Haggaï 1:1-15

1  In het tweede jaar van koning Dari̱us,+ in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van Jehovah door bemiddeling van de profeet Ha̱ggaï+ tot Zerubba̱bel,+ de zoon van Sea̱lthiël,+ de stadhouder van Ju̱da,+ en tot Jo̱zua,*+ de zoon van Jo̱zadak,+ de hogepriester,* hetwelk luidde:  „Dit heeft Jehovah der legerscharen*+ gezegd: ’Wat dit volk aangaat, zij hebben gezegd: „De tijd is niet gekomen, de tijd van het huis van Jehovah, om gebouwd te worden.”’”+  En het woord van Jehovah bleef komen door bemiddeling van de profeet Ha̱ggaï, en luidde:  „Is het voor Ú de tijd om in UW betimmerde huizen te wonen,+ terwijl dit huis woest ligt?+  Nu dan, dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Zet UW hart op UW wegen.+  GIJ hebt veel gezaaid, maar er wordt weinig binnengehaald.+ Er wordt gegeten, maar niet tot verzadiging.+ Er wordt gedronken, maar niet tot bedwelmd wordens toe. Er worden kleren aangetrokken, maar zonder dat er iemand warm wordt; en hij die zich verhuurt, verhuurt zich voor een buidel met gaten.’”+  „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Zet UW hart op UW wegen.’+  ’Gaat op naar de berg,* en GIJ moet timmerhout aanvoeren.+ En bouwt het huis,+ opdat ik er een welgevallen in mag hebben+ en verheerlijkt mag worden’,+ heeft Jehovah gezegd.”  „’Er werd veel verwacht, maar ziet, er was slechts een beetje;+ en GIJ hebt [het] in huis gebracht, en ik blies erop+ — om welke reden?’,+ is de uitspraak van Jehovah der legerscharen. ’Om mijn huis, dat woest ligt, terwijl GIJ druk in de weer zijt, ieder ten behoeve van zijn eigen huis.+ 10  Daarom heeft [de] hemel over U [zijn] dauw ingehouden, en de aarde zelf heeft haar opbrengst ingehouden.+ 11  En ik bleef om droogte roepen over de aarde,* en over de bergen, en over het koren, en over de nieuwe wijn,+ en over de olie, en over dat wat de aardbodem doorgaans voortbrengt, en over de aardse mens,* en over het huisdier, en over al de moeizame arbeid der handen.’”+ 12  En Zerubba̱bel,+ de zoon van Sea̱lthiël, en Jo̱zua, de zoon van Jo̱zadak,+ de hogepriester,* en alle overgeblevenen van het volk gingen naar de stem van Jehovah, hun God,* en naar de woorden van de profeet Ha̱ggaï+ luisteren,+ daar Jehovah, hun God, hem gezonden had; en het volk werd vanwege Jehovah met vrees vervuld.+ 13  Daarop zei Ha̱ggaï, de boodschapper*+ van Jehovah, overeenkomstig Jehovah’s opdracht aan de boodschapper, het volgende tot het volk:+ „’Ik ben met ulieden’,+ is de uitspraak van Jehovah.” 14  En Jehovah wekte nu de geest op+ van Zerubba̱bel, de zoon van Sea̱lthiël, de stadhouder van Ju̱da, en de geest* van Jo̱zua,+ de zoon van Jo̱zadak, de hogepriester, en de geest van alle overgeblevenen van het volk; en zij kwamen toen binnen en namen het werk ter hand in het huis van Jehovah der legerscharen, hun God.+ 15  Het was op de vierentwintigste dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Dari̱us.+

Voetnoten

„Jozua”, wat „Jehovah is redding” betekent. Lett.: „Jehosua”, M; Sy: „Jesjoea”; LXXVg: „Jezus.” Zie Heb 4:8 vtn., „Jozua”.
Of: „overpriester.” Lett.: „grote priester”, MLXXVg.
„Jehovah der legerscharen.” Hebr.: Jehwahʹ tseva·ʼōthʹ; Gr.: Kuʹri·os pan·toʹkra·tor, „Jehovah, de Almachtige”; Luther (Duits, 1534): der HERR Zebaoth. Deze uitdr. komt in Haggaï’s profetie 14 keer voor.
Of: „het bergland.”
Of: „het land.” Hebr.: ha·ʼaʹrets.
Of: „de mensen.” Hebr.: ha·ʼa·dhamʹ.
Lett.: „de grote priester.”
„Hun God.” Hebr.: ʼElo·hē·hemʹ.
Of: „engel van.” Hebr.: mal·ʼakhʹ; Gr.: agʹge·los (spreek uit: anʹge·los); Lat.: nunʹti·us, „boodschapper”.
„Geest van.” Hebr.: roeʹach; Gr.: pneuʹma; Lat.: spiʹri·tum.