Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Comstock Images/Stockbyte via Getty Images

BLIJF WAAKZAAM!

Wie is de beste leider? — Wat zegt de Bijbel?

Wie is de beste leider? — Wat zegt de Bijbel?

 Mensen staan voor de belangrijke beslissing welke leiders ze zullen kiezen.

 Wat zegt de Bijbel?

Menselijke leiders zijn beperkt

 De Bijbel noemt een beperking die alle menselijke leiders hebben:

  •   ‘Vertrouw niet op mensen met macht, vertrouw niet op de mens, die niet redden kan. Zijn adem gaat uit, hij keert terug naar de grond. Op die dag vergaan zijn gedachten’ (Psalm 146:3, 4, voetnoot).

 Zelfs de meest capabele leiders zullen uiteindelijk sterven. En ze kunnen niet garanderen dat de goede dingen die ze hebben gedaan, zullen worden voortgezet door degenen die na hen komen (Prediker 2:18, 19).

 Volgens de Bijbel is het zelfs nooit de bedoeling geweest dat mensen zichzelf zouden regeren:

  •   ‘Het is niet aan de mens zijn weg te bepalen’ (Jeremia 10:23).

 Is er dan wel iemand die in deze tijd een goede leider kan zijn?

Een leider die door God is goedgekeurd

 De Bijbel legt uit dat God een bijzonder capabele en betrouwbare leider heeft aangesteld: Jezus Christus (Psalm 2:6). Jezus is de Koning van Gods Koninkrijk, een regering die vanuit de hemel regeert (Mattheüs 6:10).

 Zult u ervoor kiezen Jezus als leider te aanvaarden? De Bijbel laat zien hoe belangrijk die keus is:

  •   ‘Eer de zoon [Jezus Christus], anders wordt God verontwaardigd en word je verwijderd van de weg, want zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig wie bescherming bij Hem zoekt’ (Psalm 2:12).

 Dit is het moment om een keus te maken. Uit voorspellingen in de Bijbel blijkt dat Jezus in het jaar 1914 is gaan regeren en dat Gods Koninkrijk binnenkort alle menselijke regeringen zal vervangen (Daniël 2:44).

 Wilt u meer informatie over hoe u Jezus als leider kunt steunen? Lees het artikel ‘Kies nu voor Gods Koninkrijk!