Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het boek Exodus

Hoofdstukken

Inhoud

 • 1

  • Israëlieten talrijk in Egypte (1-7)

  • Farao onderdrukt Israëlieten (8-14)

  • Vroedvrouwen hebben ontzag voor God (15-22)

 • 2

  • Mozes geboren (1-4)

  • Dochter farao adopteert Mozes (5-10)

  • Mozes vlucht naar Midian, trouwt met Zippora (11-22)

  • God hoort hulpgeroep Israëlieten (23-25)

 • 3

  • Mozes en brandende doornstruik (1-12)

  • Jehovah verklaart zijn naam (13-15)

  • Jehovah geeft Mozes instructies (16-22)

 • 4

  • Drie wonderen die Mozes moet doen (1-9)

  • Mozes voelt zich onbekwaam (10-17)

  • Mozes terug naar Egypte (18-26)

  • Weerzien Mozes en Aäron (27-31)

 • 5

  • Mozes en Aäron naar farao (1-5)

  • Onderdrukking neemt toe (6-18)

  • Israël geeft Mozes en Aäron de schuld (19-23)

 • 6

  • Opnieuw vrijheid beloofd (1-13)

   • Jehovah’s naam niet volledig geopenbaard (2, 3)

  • Afstamming Mozes en Aäron (14-27)

  • Mozes opnieuw naar farao (28-30)

 • 7

  • Jehovah sterkt Mozes (1-7)

  • Aärons staf wordt slang (8-13)

  • Plaag 1: water in bloed veranderd (14-25)

 • 8

  • Plaag 2: kikkers (1-15)

  • Plaag 3: muggen (16-19)

  • Plaag 4: steekvliegen (20-32)

 • 9

  • Plaag 5: vee sterft (1-7)

  • Plaag 6: zweren op mens en dier (8-12)

  • Plaag 7: hagel (13-35)

   • Farao zal Gods kracht zien (16)

   • Jehovah’s naam wordt bekendgemaakt (16)

 • 10

  • Plaag 8: sprinkhanen (1-20)

  • Plaag 9: duisternis (21-29)

 • 11

  • Tiende plaag aangekondigd (1-10)

   • Israëlieten vragen om geschenken (2)

 • 12

  • Pascha ingesteld (1-28)

   • Bloed op deurposten spatten (7)

  • Plaag 10: eerstgeborenen sterven (29-32)

  • Begin uittocht (33-42)

  • Instructies voor deelname Pascha (43-51)

 • 13

  • Mannelijke eerstgeborenen zijn van Jehovah (1, 2)

  • Feest van de Ongezuurde Broden (3-10)

  • Mannelijke eerstgeborenen aan God gewijd (11-16)

  • Israël richting Rode Zee geleid (17-20)

  • Wolk- en vuurkolom (21, 22)

 • 14

  • Israël bereikt zee (1-4)

  • Farao achtervolgt Israël (5-14)

  • Israël gaat door Rode Zee (15-25)

  • Egyptenaren verdrinken in zee (26-28)

  • Israël stelt vertrouwen in Jehovah (29-31)

 • 15

  • Overwinningslied Mozes en Israël (1-19)

  • Tegenzang Mirjam (20, 21)

  • Bitter water zoet gemaakt (22-27)

 • 16

  • Volk klaagt over voedsel (1-3)

  • Jehovah hoort geklaag (4-12)

  • Kwartels en manna (13-21)

  • Geen manna op sabbat (22-30)

  • Manna bewaard als herinnering (31-36)

 • 17

  • Geklaag over water bij Horeb (1-4)

  • Water uit rots (5-7)

  • Aanval en nederlaag Amalekieten (8-16)

 • 18

  • Komst Jethro en Zippora (1-12)

  • Jethro’s raad om rechters aan te stellen (13-27)

 • 19

  • Bij de berg Sinaï (1-25)

   • Israël wordt koninkrijk van priesters (5, 6)

   • Volk geheiligd om naar God te gaan (14, 15)

 • 20

  • De tien geboden (1-17)

  • Israël vol ontzag door schouwspel (18-21)

  • Instructies voor aanbidding (22-26)

 • 21

  • Rechterlijke beslissingen voor Israël (1-36)

   • over Hebreeuwse slaven (2-11)

   • over geweld tegenover medemens (12-27)

   • over dieren (28-36)

 • 22

  • Rechterlijke beslissingen voor Israël (1-31)

   • over diefstal (1-4)

   • over schade aan gewassen (5, 6)

   • over vergoedingen en eigendom (7-15)

   • over verleiding (16, 17)

   • over aanbidding en sociale gerechtigheid (18-31)

 • 23

  • Rechterlijke beslissingen voor Israël (1-19)

   • over eerlijk en rechtvaardig gedrag (1-9)

   • over sabbatten en feesten (10-19)

  • Engel zal Israël leiden (20-26)

  • Verovering en grenzen land (27-33)

 • 24

  • Volk bereid zich aan verbond te houden (1-11)

  • Mozes op berg Sinaï (12-18)

 • 25

  • Bijdragen voor tabernakel (1-9)

  • De ark (10-22)

  • De tafel (23-30)

  • De lampenstandaard (31-40)

 • 26

  • De tabernakel (1-37)

   • De tentkleden (1-14)

   • De paneellijsten en de voetstukken (15-30)

   • Het gordijn en de afscherming (31-37)

 • 27

  • Het brandofferaltaar (1-8)

  • Het voorhof (9-19)

  • Olie voor lampenstandaard (20, 21)

 • 28

  • Priesterkleding (1-5)

  • De efod (6-14)

  • De borsttas (15-30)

   • Urim en tummim (30)

  • De mouwloze mantel (31-35)

  • Tulband met gouden plaat (36-39)

  • Andere priesterkleding (40-43)

 • 29

  • Installatie priesters (1-37)

  • Dagelijks offer (38-46)

 • 30

  • Het reukofferaltaar (1-10)

  • Telling en geld voor verzoening (11-16)

  • Het koperen wasbekken (17-21)

  • Speciaal mengsel voor zalfolie (22-33)

  • Samenstelling heilige wierook (34-38)

 • 31

  • Vakmensen vervuld met Gods geest (1-11)

  • Sabbat teken tussen God en Israël (12-17)

  • De twee stenen platen (18)

 • 32

  • Aanbidding gouden kalf (1-35)

   • Mozes hoort vreemd gezang (17, 18)

   • Mozes smijt stenen platen stuk (19)

   • Levieten trouw aan Jehovah (26-29)

 • 33

  • God geeft terechtwijzing (1-6)

  • Tent van samenkomst buiten kamp (7-11)

  • Mozes wil Jehovah’s majesteit zien (12-23)

 • 34

  • Nieuwe stenen platen gemaakt (1-4)

  • Mozes ziet Jehovah’s majesteit (5-9)

  • Details verbond herhaald (10-28)

  • Mozes’ gezicht heeft stralende glans (29-35)

 • 35

  • Instructies voor sabbat (1-3)

  • Bijdragen voor tabernakel (4-29)

  • Bezaleël en Oholiab met geest vervuld (30-35)

 • 36

  • Meer dan genoeg bijdragen (1-7)

  • Bouw tabernakel (8-38)

 • 37

  • De ark gemaakt (1-9)

  • De tafel (10-16)

  • De lampenstandaard (17-24)

  • Het reukofferaltaar (25-29)

 • 38

  • Het brandofferaltaar (1-7)

  • Het koperen bekken (8)

  • Het voorhof (9-20)

  • Lijst materialen tabernakel (21-31)

 • 39

  • Priesterkleding gemaakt (1)

  • De efod (2-7)

  • De borsttas (8-21)

  • De mouwloze mantel (22-26)

  • Andere priesterkleding (27-29)

  • De gouden plaat (30, 31)

  • Mozes inspecteert tabernakel (32-43)

 • 40

  • Tabernakel opgebouwd (1-33)

  • Jehovah’s majesteit vult tabernakel (34-38)