Volgens Mattheüs 3:1-17

  • Johannes de Doper predikt (1-12)

  • Jezus’ doop (13-17)

3  In die tijd kwam Johannes+ de Doper naar de woestijn van Judea en ging daar prediken.+  Hij zei: ‘Heb berouw, want het Koninkrijk van de hemel is nabij.’+  Hij was degene over wie de profeet Jesaja had gezegd:+ ‘In de woestijn roept een stem: “Maak de weg van Jehovah* vrij! Maak zijn paden recht.”’+  Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel.+ Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.+  Mensen uit Jeruzalem, heel Judea en de hele Jordaanstreek gingen naar hem toe.+  Ze lieten zich door hem in de rivier de Jordaan dopen*+ en bekenden openlijk hun zonden.  Toen hij zag dat heel wat farizeeën en sadduceeën+ naar de doop toe kwamen, zei hij tegen ze: ‘Addergebroed!*+ Wie heeft gezegd dat jullie aan het komende oordeel kunnen ontsnappen?+  Breng eerst maar eens vruchten voort die bij berouw passen.  Denk niet dat jullie bij jezelf kunnen zeggen: “Wij hebben Abraham als vader.”+ Want ik zeg jullie dat God uit deze stenen kinderen voor Abraham kan maken. 10  De bijl ligt al klaar bij de wortels van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, moet omgehakt en in het vuur gegooid worden.+ 11  Ik doop jullie met water omdat jullie berouw hebben,+ maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen uit te trekken.+ Hij zal jullie dopen met heilige geest+ en met vuur.+ 12  Hij heeft de wanschop in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de voorraadschuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met vuur+ dat niet uitgedoofd kan worden.’ 13  Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.+ 14  Maar die probeerde hem tegen te houden en zei: ‘Waarom kom je bij mij? Ik zou door jou gedoopt moeten worden.’ 15  Jezus antwoordde: ‘Laat het deze keer zo zijn, want het is goed dat we op deze manier alles doen wat rechtvaardig is.’ Toen hield Johannes hem niet meer tegen. 16  Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, werd de hemel geopend,+ en Johannes zag Gods geest als een duif op Jezus neerdalen.+ 17  Ook kwam er een stem uit de hemel,+ die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.+ Ik heb hem goedgekeurd.’+

Voetnoten

Of ‘onderdompelen’.
Of ‘kinderen van adders!’