Faigi nösi

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Hana Wa Lö Fao ba Wasuwöta Ndra Samaduhu’ö Yehowa?

Hana Wa Lö Fao ba Wasuwöta Ndra Samaduhu’ö Yehowa?

So mbörö wa lö fao ndra Samaduhu’ö Yehowa ba wasuwöta, ya’ia da’ö:

  1. Ma’o’ö Lowalangi. Imane Sura Ni’amoni’ö wa ”labali’ö faku zi’ölira” ono mbanua Lowalangi ba ”lö’ö sa’ae lafamaha ira ba wanuwö”.—Yesaya 2:4.

  2. Ma’o’ö Yesu. No irai imane Yesu khö Wetero, ”Saembugö wödamö! Dozi sa sangai föda, ba föda wamunura.” (Matai’o 26:52) Da’a zangoroma’ö wa lö ifarou Yesu ndra nifaha’önia wefao ba wasuwöta.

    Ira nifaha’ö Yesu la’o’ö wa ”tenga moroi ba niha gulidanö ira”, andrö wa lö fa’awö ira ba politik. (Yohane 17:16) Lö mafalua demo na so halöwö militer ba lö mataha niha we’amöi ba dinas militer.

  3. La’omasi’ö niha bö’ö. Imane Yesu khö ndra nifaha’önia ena’ö ”faoma mi’omasi’ö nawömi”. (Yohane 13:34, 35) Da’a mbörö wa so khöra wahasara dödö ba lö omasi ira lasuwö ndra talifusöra ba zi sagörö ulidanö.—I Yohane 3:10-12.

  4. La’o’ö duma-duma niha Keriso me föna. Imane Encyclopedia of Religion and War, ”ira nifaha’ö Yesu me föna lö omasi ira fao ba wasuwöta hegöi ba dinas militer” börö me aboto ba dödöra na lafalua da’ö ”lö tefaudu ba huku fa’omasi hegöi ba wangomasi’ö si fa’udu khöra”. Imane göi teolog Jerman Peter Meinhold wa niha Keriso me föna ”na omasi tobali niha Keriso ba tobali göi saradadu, lö fagöna da’ö”.

Fo’ömö ba niha mbanua

Ira Samaduhu’ö Yehowa moguna ira ba niha sato ba tenga samawukaisi banua si toröi ya’ira. Ma’osinangegö ndra samatörö börö me ma’o’ö niwa’ö Zura Ni’amoni’ö me imane:

  • ”Dozi niha ndramu’o’ö li zalaŵa, si so ira barö mbaŵa.”—Roma 13:1.

  • ”Dozi niha ndramu’o’ö li zalaŵa, si so ira barö mbaŵa.”—Roma 13:1

Andrö wa ma’o’ö huku, mabu’a pajak, ba fao ndra’aga ba wotuhini ira famareta simöi fangohahau dödö nono mbanua.