Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 6 2017

Sura Ni’amoni’ö​—⁠Hana Oya Sibai?

Sura Ni’amoni’ö​—⁠Hana Oya Sibai?

Hana oya sibai versi mazui famo’eluaha Zura Ni’amoni’ö si fabö’ö-bö’ö iada’a? Hewisa wamaigiu versi si bohou andrö, hadia tobali fanolo mazui tobali daha-taha ba wangokhögö fa’aboto ba dödö ba Zura Ni’amoni’ö? Faha’ö ndra’ugö sanandrösa ba mbörötania, sanolo ya’ugö ba wofaehusi ya’ia si fao fa’atua-tua.

Si oföna, haniha zindruhunia zanura Sura Ni’amoni’ö, ba hamega?

SURA NI’AMONI’Ö SI ASLI

Si to’ölönia, mubagi dua faosatö Zura Ni’amoni’ö. Faosatö siföföna 39 buku, ösinia ”daromali Lowalangi”. (Roma 3:2) Ibe’e gehehania Lowalangi ba ndra matua si lö faröi ba wanura buku andrö ba ginötö sara sibai—ambö töra 1.100 fakhe i’otarai 1513 SM ofeta lö ara me no aefa ndröfi 443 SM. Lasura ia ba li Heberai’o, tobali mufotöi faosatö andrö Buku Ni’amoni’ö Heberai’o, mazui sasese tawa’ö Amabu’ula Li Siföföna.

Faosatö si dua so 27 buku ba ösinia ”daromali Lowalangi”. (1 Tesalonika 2:13) Ibe’e gehahania Lowalangi khö ndra nifaha’ö Yesu Keriso si lö faröi ba wanura buku andrö ba ginötö sabölö adogo—mato 60 fakhe i’otarai 41 M ofeta 98 M. Lasura ba li Yunani, mufotöi faosatö andrö Buku Ni’amoni’ö Yunani Niha Keriso, mazui sasese tawa’ö Amabu’ula Li si Bohou.

Si 66 buku ni’ehehaini Lowalangi andrö tobali Sura Ni’amoni’ö si no ahori tefa’anö, fehede Lowalangi ba niha gulidanö. Tobali, hana wa munönö mufazökhi famoʼeluaha Zura Ni’amoni’ö? So tölu mbörönia.

  • Ena’ö tola labaso niha Zura Ni’amoni’ö ba lira samösa.

  • Ba wo’alösi golalöwa nifalua zosali ba tefangawuli nösi sindruhu moroi ba Zura Ni’amoni’ö.

  • Ba wobohouni ngawua wehede si no ara.

Faigi hewisa zi tölu mbörö andre mo’amakhaita ba zi dombua famo’eluaha siföföna.

 SEPTUAGINTA YUNANI

Mato 300 fakhe fatua götö Yesu, ibörötaigö lafo’eluaha Mbuku Ni’amoni’ö Heberai’o ira pakar Yahudi ba li bö’ö ya’ia da’ö ba li Yunani. Ba gafuriata mufotöi ia Septuaginta Yunani. Hana wa mufazökhi da’ö? Ba wanolo niha Yahudi sato sangoguna’ö li Yunani moroi na ba li Heberai’o, ena’ö tola aboto ba dödöra ”Zura Ni’amoni’ö andrö”.​—2 Timoteo 3:15.

Septuaginta andre göi zanolo zi tenga niha Yahudi si zuta fa’ato, sangoguna’ö li Yunani ena’ö aboto ba dödöra wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö. Hewisa wa tola? Imane Profesor W.  F.  Howard, ”I’otarai dalu abad siföföna, da’ö Zura Ni’amoni’ö ni’oguna’ö ba Gereja niha Keriso, ba möi ba sinagoga ndra misionarisnia ba ’wamaduhu’ö moroi ba Zura Ni’amoni’ö wa Yesu andrö Mesia’.” (Halöwö Zinenge 17:3, 4; 20:20) Molo’ö samösa pakar Zura Ni’amoni’ö sotöi F.  F.  Bruce, da’ö sambua mbörö wa ato niha Yahudi si ”lö adöni dödö sa’ae ba Septuaginta”.

Me lazara-zara wanema Mbuku Ni’amoni’ö Yunani Niha Keriso ira nifaha’ö Yesu andrö, laforudugö famo’eluaha Septuaginta ba Mbuku Ni’amoni’ö Heberai’o, ba tobali sambua Zura Ni’amoni’ö sahori so simane ni’okhögöda iada’a.

VULGATA LATIN

Mato 300 fakhe me no ahori aefa tefaʼanö Zura Niʼamoniʼö, ifazökhi famo’eluaha Zura Ni’amoni’ö ba li Latin samösa pakar agama sotöi Jerome, ba gafuriatania mufotöi Vulgata Latin. Me no a’oi so famo’eluaha Latin ba ngawalö versi, hadia mbörö wa moguna nasa zi bohou? Imane The International Standard Bible Encyclopedia, omasi Jerome ba wo’atulö’ö ”famo’eluaha si fasala, fa’alötefaudu soroma, hegöi fonönö ba fangalösi si lö modane-dane”.

Oya zi fasala ni’atulö’ö Jerome. Hiza’i, samuza inötö so nitatugöi gereja si so kuaso, zanga’asogö fa’arugi sebua! Lamane wanguma’ö wa ha Sura Ni’amoni’ö famo’eluaha Vulgata Latin zi resmi ba alua da’ö ba zi hauga abad! Hiza’i, Vulgata andrö tenga möi fanolo niha ba wangokhögö fa’aboto ba dödö ba Zura Ni’amoni’ö, tobali ia sambua buku si lö aboto ba dödö niha börö me lö fefu niha sangila li Latin.

 MONÖNÖ FAMO’ELUAHA SI BOHOU

Gasa-gasa da’ö, lö laböhöli niha wamazökhi famo’eluaha tanö bö’ö moroi ba Zura Ni’amoni’ö simane Siria Pesyita si no tehöngö me mato abad si lima M. Hiza’i, awena me abad si-14, so wamohouni ba wame’e Sura Ni’amoni’ö si tola aboto ba dödö niha sato.

Ba Inggris ba gafuriata abad si-14, ibörötaigö i’efa’ö ia John Wycliffe moroi ba mbilagu li si no mate ba ifazökhi Zura Ni’amoni’ö ba li Inggris, sambua li saboto ba dödö niha ba soi andrö. Lö ara aefa da’ö, börö mesin cetak Johannes Gutenberg wa tola aoha khö ndra pakar Zura Ni’amoni’ö ba wama’ema Sura Ni’amoni’ö ba ngawalö li ba zi sagörö Eropa.

Börö me tedou wa’oya famo’eluaha ba li Inggris, la’anofugö ira kritikus hadia mbörö wa mufazökhi nasa versi si fabö’ö ba li si fagölö. Isura fandrita Inggris ba abad si-18 sotöi John Lewis, ”Ngawua wehede tola itugu atua, lö aboto ba dödöda, tobali moguna mufareso Famo’eluaha si no atua ena’ö tola fahuhuo wamo’eluaha andrö ba Li sasese mu’oguna’ö ba salio aboto ba dödöda.”

Iada’a, aoha khö ndra pakar Zura Ni’amoni’ö ba wamareso famo’eluaha si no arara. So khöra wa’aboto ba dödö si tefaudu sanandrösa ba li Zura Ni’amoni’ö meföna, ba so göi khöra manuskrip Zura Ni’amoni’ö sawena musöndra barö-barö da’a. Da’a zanolo ya’ira ba wotatugöi ha wa’atefaudu nösi Zura Ni’amoni’ö.

Sindruhu-ndruhu moguna famo’eluaha Zura Ni’amoni’ö versi si bohou. Tatu manö, moguna göi mangenanö ba wofili. * Hiza’i na sindruhu-ndruhu börö wa’omasira khö Lowalangi wa lafuli lafazökhi wamo’eluaha Sura Ni’amoni’ö si bohou, ba hasambalö ebua sibai gunania khöda halöwöra andrö.

 

^ par. 24 Faigi artikel ”Bagaimana Memilih Terjemahan Alkitab yang Baik?” ba 1 Mbaŵa si Lima 2008 moroi ba majalah da’a.