Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Doet de waarheid er nog toe?

Doet de waarheid er nog toe?

 Hebt u weleens het gevoel dat de scheidslijn tussen waar en onwaar steeds vager wordt? Mensen lijken zich tegenwoordig meer te laten leiden door emoties en persoonlijke meningen dan door waarheid en feiten. Er is zelfs een woord bedacht om dat fenomeen te beschrijven: ‘post-truth’. a Dat woord wordt de laatste tijd steeds vaker gebruikt. Het is een goede beschrijving van de huidige situatie in de wereld, want veel mensen geloven niet dat er zoiets als waarheid bestaat.

 Toch is dat geen nieuwe gedachte. Zo’n 2000 jaar geleden stelde de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus de volgende cynische vraag aan Jezus: ‘Wat is waarheid?’ (Johannes 18:38) Hoewel Pilatus niet op Jezus’ antwoord wachtte, was het wel een belangrijke vraag. De Bijbel geeft een antwoord dat u misschien interessant vindt en dat u kan helpen de weg te vinden in deze ‘post-truth’ samenleving.

Bestaat er wel zoiets als waarheid?

 Ja. In de Bijbel wordt het woord waarheid zowel voor feiten gebruikt als voor wat moreel juist is. De Bijbel leert dat Jehovah b God de Bron van absolute waarheid is en noemt hem de ‘God van waarheid’ (Psalm 31:5). De Bijbel bevat de waarheid van God en vergelijkt die waarheid met licht, omdat die waarheid ons door alle verwarring in de wereld heen kan leiden (Psalm 43:3; Johannes 17:17).

Hoe is de waarheid te vinden?

 God wil niet dat we de waarheid uit de Bijbel klakkeloos aannemen. Hij nodigt ons uit om ons denkvermogen te gebruiken om die waarheid te onderzoeken in plaats van gewoon op ons gevoel af te gaan (Romeinen 12:1). Hij wil graag dat we hem leren kennen en van hem gaan houden met ‘ons hele verstand’. En hij moedigt ons aan om voor onszelf te bewijzen dat wat we uit de Bijbel leren waar is (Mattheüs 22:37, 38; Handelingen 17:11).

Hoe zijn leugens ontstaan?

 De Bijbel zegt dat de eerste leugen werd uitgesproken door Gods vijand, Satan de Duivel, die in de Bijbel ‘de vader van de leugen’ wordt genoemd (Johannes 8:44). Hij vertelde de eerste mensen een leugen over God (Genesis 3:1-6, 13, 17-19; 5:5). Sinds die tijd heeft Satan veel leugens over God verspreid en de waarheid over hem verborgen (Openbaring 12:9).

Waarom is liegen zo normaal geworden?

 In onze tijd, die de Bijbel ‘de laatste dagen’ noemt, is Satans misleidende invloed alleen maar groter geworden. Mensen vertellen veel leugens om anderen te misleiden en misbruik van ze te maken (2 Timotheüs 3:1, 13). Ook in de meeste religies worden veel leugens verteld. Mensen ‘verzamelen leraren om zich heen die hun vertellen wat ze graag willen horen’ en kiezen ervoor om ‘niet meer naar de waarheid te luisteren’, zoals de Bijbel over onze tijd had voorspeld (2 Timotheüs 4:3, 4).

Waarom is waarheid belangrijk?

 Waarheid vormt de basis voor vertrouwen tussen mensen. Een gebrek aan vertrouwen is funest voor vriendschappen en voor de samenleving als geheel. De Bijbel zegt dat God wil dat onze aanbidding op waarheid gebaseerd is. Er staat: ‘Wie [God] aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden’ (Johannes 4:24). Wilt u weten hoe de waarheid u kan helpen om religieuze leugens te herkennen en ervan los te komen? Lees dan de artikelenserie ‘Leugens die het moeilijk maken van God te houden’.

Waarom wil God dat ik de waarheid weet?

 God wil dat u gered wordt, en daarvoor moet u de waarheid over hem te weten komen (1 Timotheüs 2:4). Als u Gods normen over goed en fout leert kennen en ernaar gaat leven, zult u een vriend van hem worden (Psalm 15:1, 2). God stuurde Jezus naar de aarde om mensen te helpen de waarheid te leren kennen. God wil graag dat we naar Jezus’ leringen luisteren (Mattheüs 17:5; Johannes 18:37).

Zal God ooit een eind maken aan onwaarheid?

 Ja. God vindt het verschrikkelijk als mensen misbruik van anderen maken door ze te bedriegen. Hij heeft beloofd dat hij iedereen die wil blijven liegen, van de aarde zal verwijderen (Psalm 5:6). Dan zal God ook zijn belofte vervullen: ‘Lippen die waarheid spreken blijven voor altijd’ (Spreuken 12:19).

a In 2016 werd ‘post-truth’ door de Oxford Dictionaries verkozen tot woord van het jaar.

b Jehovah is de persoonlijke naam van God (Psalm 83:18). Zie het artikel ‘Wie is Jehovah?