Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Hana Wa Lö Fa’awö Ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Politik?

Hana Wa Lö Fa’awö Ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Politik?

Lö fa’awö ndra Samaduhu’ö Yehowa ba politik börö agama. Tefaudu da’a simane niwa’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Lö mahuwu-huwu niha ena’ö adöni dödöra ba politik, lö mabe’e lima ba wotuhini partai politik mazui samatörö sedöna mutuyu, lö fao ndra’aga ba wangai dadaoma ba famareta, ba lö fao ndra’aga ba wodemo ndra famareta. Faduhu dödöma wa so dane-dane moroi ba Zura Ni’amoni’ö wa lö mafalua da’a.

  • Ma’o’ö duma-duma nibe’e Yesu, lö omasi ia wangai dadaoma ba politik. (Yohane 6:15) Ifaha’ö ndra nifaha’önia wa ”tenga moroi ba niha gulidanö ira” ifaduhu’ö khöra wa tebai fa’awö ira ba politik.Yohane 17:14, 16; 18:36; Mareko 12:13-17.

  • Lö faröi ndra’aga ba Mbanua Lowalangi simane niwa’ö Yesu ”Ba teturiaigö dania Mbanua Lowalangi andrö, turia somuso dödö, ba gulidanö misa, ma’asagörö.” (Matai’o 24:14) Börö me ya’aga nifatenge ba wangombakha wa’atohare Mbanua Lowalangi, andrö wa lö fa’awö ndra’aga ba politik gofu hadia ia soinia hewa’ae ba soi si toroi ya’aga.II Korindro 5:20; Efeso 6:20.

  • Börö me lö fa’awö ndra’aga ba politik, andrö wa tola fahuhuo ndra’aga ba niha sanandrösa ba Mbanua Lowalangi gofu hewisa dödöra ba politik. Moroi ba wehede hegöi ba gamuatama maforoma’ö wa ha Banua Lowalangi ni’odaligöma zi tola mangeheta abula dödö si so ba gulidanö andre.Zinunö 56:12.

  • Börö me lö fao ndra’aga ba politik, andrö wa tola ma’okhögö wa’afatalifusöta ba zi sagörö ulidanö. (Kolose 3:14; 1 Fetero 2:17) Hiza’i, agama si fao ba politik da’ö zame’e fa’afabali fengera-ngera, lö khöra fahasara dödö.—1 Korindro1:10.

Ma’osinangegö ndra samatörö. Hewa’ae lö fao ndra’aga ba politik, ma’osinangegö ndra samatörö si so ba mbanuama. Tefaudu ba zi no iwa’ö Sura Ni’amoni’ö, ”Dozi niha ndramu’o’ö li zalawa, si so barö mbawa.” (Roma 13:1) Ma’o’ö huku, mabe’e pajak, ba falulu fohalöwö ndra’aga khö ndra famareta ena’ö so wa’ohahau dödö ba nono mbanuania. Lö fao ndra’aga ba wodemo ndra famareta, tobali ma’o’ö niwa’ö Zura Ni’amoni’ö ena’ö ma’ohe ba wangandrö ”razo ba salawa”, mendruamanö ba ginötö lahalö gangetula ena’ö lö daha-taha ba wamosumange Lowalangi.—I Timoteo 2:1,  2.

Ma’osinangegö göi hak ero samösa niha ba wangai angetula sanandrösa ba politik. Duma-dumania, lö mafawukaisi ba lö madönisi dödöra mazui mataha ira ba ginötö so wamili.

Hadia sawena mahalö gangetula wa lö fa’awö ndra’aga ba politik? Tenga. Ira nifaha’ö Yesu hegöi niha Keriso meföna lahalö gangetula wa lö fa’awö ira ba politik. Molo’ö buku Beyond Good Intentions, ”Hewa’ae faduhu dödöra wa moguna wolo’ö khö ndra famareta, niha Keriso meföna lö fao ira gofu hadia ia zi tefarahu ba politik.” Simanö göi niwa’ö mbuku On the Road to Civilization wa niha Keriso meföna ”lö omasi lahalö halöwö ba politik”.

Hadia tobali samawukaisi sambua soi ndra’aga me lö fa’awö ba politik? Tenga. Ya’aga andre ono mbanua somasi atulö, andrö lö moguna aombö dödö ndra famareta khöma. Börö me lö fa’awö ndra’aga ba politik, imane National Academy of Sciences of Ukraine me döfi 2001, ”Ba ginötö iada’a, so ösa niha si lö omasi khö ndra Samaduhu’ö Yehowa börö me lö fa’awö ira ba politik; da’a mbörö wa lafobahulu ira rezim Nazi hegöi Komunis totaliter meföna.” Hewa’ae tefakao ndra Samaduhu’ö Yehowa ba ginötö mamatörö Soviet, hiza’i ”tobali ira ono mbanua solo’ö khö ndra samatörö. Lö falimo ira, ba lö la’alui dana khöra ba ginötö mohalöwö ira ba kabu hegöi ba pabrik ba lö tobali ira samawukaisi ba rezim komunis”. Simanö göi ba ginötö iada’a, hadia zi no lafaduhusi tödö ndra Samaduhu’ö Yehowa hegöi ba nifaluara lö ”lafawukaisi zi sambua soi hegöi fahasara dödö si so ba da’ö”, simanö niwa’ö ba gafuriata wehede andrö.