Psalm 67:1-7

Aan de leider, op snaarinstrumenten. Een melodie, een lied. 67  God zelf zal ons gunst betonen en ons zegenen;+Hij zal zijn aangezicht over ons doen lichten+ — Sela    Opdat uw weg bekend mag zijn op de aarde,+Uw redding zelfs onder alle natiën.+   Laten volken u prijzen, o God;+Laten de volken, allemaal, u prijzen.+   Laten nationale groepen zich verheugen en een vreugdegeroep aanheffen,+Want gij zult de volken richten naar recht;+En wat de nationale groepen betreft, op de aarde zult gij ze leiden. Sela.   Laten volken u prijzen, o God;+Laten volken, allemaal, u prijzen.+   De aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven;+God, onze God, zal ons zegenen.+   God zal ons zegenen,+En alle einden der aarde zullen hem vrezen.+

Voetnoten