Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

BLIJF WAAKZAAM!

Vluchtelingencrisis: Miljoenen ontvluchten Oekraïne

Vluchtelingencrisis: Miljoenen ontvluchten Oekraïne

 Op 24 februari 2022 begon Rusland een militaire invasie in Oekraïne. Hierdoor ontstond een ernstige humanitaire crisis, omdat miljoenen mensen het conflict probeerden te ontvluchten. a

 ‘Er waren bommen en explosies. Het was zo eng dat het moeilijk te beschrijven is. Toen we hoorden dat er treinen waren die mensen evacueerden, besloten we te vertrekken. En dan moet je ineens je hele leven in één kleine rugzak stoppen. We konden alleen maar documenten, medicijnen, water en wat snacks meenemen. De rest lieten we achter, en terwijl de bommen uit de lucht vielen gingen we naar het treinstation.’ — Natalia uit Charkov (Oekraïne).

 ‘Tot op het laatste moment waren we ervan overtuigd dat er geen oorlog zou komen. Toen hoorde ik knallen uit sommige delen van de stad, en de ramen trilden. Ik besloot te vertrekken en nam alleen het hoogstnodige mee. Ik ging om acht uur ’s ochtends van huis, stapte op de trein naar Lviv en ging vandaaruit met de bus naar Polen.’ — Nadia uit Charkov (Oekraïne).

In dit artikel:

 Wat zijn de echte oorzaken van deze vluchtelingencrisis?

 De vluchtelingencrisis in Oekraïne begon door een militaire invasie door Rusland. Maar uit de Bijbel blijkt dat er onderliggende oorzaken zijn voor elke vluchtelingencrisis:

  •   Menselijke regeringen over de hele wereld hebben de mensen niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. Degenen die aan de macht zijn, gebruiken hun autoriteit vaak om anderen te onderdrukken (Prediker 4:1; 8:9).

  •   Satan de Duivel, de ‘heerser van de wereld’, heeft zo’n slechte invloed op de mensheid dat de Bijbel zegt: ‘De hele wereld ligt in de macht van de goddeloze’ (Johannes 14:30; 1 Johannes 5:19).

  •   Behalve de problemen waar de mens al eeuwenlang mee kampt, leven we nu in een tijd waarover in de Bijbel is voorspeld: ‘In de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Timotheüs 3:1). Bovendien zouden die dagen worden gekenmerkt door oorlogen, natuurrampen, voedseltekorten en epidemieën: gebeurtenissen waardoor mensen moeten vluchten (Lukas 21:10, 11).

 Waar kunnen vluchtelingen hoop vinden?

 In de Bijbel staat dat onze Maker, Jehovah, b een God is die van vluchtelingen houdt: hij is begaan met mensen die huis en haard moeten achterlaten (Deuteronomium 10:18). Hij belooft de problemen van vluchtelingen op te lossen via zijn regering in de hemel, Gods Koninkrijk, die alle menselijke regeringen zal vervangen (Daniël 2:44; Mattheüs 6:10). Jehovah zal zijn Koninkrijk gebruiken om Satan de Duivel te verwijderen (Romeinen 16:20). Dat Koninkrijk zal een wereldregering zijn, zonder de landsgrenzen die nu zo veel verdeeldheid veroorzaken. De hele mensheid zal één verenigde wereldwijde familie vormen. Nooit meer zal er iemand uit zijn huis hoeven te vluchten, want de Bijbel belooft: ‘Iedereen zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, voor niemand bang, want de mond van Jehovah van de legermachten heeft gesproken’ (Micha 4:4).

 Alleen Gods Koninkrijk kan een blijvende oplossing bieden voor de vluchtelingencrisis die we nu zien. Jehovah zal zijn Koninkrijk gebruiken om een eind te maken aan de problemen waardoor mensen nu op de vlucht slaan. Een paar voorbeelden:

  •   Oorlog. ‘Hij [Jehovah] maakt overal op aarde een eind aan oorlogen’ (Psalm 46:9). In het artikel ‘Vrede op aarde: Hoe?’ staat hoe God een eind aan conflicten zal maken.

  •   Onderdrukking en geweld. ‘Van onderdrukking en geweld zal hij [Jehovah] hen bevrijden’ (Psalm 72:14). Lees de artikelenserie ‘De cyclus van haat doorbreken’ om te ontdekken hoe mensen diepgewortelde houdingen kunnen veranderen.

  •   Armoede. ‘Wie arm zijn en om hulp roepen zal hij [Jehovah] bevrijden’ (Psalm 72:12). Lees het artikel ‘Een eerlijk economisch systeem, is dat mogelijk?’ om te weten te komen hoe God de grondoorzaken van armoede gaat aanpakken.

  •   Voedseltekorten. ‘Er zal volop graan zijn op aarde’ (Psalm 72:16). In het artikel ‘Een wereld zonder honger?’ wordt verteld hoe God ervoor gaat zorgen dat er nooit meer iemand honger zal lijden.

 Kan de Bijbel vluchtelingen nu al helpen?

 Ja. De Bijbel geeft vluchtelingen niet alleen een betrouwbare hoop voor de toekomst maar helpt ze ook om te gaan met de problemen die ze nu meemaken.

 Bijbels principe: ‘De naïeveling gelooft elk woord, maar de verstandige overdenkt elke stap’ (Spreuken 14:15).

 Betekenis: Wees voorbereid op gevaarlijke situaties die je misschien zult meemaken en weet hoe je jezelf kunt beschermen. Pas op voor criminelen die misbruik proberen te maken van de onzekerheid en onervarenheid van vluchtelingen in hun nieuwe omgeving.

 Bijbels principe: ‘Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daar tevreden mee zijn’ (1 Timotheüs 6:8).

 Betekenis: Focus niet op materiële dingen. Als je tevreden bent met de basisbenodigdheden, zul je gelukkiger zijn.

 Bijbels principe: ‘Behandel andere mensen zoals je zelf graag behandeld wilt worden’ (Mattheüs 7:12).

 Betekenis: Wees geduldig en vriendelijk. Zo zul je eerder door de plaatselijke bevolking worden gerespecteerd en geaccepteerd.

 Bijbels principe: ‘Vergeld niemand kwaad met kwaad’ (Romeinen 12:17).

 Betekenis: Neem geen wraak als je slecht wordt behandeld. Dat maakt de situatie alleen maar erger.

 Bijbels principe: ‘Voor alles ben ik sterk genoeg dankzij hem die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13).

 Betekenis: Geef God een belangrijke plek in je leven en bid tot hem. Hij kan je de kracht geven om met de situatie om te gaan.

 Bijbels principe: ‘Maak je nergens zorgen over, maar maak bij alles je verzoeken aan God bekend door te bidden, te smeken en te danken. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je verstand beschermen door Christus Jezus’ (Filippenzen 4:6, 7).

 Betekenis: Vraag God om innerlijke rust, wat je omstandigheden ook zijn. Zie het artikel ‘Filippenzen 4:6, 7 — “Maak je nergens zorgen over”’.

a De dag na de invasie kende de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) het hoogste crisisniveau toe aan de situatie in Oekraïne. In slechts 12 dagen waren meer dan twee miljoen vluchtelingen naar buurlanden gevlucht, en nog eens een miljoen mensen waren naar andere delen van Oekraïne gevlucht.

b Jehovah is de persoonlijke naam van God (Psalm 83:18). Zie het artikel ‘Wie is Jehovah?