Psalm 131:1-3

Een lied der opgangen. Van Da̱vid. 131  O Jehovah, mijn hart is niet hoogmoedig geweest,+En mijn ogen zijn niet hovaardig geweest;+Ook heb ik niet gewandeld in dingen die te groot,+Noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.+   Waarlijk, ik heb mijn ziel tot kalmte en rust gebracht,+Zoals een gespeend kind bij zijn moeder.+Mijn ziel is als een gespeend kind bij mij.+   Dat I̱sraël op Jehovah wachte,+Van nu aan en tot onbepaalde tijd.+

Voetnoten