Psalm 23:1-6

Een melodie van Da̱vid. 23  Jehovah is mijn Herder.+Mij zal niets ontbreken.+   In grazige weiden doet hij mij neerliggen;+Aan waterrijke rustplaatsen voert hij mij.+   Mijn ziel verkwikt hij.+Hij leidt mij in de sporen van rechtvaardigheid om zijns naams wil.+   Al wandel ik ook in het dal van diepe schaduw,*+Ik vrees niets kwaads,+Want gij zijt met mij;+Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.+   Gij maakt voor mijn aangezicht een tafel in orde ten aanschouwen van hen die blijk geven van vijandschap jegens mij.+Met olie hebt gij mijn hoofd ingewreven;+Mijn beker is welgevuld.*+   Waarlijk, louter goedheid en liefderijke goedgunstigheid* zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;+En ik zal stellig in het huis van Jehovah wonen* tot in lengte van dagen.+

Voetnoten

Of: „dal van doodsschaduw.”
Lett.: „louter overvloed (aan drank).”
Of: „loyale liefde.”
„Ik zal . . . wonen”, TSyVg.