Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Komt er ooit een eind aan terrorisme?

Komt er ooit een eind aan terrorisme?

 Na een terroristische aanslag vraagt u zich misschien af: Kan het God iets schelen wat er gebeurt? Waarom gebeuren zulke dingen? Komt er ooit een eind aan terrorisme? a Hoe moet ik omgaan met angstgevoelens? De Bijbel geeft duidelijke antwoorden op deze vragen.

Wat vindt God van terrorisme?

 God heeft een hekel aan geweld en terrorisme (Psalm 11:5; Spreuken 6:16, 17). En Jezus, die God vertegenwoordigde, berispte zijn discipelen toen ze hun toevlucht namen tot geweld (Mattheüs 26:50-52). Hoewel sommigen beweren dat ze hun gewelddadige acties in naam van God uitvoeren, staat God niet achter hun daden. Sterker nog, hij luistert niet eens naar hun gebeden (Jesaja 1:15).

 God voelt zich betrokken bij iedereen die lijdt, ook degenen die door terrorisme getroffen zijn (Psalm 31:7; 1 Petrus 5:7). De Bijbel geeft ook aan dat God zal ingrijpen om een eind te maken aan geweld (Jesaja 60:18).

De echte oorzaak van terrorisme

 De Bijbel vertelt wat de onderliggende oorzaak is van terrorisme: ‘De ene mens heeft over de andere mens geheerst ten koste van de ander’ (Prediker 8:9). Door de hele geschiedenis heen hebben mensen met macht terreur gebruikt om anderen te onderdrukken. Als reactie daarop hebben anderen terrorisme gebruikt om terug te vechten (Prediker 7:7).

Geen terrorisme meer

 God belooft een eind te maken aan angst en geweld en ervoor te zorgen dat er vrede op aarde komt (Jesaja 32:18; Micha 4:3, 4). Hij zal:

  •   De echte oorzaak van terrorisme wegnemen. God zal menselijk bestuur vervangen door zijn eigen regering. Dat zal een wereldwijde regering zijn en de regeerder, Jezus Christus, zal iedereen eerlijk behandelen en een eind maken aan onderdrukking en geweld (Psalm 72:2, 14). Dan zal niemand meer zijn toevlucht nemen tot terrorisme. Mensen zullen ‘intens genieten van vrede in overvloed’ (Psalm 37:10, 11).

  •   Alle gevolgen van terrorisme ongedaan maken. God zal de slachtoffers van terrorisme genezen, zowel fysiek als emotioneel (Jesaja 65:17; Openbaring 21:3, 4). Hij belooft zelfs dat hij de doden weer tot leven zal wekken — op een aarde waar vrede is (Johannes 5:28, 29).

 De Bijbel geeft ons goede redenen om te geloven dat het niet lang meer zal duren voordat God ingrijpt. Maar misschien vraagt u zich af: waarom heeft hij dat nog niet gedaan? Bekijk de video Waarom laat God lijden toe? voor het antwoord op die vraag.

a Met de term ‘terrorisme’ wordt over het algemeen gedoeld op het gebruik van geweld of het dreigen daarmee — vooral tegen burgers — om angst te zaaien en een politiek, religieus of sociaal doel te bereiken. Mensen kunnen van mening verschillen over de vraag of een specifieke daad als terrorisme bestempeld moet worden.