftgeleerden en farizeeën (13-36)

  • Jezus treurt over Jeruzalem (37-39)

 • 24

  • TEKEN CHRISTUS’ AANWEZIGHEID (1-51)

   • Oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen (7)

   • Goede nieuws gepredikt (14)

   • Grote verdrukking (21, 22)

   • Teken van Mensenzoon (30)

   • Vijgenboom (32-34)

   • Vergelijking Noachs tijd (37-39)

   • ‘Blijf waakzaam’ (42-44)

   • Getrouwe slaaf en slechte slaaf (45-51)

 • 25

  • TEKEN CHRISTUS’ AANWEZIGHEID (1-46)

   • Illustratie tien maagden (1-13)

   • Illustratie talenten (14-30)

   • Schapen en bokken (31-46)

 • 26

  • Priesters smeden complot (1-5)

  • Geurige olie uitgegoten (6-13)

  • Laatste Pascha en verraad (14-25)

  • Avondmaal ingesteld (26-30)

  • Petrus’ verloochening voorspeld (31-35)

  • Jezus’ gebed in Gethsemané (36-46)

  • Jezus opgepakt (47-56)

  • Jezus vóór Sanhedrin (57-68)

  • Petrus verloochent Jezus (69-75)

 • 27

  • Jezus overgeleverd aan Pilatus (1, 2)

  • Judas hangt zichzelf op (3-10)

  • Jezus vóór Pilatus (11-26)

  • In openbaar bespot (27-31)

  • Aan paal gehangen op Golgotha (32-44)

  • Jezus sterft (45-56)

  • Jezus begraven (57-61)

  • Graf goed bewaakt (62-66)

 • 28

  • Jezus uit dood opgewekt (1-10)

  • Soldaten omgekocht om te liegen (11-15)

  • Opdracht discipelen te maken (16-20)