Hewa’ae na si to’ölönia niha si no alawa ndröfi zame’e mene-mene ba zi bohou ebua, hiza’i lafarou dödö Byong Soo ba wo’ame’egö tödö mene-mene moroi ba Zura Ni’amoni’ö, ba wamaduhu’ö wa umbu zindruhu ya’ia da’ö Yehowa.