FAIGI
Text
Image

(Zinunö 37:29)

 1. 1. So wa’auri si lö aetu.

  Toröi ba gulidanö.

  ’Satulö tödö sa zauri.’

  Ba si lö tebulö.

  (REFREIN)

  Data’odödögö.

  Wanöndra fa’auri.

  Hasambalö alua

  Nifabu’unia.

 2. 2. Ifuli so waradaiso;

  So wa’ohahau dödö.

  Yehowa zame’e lala,

  Alua wa’atulö.

  (REFREIN)

  Data’odödögö.

  Wanöndra fa’auri.

  Hasambalö alua

  Nifabu’unia.

 3. 3. Tesusugi zi no mate,

  Taya gabula dödö.

  Ibe khöda wa’omasi,

  Lö fangarö-ngarö.

  (REFREIN)

  Data’odödögö.

  Wanöndra fa’auri.

  Hasambalö alua

  Nifabu’unia.

(Faigi göi Yes. 25:8; Luk. 23:43; Yoh. 11:25; Fam. 21:4.)