Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor onze toekomst? Wat de Bijbel zegt

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor onze toekomst? Wat de Bijbel zegt

 ‘De klimaatramp is een feit. De aarde is al onleefbaar aan het worden.’ — The Guardian.

 De mens staat voor een crisis die hij zelf heeft veroorzaakt. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De temperatuurstijging heeft het klimaat al veranderd. Enkele van de rampzalige gevolgen zijn:

 •   Een toename van extreem weer, zoals hittegolven, droogte en stormen, die leiden tot meer overstromingen en natuurbranden.

 •   Smeltende gletsjers en poolijs.

 •   Een stijgende zeespiegel.

 De klimaatcrisis is te merken in elk deel van de wereld. Een artikel in The New York Times berichtte over de situatie in 193 landen en zei vervolgens: ‘De planeet zendt een SOS uit.’ Vanwege de sterfgevallen en ellende die door klimaatverandering worden veroorzaakt, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het ‘de allergrootste bedreiging voor de gezondheid van de mensheid’ genoemd.

 Toch is er reden om vol hoop naar de toekomst te kijken. Wat we nu in de wereld zien gebeuren is door de Bijbel voorspeld, en er staat ook in waarom we kunnen verwachten dat God zal ingrijpen en wat hij zal doen om onze toekomst veilig te stellen.

Heeft de Bijbel klimaatverandering voorspeld?

 Ja. De klimaatcrisis als gevolg van de opwarming van de aarde komt overeen met gebeurtenissen die de Bijbel voor onze tijd heeft voorspeld.

 Voorspelling: God zal ‘degenen vernietigen die de aarde ruïneren’ (Openbaring 11:18, voetnoot).

 De Bijbel voorspelde een tijd waarin mensen de aarde bijna zouden vernietigen. Met de opwarming van de aarde wordt onze planeet op ongekende schaal geruïneerd.

 Deze voorspelling geeft één reden waarom we niet moeten verwachten dat mensen de aarde zullen redden. Er staat namelijk dat God zal ingrijpen terwijl mensen ‘de aarde ruïneren’. Welke vooruitgang goedbedoelende mensen ook maken in de strijd tegen klimaatverandering, het zal niet genoeg zijn om te voorkomen dat mensen de aarde ruïneren.

 Voorspelling: ‘Er zullen angstaanjagende dingen te zien zijn’ (Lukas 21:11).

 De Bijbel voorspelde dat er in onze tijd ‘angstaanjagende dingen’ zouden gebeuren. Klimaatverandering leidt wereldwijd tot extreem weer, met veel paniek en angst tot gevolg. Sommige mensen hebben zelfs last van klimaatangst, een chronische angst voor de gevolgen van klimaatverandering.

 Voorspelling: ‘In de laatste dagen zullen er zware tijden aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen (…) ontrouw zijn, (…) voor geen enkele overeenkomst openstaan en (…) verraders zijn, roekeloos’ (2 Timotheüs 3:1-4).

 De Bijbel voorspelde het gedrag en de eigenschappen die tot de klimaatcrisis hebben geleid. Regeringen en bedrijven stellen economische belangen voorop en houden geen rekening met toekomstige generaties. Zelfs als ze moeite doen om samen te werken, kunnen ze het niet eens worden over wat ze moeten doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 Deze voorspelling laat zien dat we niet hoeven te verwachten dat mensen over het algemeen zullen veranderen en de aarde zullen beschermen. De Bijbel zegt juist dat egoïstische mensen ‘van kwaad tot erger zullen vervallen’ (2 Timotheüs 3:13).

Waarom we er zeker van kunnen zijn dat God zal ingrijpen

 De Bijbel vertelt dat Jehovah a God, onze Schepper, heel veel geeft om onze planeet en de mensen die erop wonen. Kijk eens naar drie Bijbelteksten die laten zien dat God zal ingrijpen.

 1.  1. God heeft ‘de aarde niet voor niets geschapen, maar heeft haar gemaakt om bewoond te worden’ (Jesaja 45:18).

   God zal ervoor zorgen dat zijn doel met de aarde realiteit wordt (Jesaja 55:11). Hij zal niet toelaten dat de aarde verwoest wordt of onbewoonbaar wordt.

 2.  2. ‘De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:11, 29).

   God belooft dat mensen voor eeuwig in vrede op aarde zullen leven.

 3.  3. ‘De slechte mensen zullen van de aarde worden verwijderd’ (Spreuken 2:22).

   God belooft dat hij mensen die slechte dingen blijven doen zal verwijderen, ook degenen die de aarde ruïneren.

Hoe God onze toekomst veilig zal stellen

 Hoe zal God zijn beloften in verband met de aarde waarmaken? Dat zal hij doen door middel van een wereldregering die Gods Koninkrijk wordt genoemd (Mattheüs 6:10). Dat Koninkrijk zal regeren vanuit de hemel. Het zal niet met menselijke regeringen hoeven te onderhandelen over de aarde en het milieu. Gods Koninkrijk zal namelijk alle menselijke regeringen vervangen (Daniël 2:44).

 Gods Koninkrijk betekent goed nieuws voor de hele mensheid en voor de natuur (Psalm 96:10-13). Kijk eens wat Jehovah door middel van zijn Koninkrijk zal doen.

 •   Het milieu herstellen

   Wat de Bijbel zegt: ‘De wildernis en het dorre land zullen juichen en de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan’ (Jesaja 35:1).

   Wat dat voor onze toekomst betekent: Jehovah zal onze planeet herstellen, zelfs plaatsen die door mensen ernstig beschadigd zijn.

 •   Extreem weer beheersen

   Wat de Bijbel zegt: ‘Hij [Jehovah] brengt de storm tot bedaren, de golven van de zee gaan liggen’ (Psalm 107:29).

   Wat dat voor onze toekomst betekent: Jehovah heeft de controle over de elementen. Mensen zullen niet meer te lijden hebben onder extreem weer.

 •   Mensen leren om goed voor de aarde te zorgen

   Wat de Bijbel zegt: ‘Ik geef je inzicht en leer je welke weg je moet gaan’ (Psalm 32:8).

   Wat dat voor onze toekomst betekent: Jehovah gaf mensen de verantwoordelijkheid om voor de aarde te zorgen (Genesis 1:28; 2:15). Hij zal ons leren hoe we zijn schepping zo goed mogelijk kunnen beheren en in harmonie met de natuur kunnen leven.

a Jehovah is de persoonlijke naam van God (Psalm 83:18). Zie het artikel ‘Wie is Jehovah?