Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Archeologische vondst wijst erop dat koning David echt heeft bestaan

Archeologische vondst wijst erop dat koning David echt heeft bestaan

 Volgens de Bijbel leefde koning David van Israël in de 11de eeuw v.Chr. en hebben zijn nakomelingen honderden jaren geregeerd. Maar sommige critici beweren dat David geen historische figuur is en dat mensen zijn bestaan veel later hebben verzonnen. Heeft koning David echt bestaan?

 In 1993 ontdekten de archeoloog Avraham Biran en zijn team bij Tel Dan in het noorden van Israël een steenfragment met een inscriptie waarin het ‘Huis van David’ wordt genoemd. De inscriptie, in een oud-Semitisch schrift, dateert uit de negende eeuw v.Chr. De inscriptie maakte blijkbaar deel uit van een monument dat door de Arameeërs werd opgericht en maakt melding van overwinningen op de Israëlieten.

 In een artikel in Bible History Daily wordt gezegd dat sommige mensen niet geloofden dat deze inscriptie bewijst dat koning David echt heeft bestaan. Maar er wordt aan toegevoegd: ‘De meeste Bijbelgeleerden en archeologen waren het er onmiddellijk over eens dat de stèle [zuil met inscriptie] van Tel Dan het eerste tastbare bewijs leverde dat de koning David uit de Bijbel echt heeft bestaan. Dit is een van de belangrijkste Bijbelse archeologische vondsten waarover in BAR [Biblical Archaeology Review] is geschreven.’