Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 1 2017

 TUHO SI OFÖNA | TEMA MBUA MOROI BA WOMBASO SURA NI’AMONI’Ö

Hewisa Wamohouni Sura Ni’amoni’ö Fa’aurigu?

Hewisa Wamohouni Sura Ni’amoni’ö Fa’aurigu?

Sura Ni’amoni’ö tenga ha buku si to’ölö. Ba da’ö so mene-mene moroi khö Zomböi ya’ita. (II Timoteo 3:16) Tola molua-lua ba wa’aurida mene-menenia andrö. Töra-töra, imane Sura Ni’amoni’ö, ”Sauri sa daromali Lowalangi andrö, ba sabölö.” (Heberai’o 4:12) Mofa’abölö ia ba wamohouni fa’aurida ba zi dombua lala ya’ia da’ö ibe’e wanuturu lala ba wa’aurida si ero ma’ökhö ba itolo ena’ö faduhu dödöda khö Lowalangi hegöi ba mbu’usa linia.I Timoteo 4:8; Yakobo 4:8.

Ibohouni wa’auriu iada’a. Tola tobali fanolo Zura Ni’amoni’ö ba wo’asiwai gabula dödö niha zamösana. Ibe’e mene-mene si sökhi sanandrösa ba zimane da’a.

So sambua fongambatö sagawuyu-wuyu ba Asia, la’ame’egö tödö sibai mene-mene Zura Ni’amoni’ö andrö. Simane zi bohou mangowalu tanö bö’ö, la’odödögö göi ba wofaudugö amuatara khö wo’omora ba lö labini-bini’ö nösi dödöra. Hiza’i, labörötaigö lafalua hadia zi no labaso ba Zura Ni’amoni’ö. Hadia mbuania? Imane samösa fo’omo ira matua sotöi Vicent, ”Hadia ia nibasogu ba Zura Ni’amoni’ö zanolo ya’o ba wo’asiwai fefu zi tobali abula dödö ba wangowaluma si fao fa’omasi. Mamaudugö fa’auri simane si so ba Zura Ni’amoni’ö zanga’asogö fa’omuso dödö khöma.” Fao göi dödö wo’omonia ira alawe sotöi Annalou, imane, ”Duma-duma si so ba Zura Ni’amoni’ö zanolo ya’aga. Ohau-hau dödögu iada’a, ba so khögu wa’ahonö dödö ba wongambatö hegöi ohitö dödö ba wa’auri.”

Monönö wa’aboto ba dödö sanandrösa khö Lowalangi. Baero wodunö-dunönia sanandrösa ba wangowalura, imane nasa Vicent, ”Itugu ahatö ndra’o khö Yehowa iada’a moroi ba zilalö, börö wombaso Sura Ni’amoni’ö.” Aboto ba dödö Vicent wa sabölö moguna ya’ia da’ö, itolo ndra’ugö Sura Ni’amoni’ö ena’ö aboto ba dödöu Lowalangi. Sindruhunia, tenga ha ötema mbua moroi ba mene-menenia, hiza’i tola göi tobali si fahuwu khönia ndra’ugö. Ba tola ö’ila hewisa wozaraininia wotutunö sanandrösa ba wa’ohahau dödö ba zi so föna, si fao fa’omuso dödö tola ö’okhögö ”zindruhu fa’auri” sagötö fa’ara. (I Timoteo 6:19) Lö hadöi ba mbuku tanö bö’ö da’a.

Na öbaso Zura Ni’amoni’ö ba lö mamalö öfalua da’ö, tola ötema mbua tanö bö’ö ya’ia da’ö tola ibohouni wa’auriu iada’a ba monönö wa’aboto ba dödöu sanandrösa khö Lowalangi. Hiza’i, na öbaso Zura Ni’amoni’ö tola oya wanofumö. Ba ginötö öfalua da’ö, törö tödöu duma-duma si sökhi moroi khö zalawa Gaitiofia sauri me 2.000 fakhe silalö. Oya sibai wanofunia sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö. Me lasofu khönia hadia aboto ba dödönia zi no ibaso, imane wanguma’ö, ”He uwisa sa, na lö samobawa lala khögu?” * I’anemai’ö itema wanolo moroi khö zamaha’ö satua-tua ba Zura Ni’amoni’ö, ya’ia da’ö Filifo, si no tobali nifaha’ö Yesu. (Halöwö Zinenge 8:30, 31,34) Simanö göi na omasi’ö ena’ö oya aboto ba dödöu Zura Ni’amoni’ö, makaoni ndra’ugö ba wofo’ösi formulir online ba www.jw.org/nia ba tola öfaohe’ö zurau ba mbanua sahatö si so ba majalah andre. Hubungi ndra Samaduhu’ö Yehowa sahatö ba tola göi ö’ondrasi Balai Mbanua Lowalangi ba nahia sahatö ba zi toröi ya’ugö. Hadia mbörö wa tenga i’otarai iada’a öfaha’ö ndra’ugö ba Zura Ni’amoni’ö, ba tehegö da’ö zi tobali fanuturu lala khöu ena’ö itugu sökhi wa’auriu?

Na so khöu wa’aombö dödö ba wamaduhusi tödö Sura Ni’amoni’ö, tola öfaigi Video Hana Faduhu Dödöda Wa Sindruhu Nösi Zura Ni’amoni’ö? Ba wamaigi ya’ia scan kode mazui bokai jw.org/nia, faigi ba PUBLIKASI > VIDEO

^ par. 8 Ena’ö tola ö’ila nasa duma-duma moroi ba mene-mene si sökhi si so ba Zura Ni’amoni’ö, faigi situs Web khöma, jw.org/id. Faigi ba AJARAN ALKITAB > PERTANYAAN ALKITAB DIJAWAB.