Psalm 99:1-9

99  Jehovah zelf is koning geworden.+ Laten de volken in beroering zijn.+Hij zit op de cherubs.+ Laat de aarde sidderen.+   Jehovah is groot in Si̱on,+En hij is hoog boven alle volken.+   Mogen zij uw naam prijzen.+Groot en vrees inboezemend, heilig is die.+   En met de sterkte van een koning heeft hij het recht liefgehad.+Gijzelf hebt oprechtheid stevig bevestigd.+Recht en rechtvaardigheid in Ja̱kob hebt gijzelf voltrokken.+   Verhoogt Jehovah, onze God,+ en buigt U neer voor de voetbank van zijn voeten;+Hij is heilig.+   Mo̱zes en Aä̱ron waren onder zijn priesters,+En Sa̱muël onder hen die zijn naam aanriepen.+Zij riepen tot Jehovah, en hijzelf bleef hun antwoorden.+   In de wolkkolom bleef hij tot hen spreken.+Zij onderhielden zijn vermaningen en het voorschrift dat hij hun gaf.+   O Jehovah, onze God, gijzelf hebt hun geantwoord.+Een God* die vergiffenis schenkt, zijt gij voor hen gebleken,+En een die wraak oefent met betrekking tot hun beruchte daden.+   Verhoogt Jehovah, onze God,+En buigt U neer voor zijn heilige berg.+Want Jehovah, onze God, is heilig.+

Voetnoten

„God.” Hebr.: ʼEl.