Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

ilbusca/E+ via Getty Images

BLIJF WAAKZAAM!

Waarom is vrede zo moeilijk te bereiken? Wat zegt de Bijbel?

Waarom is vrede zo moeilijk te bereiken? Wat zegt de Bijbel?

 Het lukt wereldleiders en internationale organisaties niet om vrede te realiseren. Er zijn nu meer gewelddadige conflicten dan er sinds de Tweede Wereldoorlog ooit geweest zijn. Zo’n twee miljard mensen — een kwart van de wereldbevolking — leeft in gebieden waar zulke conflicten plaatsvinden.

 Waarom is vrede zo moeilijk te bereiken? Wat zegt de Bijbel?

Drie redenen waarom mensen geen vrede kunnen bereiken

  1.  1. De instelling van veel mensen weerhoudt ze ervan om zelfs maar te proberen vrede te sluiten. De Bijbel heeft over onze tijd voorspeld: ‘De mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant (...) en ontrouw. Ze zullen (...) voor geen enkele overeenkomst openstaan (...). Ze zullen onbeheerst, wreed, (...) roekeloos en opgeblazen van trots zijn’ (2 Timotheüs 3:2-4).

  2.  2. Mensen hebben, individueel en als groep, niet het vermogen om problemen op te lossen zonder de hulp van hun Schepper, Jehovah a God. De Bijbel zegt dat ‘het niet aan de mens is zijn weg te bepalen’ (Jeremia 10:23).

  3.  3. De wereld ligt in de macht van een slechte en invloedrijke regeerder, Satan de Duivel, die ‘de hele bewoonde aarde misleidt’ (Openbaring 12:9). Zolang ‘de hele wereld in de macht ligt van de goddeloze’, zullen er oorlogen en conflicten zijn (1 Johannes 5:19).

Wie kan echte vrede brengen?

 De Bijbel geeft ons de verzekering dat vrede bereikt zal worden, niet door mensen, maar door God.

  •   ‘“Want ik weet heel goed wat ik voor jullie in gedachten heb,” verklaart Jehovah, “vrede en geen ellende, om jullie een toekomst en een hoop te geven”’ (Jeremia 29:11).

 Hoe zal God die belofte waarmaken? ‘De God die vrede geeft zal Satan verbrijzelen’ (Romeinen 16:20). Om wereldvrede te realiseren zal God gebruikmaken van een hemelse regering, die in de Bijbel ‘Gods Koninkrijk’ wordt genoemd (Lukas 4:43). Onder Jezus Christus, de Koning van dat Koninkrijk, zullen mensen leren hoe ze in vrede met elkaar kunnen leven (Jesaja 9:6, 7).

a Jehovah is de persoonlijke naam van God (Psalm 83:18).