Psalm 85:1-13

Voor de leider. Van de zonen van Ko̱rach. Een melodie. 85  Gij hebt een welgevallen gevonden, o Jehovah, in uw land;+Gij hebt degenen van Ja̱kob die gevangengenomen waren, teruggebracht.*+   Gij hebt de dwaling van uw volk vergeven;+Gij hebt al hun zonde bedekt.+ Sela.   Gij hebt al uw verbolgenheid bedwongen;*+Gij hebt u afgewend van uw brandende toorn.+   Doe ons terugkeren,* o God van onze redding,+En laat af van uw wrevel tegen ons.+   Zult gij tot onbepaalde tijd vertoornd op ons zijn?+Zult gij uw toorn verlengen van geslacht tot geslacht?+   Zult gijzelf ons niet weer levend maken,+Opdat uw volk zelf zich in u kan verheugen?+   Betoon ons, o Jehovah, uw liefderijke goedheid,*+En moogt gij ons uw redding schenken.+   Ik wil horen wat de [ware] God Jehovah zal spreken,+Want hij zal van vrede spreken tot zijn volk+ en tot zijn loyalen,Maar laten zij niet tot zelfvertrouwen terugkeren.+   Waarlijk, zijn redding is nabij degenen die hem vrezen,+Opdat er heerlijkheid in ons land verblijft.+ 10  Wat liefderijke goedheid en waarachtigheid* betreft, ze hebben elkaar ontmoet;+Rechtvaardigheid en vrede — ze hebben elkaar gekust.+ 11  Louter waarachtigheid zal uit de aarde zelf spruiten,+En louter rechtvaardigheid zal uit de hemel zelf neerzien.+ 12  Ook zal Jehovah van zijn kant geven wat goed is,+En ons eigen land zal zijn opbrengst geven.+ 13  Rechtvaardigheid zal voor hem uit gaan,+En ze zal zijn schreden tot een weg maken.+

Voetnoten

In overeenstemming met TLXXSyVg; M: „gij zijt tot (met) . . . teruggekeerd.”
Lett.: „ingezameld.”
Of: „Keer tot ons terug”, MT; LXXSyVg: „Breng ons terug.”
Of: „loyale liefde.”
Of: „en waarheid.” Hebr.: we·ʼemethʹ.