FAIGI
Text
Image

(Zinunö 26)

 1. 1. Huku ndra’o, ya’ugö Yehowa;

  Fareso dödögu ba falöfaröigu.

  Faresodo, ba tandraigö ndra’o;

  Ba amoni’ö göi, wangera-ngeragu.

  (REFREIN)

  Ufabu’u, Sagötö fa’ara

  wa lö ubulö’ö Wa’alöfaröigu.

 2. 2. Lö fao ndra’o ba zangumaö faya.

  Fatuwudo khöra zangaoha sindruhu.

  Yehowa, böi heta wa’aurigu

  Fao ba zamalua si lö faudu khömö.

  (REFREIN)

  Ufabu’u, Sagötö fa’ara

  wa lö ubulö’ö Wa’alöfaröigu.

 3. 3. Omasido nomomö Yehowa.

  Famalua sumange Lö sa uböhöli.

  Ufasui nahia zumangemö,

  Ba ufarongogö saohagölögu khöu.

  (REFREIN)

  Ufabu’u, Sagötö fa’ara

  wa lö ubulö’ö Wa’alöfaröigu.

(Faigi göi Zin. 25:2.)