Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een Egyptisch reliëf bevestigt een Bijbels verslag

Een Egyptisch reliëf bevestigt een Bijbels verslag

 Dicht bij een ingang van de oude Egyptische tempel van de god Amon in Karnak bevindt zich dit acht meter hoge reliëf met hiërogliefen. Volgens geleerden worden op dit reliëf de overwinningen van de farao Sisak afgebeeld op landen ten noordoosten van Egypte, waaronder Juda en het noordelijke koninkrijk Israël.

Het reliëf in Karnak waarop gevangenen te zien zijn

 Op het reliëf is te zien dat Amon meer dan 150 gevangenen aanbiedt aan Sisak, of Sjesjonk. * Elke gevangene beeldt een van de overwonnen steden of volken af. In de ovale vorm op het lichaam van elke gevangene is de naam van de stad gekerfd. Enkele namen zijn nog steeds leesbaar. Bijbellezers zullen sommige ervan kennen, zoals Beth-Sean, Gibeon, Megiddo en Sunem.

 De veldtocht tegen Juda wordt in de Bijbel vermeld (1 Koningen 14:25, 26). De Bijbel noemt zelfs specifieke details over Sisaks invasie. Er staat: ‘Koning Sisak van Egypte rukte in het vijfde jaar van koning Rehabeam tegen Jeruzalem op. Hij had 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en ontelbaar veel soldaten die met hem uit Egypte meekwamen (...). Hij nam de vestingsteden van Juda in en kwam uiteindelijk bij Jeruzalem’ (2 Kronieken 12:2-4).

 Het reliëf in Karnak is niet het enige archeologische bewijs van Sisaks veldtocht op Israëlitische bodem. Ook op een fragment van een stèle (een zuil met inscriptie) dat gevonden is op de plaats waar de Bijbelse stad Megiddo heeft gelegen, wordt de naam Sjesjonk genoemd.

 Het nauwkeurige Bijbelse verslag van Sisaks overwinning op Juda is een voorbeeld van de eerlijkheid van de Bijbelschrijvers. Ze maakten openhartig melding van de overwinningen en nederlagen van hun eigen volk. Zo’n eerlijkheid is niet heel gebruikelijk onder andere schrijvers uit de oudheid.

^ De Bijbelse spelling Sisak is gebaseerd op de Hebreeuwse uitspraak van die naam.