Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Hadia Faduhu Dödö Ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Gamabu’ula Li si Föföna?

Hadia Faduhu Dödö Ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Gamabu’ula Li si Föföna?

Atulö. Faduhu dödö ndra Samaduhu’ö Yehowa wa fefu nösi Zura Ni’amoni’ö andrö ”eheha Lowalangi zame’e ba dödö niha, ba moguna ia”. (II Timoteo 3:16). Eluahania Amabu’ula Li si Bohou hegöi Amabu’ula Li si Föföna. Tobali, ira Samaduhu’ö Yehowa lafotöi Gamabu’ula Li si Bohou ya’ia da’ö Buku Nisura ba Li Ndrawa Heleni börö me oföna lasura ia ba li ndrawa Heleni. Ba, Amabu’ula Li si Föföna lafotöi ia Buku Nisura ba Li Heberai’o. Börö da’ö, lö tamane buku niha meföna Zura Ni’amoni’ö ba lö moguna khöda iada’a.

Hana wa moguna ba niha Keriso Gamabu’ula Li si Föföna hegöi Gamabu’ula Li si Bohou?

Me itema Faulo gangilata moroi khö Lowalangi, imane, ”Hadia ia sa nisura föna, ba bawamahaö ya’ita tesura ia.” (Roma 15:4). Eluahania oya wamaha’ö nisöndrada moroi ba Buku Nisura ba Li Heberai’o. Itutunö hadia manö zi no alua meföna ba so göi mene-mene si sökhi.

  • Moguna sibai hadia zalua meföna. Moroi ba Buku Nisura ba Li Heberai’o, bada’ö ta’ila hewisa me tewöwöi gulidanö ba hana wa tola aekhu niha ba horö. Na lö hadöi fangombakha simane da’ö lö ta’ila he zo moroi mbörötada ba hana wa tatörö wa’amate. (I Moze 2:7, 17) Aefa da’ö, ifatunö göi ba Gamabu’ula Li si Föföna wa ato niha meföna zi göna abula dödö simane nirasoida iada’a ba hewisa Yehowa wanolo ya’ira.Yakobo 5:17.

  • Mene-mene soguna. Ba mbuku Gamabu’ula Li si Föföna so zura Gamaedola ba sura Zangombakha. Si dombua buku andre so mene-mene zi sökhi soguna ba wa’aurida. So mene-mene si sökhi ena’ö ohahau dödö zi sambua omo (Gamaedola 15:17), so göi mene-mene si sökhi ba wangalui halöwö (Gamaedola 10:4; Zangombakha 4:6), iraono sibohou ebua göi tola lafaha’ö ira ena’ö böi tobali zaya-zaya gölö wa’aurira (Zangombakha 11:9–12:1).

Baero da’ö, tola göi tafaha’ö ita ba goi-goi si so ba Goroisa Moze (lima mbuku si’oföna si so ba Zura Ni’amoni’ö). Atulö, lö lafalua ira niha Keriso Goroisa Moze, hiza’i natafalua goi-goinia tola itugu sökhi wa’aurida.III Moze 19:18; V Moze 6:5-7.