Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 2 2017

Ifalukhaisi nina matua Wetero Yesu ba ifadöhö ia.—Matai’o 8:14, 15; Mareko 1:29-31

Hadia No Mutatugöi Selibat khö Genoni Niha Keriso?

Hadia No Mutatugöi Selibat khö Genoni Niha Keriso?

SO AGAMA ba zi sagörö ulidanö, simane Gereja Katolik Roma, ngawalö gereja Ortodoks, Buddha, ba tanö bö’önia, lö zi lö tola lö lafalua wa’auri selibat ira sondrönia’ö hegöi ndra klerusnia. Börö da’ö, ato göi zanguma’ö wa da’ö mbörö wa itugu tedou zamalua horö, nifalua ndra sondrönia’ö ba ngawalö agama.

Tobali, lö fasala na so zanofu: Hadia no mutatugöi selibat khö genoni niha Keriso? Ena’ö mu’ila fanema linia, datafaigi mbörötania ba fa’atedounia ba hewisa wamaigi Lowalangi.

SELIBAT MOLO’Ö WAÖ-WAÖ AGAMA

Molo’ö Encyclopædia Britannica selibat ya’ia da’ö ”falömangowalu ba lö ifalua wa’orudu ba ndra alawe mazui ba ndra matua. To’ölö mufakhai da’a ba niha si so dadaoma ba agama mazui si faböbö ba agama”. Ba huhuo sebua Paus Benediktus XVI khö Majelis Agung Roma me 2006, ifakhai huhuonia wa lö zi tola lö lafalua selibat simane ”si to’ölö lafalua niha fatua götö ndra Sinenge”.

Hiza’i, lö lafalua wa’auri selibat ira niha Keriso ba abad siföföna. Ifangelama ira sinenge sotöi Faulo, sauri ba ginötö abad siföföna, sanandrösa ba niha-niha same’e fehede geheha samaelungu hegöi sanenawa fangowalu.I Timoteo 4:1-3.

Awena ba götö abad si dua, ibörötaigö so fa’auri selibat ba gereja-gereja ”niha Keriso” ba soi tanö ba Gaekhula. Molo’ö buku Celibacy and Religious Traditions, ”tefaudu da’a ba zawena tefalua si so ba Kekaisaran Romawi ena’ö lataha dödöra ba wamalua fa’orudu”.

Mato hauga abad aefa da’ö, dewan gereja ba tefotöi göi ira Bapak-Bapak Gereja lafarou dödö ndra sondrönia ba agama ba wamalua fa’auri selibat.  Molo’ö ya’ira, wamalua fa’orudu no sambua fara’iö ba lö tefaudu ia ba halöwö zondrönia’ö ba agama. Hewa’ae simanö, molo’ö Encyclopædia Britannica wa ”ato pastor ba so göi ösa uskup si so donga me irugi abad si-10”.

Ba Konsili Lateran nifalua ba Roma me 1123 ba 1139, lö zi lö tola lö lafalua wa’auri selibat. Ba irugi iada’a lö manö si tebulö lafalua da’ö Gereja Katolik Roma. Tobali, lö taya wa’abölö gereja hegöi fangaluira, börö na mangowalu samösa pastor hasambalö ibe’e fefu khö nononia gokhöta ni’okhögönia moroi ba gereja.

FAMAIGI LOWALANGI SELIBAT

Tola mu’ila hewisa wamaigi Lowalangi selibat andrö ba Daromalinia, Sura Ni’amoni’ö. Natabaso wehede Yesu sanandrösa ba niha si lö mangowalu ”börö Mbanua zorugo andrö” simane ya’ia. (Matai’o 19:12) Itutunö göi Faulo simane da’ö sanandrösa ba niha Keriso somasi mangai angetula wa lö mangowalu simane ya’ia, ”börö duria somuso dödö andrö”.I Korindro 7:37, 38; 9:23.

Hiza’i, lö irai ibe’e goroisa Yesu hegöi Faulo khö ndra enoni ba wamalua fa’auri selibat. Itutunö Yesu wa no sambua buala na lö mangowalu börö lö fefu zolo’ö khönia tola lafalua zimanö. Me isura Faulo sanandrösa ba niha si lö irai mangowalu, imane wanguma’ö, ”Ba lö khögu oroisa Zo’aya, ba era-eragu manö u’ombakha’ö.”Matai’o 19:11; I Korindro 7:25.

Baero da’ö, oya göi itutunö Sura Ni’amoni’ö wa ato göi genoni niha Keriso sangowalu me abad siföföna, simane sinenge sotöi Fetero. (Matai’o 8:14; Mareko 1:29-31; I Korindro 9:5) Sindruhunia, börö me oya zamalua horö ba Roma me luo da’ö, andrö wa isura Faulo wa satua ba mbanua niha Keriso si no mangowalu ena’ö ”böi samodombua donga” ba ”si so ono solo’ö”.I Timoteo 3:2, 4

Tenga fangowalu si lö mamalua fa’orudu da’a, börö me no iwa’ö Sura Ni’amoni’ö wa ”yamutörö gömönia [lö tola lö] ba ndra alawe ira matua” ba ya’ira si no mangowalu ”böi mifabali ami khö nawömi” ya’ia da’ö sanandrösa ba wa’orudu. (I Korindro 7:3-5) Tobali, sindruhu-ndruhu lö nitatugöi Lowalangi ba genoni niha Keriso ena’ö lafalua wa’auri selibat.

BÖRÖ DURIA SOMUSO DÖDÖ

Na lö nitatugöi wa’auri selibat, hadia mbörö wa isuno Yesu hegöi Faulo walömangowalu andrö? Börö me oya ginötö si tola la’oguna’ö niha si lö mangowalu ba wama’ema turia somuso dödö. Lö hadöi si tobali daha-tahara börö me lö moguna la’era-era simane si to’ölö la’aombösi tödö niha si no mangowalu.I Korindro 7:32-35.

Nehegö duma-duma David. Ihalö gangetula ba wobato wohalöwö moroi ba halöwönia sebua gazi ba Mexico City. Aefa da’ö, findra ia ba mbanua side-ide si so ba Kosta Rika ba wamaha’ö Sura Ni’amoni’ö ba niha. Hadia aoha khö David wamalua da’ö börö me lö sangowalu ia? Imane wanguma’ö, ”Tatu manö. Hewa’ae abua sa ba wofaudugö ba zi to’ölö lafalua niha hegöi lala wa’auri si fabö’ö, hiza’i börö me ha ya’o samösa ni’onorogögu tödö, itugu aoha khögu wamaudugö da’ö fefu.”

Samösa niha Keriso si lö mangowalu sotöi Claudia, findra ia ba nahia-nahia sabölö oya moguna sanuriaigö. Imane wanguma’ö, ”Owua-wua dödögu ba wamalua halöwögu khö Lowalangi. Itugu aro wamatigu hegöi fahuwusagu khö Lowalangi börö me aboto ba dödögu wa i’ame’egö tödö ndra’o.”

”Hewa’ae mangowalu ndra’ugö mazui lö’ö, tola owua-wua dödöu na öbe’e zabölö sökhi khö Lowalangi Yehowa.”Claudia

Lö moguna tobali noro dödö na lö mangowalu. Imane Claudia, ”Hewa’ae mangowalu ndra’ugö mazui lö’ö, tola owua-wua dödöu na öbe’e zabölö sökhi khö Lowalangi Yehowa.”Zinunö 119:1, 2.