1 Thessalonicenzen 3:1-13

3  Toen wij het daarom niet langer konden uithouden, heeft het ons goedgedacht in Athe̱ne+ alleen achtergelaten te worden,  en wij hebben Timo̱theüs,+ onze broeder en Gods dienaar* met betrekking tot het goede nieuws+ over de Christus, gezonden om U standvastig te maken en U in het belang van UW geloof te troosten,  opdat niemand door deze verdrukkingen aan het wankelen gebracht zou worden.+ Want GIJ weet zelf dat wij juist daartoe bestemd zijn.+  Ja, ook toen wij bij U waren, zeiden wij U reeds van tevoren+ dat ons verdrukking te wachten stond,+ zoals ook gebeurd is en zoals GIJ weet.+  Daarom heb ik dan ook, toen ik het niet langer kon uithouden, [hem] gezonden om mij te vergewissen van UW getrouwheid,*+ of de Verzoeker+ U misschien op de een of andere wijze had verzocht en onze moeizame arbeid tevergeefs was gebleken.+  Maar Timo̱theüs is zojuist van U bij ons gekomen+ en heeft ons het goede nieuws over UW getrouwheid en liefde+ gebracht en [verteld] dat GIJ nog altijd een goede herinnering aan ons blijft houden en even verlangend zijt ons te zien als ook wij U.+  Daarom, broeders, zijn wij wegens U in al onze nood en verdrukking getroost,+ door middel van de getrouwheid die GIJ toont,+  want nu leven wij, indien GIJ vaststaat in [de] Heer.+  Want welke dank kunnen wij God betreffende U brengen als vergelding voor alle vreugde waarmee wij ons wegens U voor het aangezicht van onze God verheugen,+ 10  terwijl wij nacht en dag op meer dan buitengewone wijze smeken+ UW aangezicht te mogen zien en dat wat aan UW geloof+ ontbreekt, aan te vullen? 11  Mogen nu onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus+ onze weg succesvol naar U leiden. 12  Moge de Heer U bovendien doen toenemen,+ ja, U overvloedig doen zijn in liefde+ jegens elkaar en jegens allen, zoals ook wij U [liefhebben]; 13  om UW hart standvastig te maken, onberispelijk+ in heiligheid voor het aangezicht van onze God en Vader bij de tegenwoordigheid*+ van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.+

Voetnoten

Of: „dienstknecht.” Gr.: di·aʹko·non; Lat.: mi·niʹstrum (van miʹnus, „minder”).
Of: „geloof.”
Zie App. 5B.