FAIGI
Text
Image

(Zinunö 19)

 1. 1. Banua yawa zanutunö lakhömi.

  Halöwöu Yehowa,

  alawa si yawa.

  Ero ma’ökhö musuno ia.

  Haga ndröfi zanutunö

  Wa’abölönia.

 2. 2. Mo’ahonoa sa goroisa Yehowa,

  Sanuturu lala

  zatua, sagawuyu.

  Fa’atulö wamatörönia.

  Atulö Daromalinia

  Ba hawa’asökhi.

 3. 3. Böi aetu sa ata’ufi Yehowa.

  Ebua mbölinia

  moroi ba gana’a.

  Oroisania zanuturu khöda.

  Böi faröi wamolakhömi

  Döi Lowalangida.

(Faigi göi Zin. 111:9; 145:5; Fam. 4:11.)