Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 4 2016

Famatimbaisi Zabölö Moguna Sinangea Öfalua

Famatimbaisi Zabölö Moguna Sinangea Öfalua

ADIA ömane tödöu wa niha Keriso ndra’ugö? Na ya’ia, no tefarahu ndra’ugö moroi ba zi dua miliar töra niha si so ba gulidanö, 1 moroi ba zi 3 niha zanguma’ö wa ya’ira solo’ö khö Keriso. Iada’a, ngahönö agama sangotöi niha Keriso, hiza’i no tefabali ira börö me lö fagölö wamaha’öra hegöi fangera-ngerara. Tola manö nifaduhusimö tödö faehu moroi ba nifaduhusi tödö niha Keriso bö’ö. Hadia moguna nifaduhusimö tödö? Tatu manö moguna, hiza’i na ö’o’ö wamaha’ö Keriso si so ba Zura Ni’amoni’ö.

Solo’ö khö Yesu Keriso meföna lafotöi ira ”niha Keriso”. (Halöwö Zinenge 11:29) Lö hadöi töi tanö bö’ö nibe’e khöra, börö me haya’ira niha Keriso. So khöra wahasara dödö ba wolo’ö fefu wamaha’ö högöi niwa’ö Yesu Keriso, Zamasindro Fa’aniha Keriso. Hewisa wamaha’ö ba gosalimö? Hadia faduhu dödöu wa fefu wamaha’ö si so ba gosalimö ifaha’ö wamaha’ö Yesu hegöi nifaduhusi tödö niha Keriso meföna? Hewisa ndraugö ba wotatugöi ya’ia? Hasambua lala ena’ö ö’ila ya’ia da’ö oguna’ö Zura Ni’amoni’ö si tobali dane-danenia.

 Angeraigö da’a: I’ame’egö tödö sibai Yesu Zura Ni’amoni’ö börö me Taromali Lowalangi. Lö fatema ba dödö Yesu na so niha zangositengagö wamaha’ö Sura Ni’amoni’ö ba sangofönai’ö wolo’ö nifakhoi niha. (Mareko 7:9-13) Tola tahalö gangetula wa sindruhu-sindruhu solo’ö khö Yesu ira, la’oguna’ö Zura Ni’amoni’ö si tobali dane-dane wa’afaduhu dödöra. Börö da’ö, dozi niha Keriso moguna lasofu khöra samösa, ’Hadia famaha’ö ba gosaligu tefaudu molo’ö Sura Ni’amoni’ö? Ena’ö ö’ila wanemalinia, hadia omasi ndraugö ö’oguna’ö niwa’ö Zura Ni’amoni’ö si tobali dane-dane khöu ba wotimbaisi wamaha’ö ba gosalimö?

Imane Yesu wa famosumangeda Lowalangi ena’ö te’odane-dane ba zindruhu, ba fa’asindruhu andrö tola tesöndra ia ba Zura Ni’amoni’ö. (Yohane 4:24; 17:17) Imane Faulo wa fangorifida te’odaligö ba ’wa’aboto ba dödö ziduhu’. (I Timoteo 2:4) Börö da’ö, fa’afaduhu dödöda ena’ö te’odane-dane ba wa’asindruhu Zura Ni’amoni’ö. Börö me da’ö zi tobali fangorifi nosoda!

LALA WAMAIGI NIFADUHUSIDA TÖDÖ MOLO’Ö SURA NI’AMONI’Ö

Mafarou ndraugö wombaso önö ngawua wanofu ba fanema linia moroi ba Zura Ni’amoni’ö. Fareso ayati Zura Ni’amoni’ö si no tehenaigö, ba angerönusi wanema linia. Aefa da’ö, sofu ba dödöu samösa, ’Hewisa wamaha’ö ba gosaligu tola ufaehusi si no iwa’ö Sura Ni’amoni’ö?

Moroi ba nitutunö andrö tola itolo ndraugö ba wamatimbaisi hadia sabölö moguna sinangea öfalua. Hadia omasi’ö öfatimbaisi wamaha’ö tanö bö’ö si so ba gosalimö ba niwa’ö Zura Ni’amoni’ö? Omasi ndra Samaduhu’ö Yehowa wanolo ya’ugö ba wamareso hadia zindruhunia wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Tola ösöndra wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö si lö mu’andrö kefe mazui tola öfaigi situs Webma ba www.jw.org/nia.