Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wie zal de aarde redden?

Wie zal de aarde redden?

 Veel mensen maken zich zorgen over de schade die mensen volgens hen toebrengen aan de aarde en het leven erop. Sommige milieudeskundigen zeggen dat menselijk handelen nooit eerder zo’n bedreiging is geweest voor het voortbestaan van dier- en plantensoorten en voor de biodiversiteit op aarde.

 Zullen mensen de aarde ruïneren? Of zullen ze ooit meer in harmonie met de natuur kunnen leven?

Zullen menselijke pogingen slagen?

 Veel deskundigen zijn ervan overtuigd dat mensen de aarde kunnen beschermen en in harmonie met de natuur kunnen leven. Maar sommige onderzoekers zeggen dat menselijke inspanningen alleen kunnen slagen als er op meerdere terreinen tegelijk veranderingen worden aangebracht, zoals:

  •   Verbeteringen in het beheer van grond, bossen, wetlands en oceanen

  •   Het gebruik van andere landbouwmethoden en energiebronnen

  •   Overstappen op een voedselsysteem dat een hoofdzakelijk plantaardig dieet met een matig gebruik van vlees en vis ondersteunt en de totale consumptie en verspilling reduceert

  •   Het besef dat een goede kwaliteit van leven niet afhankelijk is van het hebben van steeds meer spullen

 Wat denkt u? Is het realistisch om te verwachten dat regeringen, bedrijven en individuele personen op zo’n ongekende schaal gaan samenwerken? Of zouden de diepgewortelde hebzucht, zelfzucht en kortzichtigheid van sommige mensen een obstakel vormen? (2 Timotheüs 3:1-5)

Een reden voor hoop

 De Bijbel geeft de verzekering dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van de aarde. Er wordt in uitgelegd waarom menselijke inspanningen niet voldoende zijn om de aarde te redden. De Bijbel beschrijft de echte verandering die moet plaatsvinden en laat ook zien hoe die verandering tot stand zal komen.

 Waarom menselijke pogingen om onze planeet te redden niet voldoende zijn. Jehovah a God schiep de aarde en gaf mensen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen (Genesis 1:28; 2:15). Ze konden die taak alleen goed uitvoeren als ze voor leiding naar hun Schepper zouden opzien en zijn instructies zouden gehoorzamen (Spreuken 20:24). Maar in plaats daarvan verwierpen ze Jehovah en volgden een onafhankelijke koers (Prediker 7:29). In hun eentje hebben mensen niet het vermogen om voor de aarde te zorgen, en al hun inspanningen zullen in het gunstigste geval beperkt succes hebben (Spreuken 21:30; Jeremia 10:23).

 De verandering die moet worden aangebracht. God zal ervoor zorgen dat mensen de aarde niet meer ruïneren (Openbaring 11:18). In plaats van de regeringen en de maatschappij die de planeet schaden te hervormen, zal hij ze vervangen (Openbaring 21:1). Daarom zegt Jehovah: ‘Kijk! Ik maak alles nieuw’ (Openbaring 21:5).

 Hoe die verandering tot stand zal komen. Jehovah zal menselijke regeringen vervangen door een hemelse regering die het Koninkrijk van God wordt genoemd. Die regering zal vervolgens onder leiding van Jezus Christus over de aarde regeren (Daniël 2:44; Mattheüs 6:10).

 Onder Gods Koninkrijk zullen de mensen leren om naar Gods rechtvaardige normen te leven. Als mensen hun Schepper erkennen en zijn leiding volgen, zullen ze in harmonie met de natuur kunnen leven (Jesaja 11:9). De Bijbel beschrijft hoe Gods regering haar burgers in staat zal stellen te genieten van een uitstekende kwaliteit van leven op een manier die goed is voor de aarde. Die regering zal:

 U kunt erop rekenen dat Gods Koninkrijk deze veranderingen binnenkort tot stand zal brengen. Zie voor meer informatie het artikel ‘Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren?

a Jehovah is Gods persoonlijke naam (Psalm 83:18).