Openbaring 15:1-8

15  En ik zag een ander teken+ in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen+ met zeven plagen.+ Deze zijn de laatste, want door middel daarvan wordt de toorn+ van God tot een einde gebracht.+  En ik zag iets dat leek op een glazen zee,+ met vuur vermengd, en degenen die de overwinning behalen+ over het wilde beest en over zijn beeld+ en over het getal+ van zijn naam, stonden aan* de glazen zee+ en hadden harpen+ van God.  En zij zingen het lied van Mo̱zes,+ de slaaf van God, en het lied van het Lam,+ en zeggen: „Groot en wonderbaar zijn uw werken,+ Jehovah* God, de Almachtige.+ Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,+ Koning der eeuwigheid.*+  Wie zal u niet werkelijk vrezen,+ Jehovah,*+ en uw naam verheerlijken,+ omdat gij alleen loyaal zijt?+ Want alle natiën zullen komen en voor u aanbidden,+ omdat uw rechtvaardige verordeningen openbaar gemaakt zijn.”+  En na deze dingen zag ik, en het heiligdom van de tent+ der getuigenis*+ werd in de hemel geopend,+  en de zeven engelen+ met de zeven plagen+ kwamen uit het heiligdom, bekleed met rein, helder linnen*+ en rond hun borst omgord met gouden gordels.  En één van de vier levende schepselen+ gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, welke vol waren van de toorn van God,+ die leeft tot in alle eeuwigheid.+  En het heiligdom werd vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht met rook vervuld,+ en niemand kon het heiligdom binnengaan totdat de zeven plagen+ van de zeven engelen voleindigd waren.

Voetnoten

Of: „op.”
Zie App. 1D.
„Eeuwigheid”, P47א*CVgSyh; A en unciaalhs. 046: „natiën.”
Zie App. 1D.
Of: „tabernakel der getuigenis.”
„Linnen”, P47אVgcSyh; AC: „gesteente.”