Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Lima 2016

Atulö’ö Ndra’ugö ba Niha si Fao Fa’omasi

Atulö’ö Ndra’ugö ba Niha si Fao Fa’omasi

”Böi fa’udu-udu ami.”MAREKO 9:50.

SINUNÖ: 39, 35

1, 2. Hadia zalua ba niha si no mututunö ba mbuku I Moze ba hana wa adöni dödöda ba da’ö?

HADIA no irai öfatou-tou tödöu niha si no irai fa’udu nitutunö ba Zura Ni’amoni’ö? Ba zi ha’uga faza wamobörö sura I Moze ta’ila wa ibunu Habeli Ka’ino (I Moze 4:3-8); ibunu samösa nono matua Lameki börö me no ifesokho ia (I Moze 4:23); fasoso ira gubalo gurifö Gaberahamo faoma gubalo gurifö Loti (I Moze 13:5-7); fayawa Hagara khö Zara, ba abao dödö Zara khö Gaberahamo (I Moze 16:3-6); ifa’udusi fefu niha Sima’eli, ba dozi niha lafa’udusi ia.I Moze 16:12.

2 Hana wa mudunö-dunö ba Zura Ni’amoni’ö wa’udusara? Börö me tola tahalö wamaha’ö khöda moroi ba duma-duma niha si lö mo’ahonoa, si so abula dödö. Ya’ita göi niha si lö mo’ahonoa, ba na alua ba wa’aurida gabula dödö simanö, tola ta’o’ö duma-duma si sökhi moroi ba Zura Ni’amoni’ö ba böi ta’o’ö zi lö sökhi. (Roma 15:4) Da’a zanolo ya’ita ena’ö tola atulö ba niha bö’ö.

3. Hadia nifatunöda ba duho da’a?

3 Ba duho da’a, tafaha’ö ita hadia mbörö wa moguna  ta’atulö’ö wa’afaehu wangera-ngerada ba niha bö’ö, ba hewisa wamalua ya’ia. Tafaha’ö ita göi ba goi-goi Zura Ni’amoni’ö sanolo ya’ita ena’ö atulö ba niha, tarorogö wahuwusada khö Yehowa hegöi ba niha bö’ö.

HANA WA MOGUNA ATULÖ NONO MBANUA LOWALANGI BA NIHA FEFU

4. Hadia gamuata si to’ölö lafalua niha gulidanö ba hadia lua-luania?

4 Satana mbörö wa fawuka niha gulidanö ba te’asogö wa’afabö’ö lala wangera-ngera. Hana wa tawa’ö da’ö? Ba kabu Edena, imane Satana wa tola ba sinangea lahalö samösa gangetulara, tenga dali fao Lowalangi. (I Moze 3:1-5) Na tafaigi ba ginötö da’a, amuata simane da’ö zi tola manga’asogö abula dödö. Ato zanguma’ö wa ya’ira zinangea mangai angetula samösa, he si sökhi hegöi si lö sökhi. Fayawa ira, so khöra wakhögusa ba faoma fahindri ira, ba lö ba dödöra na afökhö dödö niha bö’ö ba gangetula nihalöra. Lua-luania, alua wa’udusa. Ifasugi ba dödöda Sura Ni’amoni’ö na alio mofönu ita tola te’asogö wasosota ba fahöna horö.Gamaedola 29:22.

5. Hadia nifaha’ö Yesu ba niha ena’ö lö khöra watötöisa?

5 Me ifa’ema Yesu Huhuo ba Hili, ifaha’ö ndra nifaha’önia ena’ö atulö ira ba niha ba böi so wabu’a-bu’asa, hewa’ae akao ira. Duma-dumania, imane khöra ena’ö sökhi gamuatara, atulö ira ba niha, latimbagö wönu, lö laradö-radö wangatulö’ö fa’afabö’ö wangera-ngera, ba la’omasi’ö nudura.Matai’o 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (a) Hana wa moguna ta’atulö’ö wa’afabö’ö wangera-ngerada ba wa’alio? (b) Hadia wanofu-nofu sinangea la’angerönusi ono mbanua Yehowa?

6 Ba ginötö andre, tafosumange Yehowa na mangandrö ita, na möi manuriaigö, ba na möi ba gangowuloa. Na lö atulö ita khö ndra talifusöda, lö itema Yehowa zumange nibe’eda khönia. (Mareko 11:25) Na omasi ita tobali si fahuwu khö Yehowa, moguna ta’efa’ö zala niha si fasala khöda.Baso Luka 11:4; Efeso 4:32.

Hadia alio ö’efa’ö zala ndra talifusöu?

7 I’andrö Yehowa ba nono mbanuania ena’ö la’efa’ö zala niha ba so khöra wa’atulö ba fahuwusa si sökhi. Tola tasofu khöda samösa, ’Hadia alio u’efa’ö zala ndra talifusögu? Hadia omuso dödögu fariawö khöra?’ Na ömane tödöu wa moguna nasa so khöu wa’ebolo dödö, angandrö khö Yehowa ena’ö ibe’e khöu wanolo. Ifondro-ndrongo ba itema Amada ba zorugo wangandrö si fao fangide-ngide’ö.I Yohane 5:14, 15.

HADIA LÖ ÖTANÖ BA DÖDÖU ZALA NIHA SI FASALA KHÖU?

8, 9. Hadia zinangea tafalua na abao dödöda ba niha?

8 Fefu ita oi lö mo’ahonoa ba tola manö afökhö dödöda ba wehede hegöi ba nifalua niha. (Zangombakha 7:20; Matai’o 18:7) Hadia nifaluau? Tola tahalö khöda wamaha’ö moroi ba zalua andre: Samösa dalifusöda ira alawe zangowai darua ndra talifusöda ira matua me owulo ira. Hiza’i, abao dödö dalifusöda ira matua si samösa börö lagu wangowainia. Me hatö daru-darua  ndra talifusöda ira matua andre, itutunö hadia zabao dödönia sanandrösa khö dalifusöda ira alawe sangowai ya’ira. Ifatika khönia dalifusöda ira matua si samösa andrö wa talifusöda ira alawe da’ö lö manö si faröi ia khö Yehowa ba zi 40 fakhe wa’ara hewa’ae oya gabula dödönia. Faduhu dödönia wa lö ba dödö dalifusöda ira alawe andrö wangafökhöi’ö tödönia. Hadia niwa’ö dalifusöda sabao tödö andrö? Imane, ”Atulö niwa’ömö.” Aefa da’ö, lö itörö tödönia zi no alua andrö.

9 Hadia wamaha’ö khöda moroi ba zalua andrö? Na so zame’e tetutu dödöda, tola tafili hadia nifaluada. Niha si so fa’omasi, i’efa’ö zala niha. (Baso Gamaedola 10:12; I Fetero 4:8.) Na ’tabologö dödöda ba golalöwa’, da’a zi sökhi ba wamaigi Yehowa. (Gamaedola 19:11; Zangombakha 7:9) Tobali, na ifuli so niha sanguma’ö mazui samalua hadia ia zi tola mangafökhöi’ö dödöu, sofu khöu samösa, ’Hadia lö utanö ba dödögu zala niha si fasala khögu? Hadia moguna u’era-era manö ia?’

10. (a) Hewisa dödö dalifusöda ira alawe me labe’e khönia wehede safökhö? (b) Hadia Ayati si tola manolo dalifusöda andrö ena’ö atulö ia ba niha bö’ö?

10 Na so zame’e khöda fehede si lö atulö, tola manö abua khöda wo’olifuagö fehedera andrö. Angeraigö hadia zalua khö dalifusöda ira alawe perintis, takaoni manö döinia Lucy. So ösa ndra talifusö ba gangowuloa zame’e fehede si lö atulö khönia sanandrösa ba halöwö fanuriaigö nifaluania hegöi inötö ni’oguna’önia. Afökhö sibai dödönia ba i’andrö mbua gera-era ndra talifusöda si so fa’aboto ba dödö. Hadia lua-luania? Imane wanguma’ö wa la’oguna’ö Zura Ni’amoni’ö ba wanolo ya’ia ena’ö lö i’era-era wehede si lö atulö nifa’ema niha andrö. Abölö sökhi i’era-era sanandrösa khö Yehowa. Tefarou dödönia me ibaso Matai’o 6:1-4. (Baso.) Ayati da’a zamasugi ba dödönia wa sabölö moguna ya’ia da’ö wangomusoi’ö dödö Yehowa. Börö da’ö, ifili ena’ö lö itanö ba dödönia wehede si lö atulö andrö. Iada’a, hewa’ae so zame’e fehede si lö atulö sanandrösa ba wanuriaigönia, omuso dödönia börö me i’ila wa ifalua zabölö sökhi ba wangomusoi’ö dödö Yehowa.

NA TEBAI Ö’OLIFUGÖ ZALA NIHA SI FASALA KHÖU

11, 12. (a) Hadia zinangea ifalua samösa niha Keriso na faduhu dödönia wa ’so hadia ia zinegu dalifusönia’ khönia? (b) Hadia zi tobali famaha’ö khöda moroi ba nifalua Gaberahamo ena’ö böi so wa’udusa? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

11 ”Asese sa sala ita, dozi ita.” (Yakobo 3:2) Duma-dumania, no örongo wa so dalifusöda zabao tödö ba wehede hegöi ba nifaluau. Hadia zinangea tafalua? Imane Yesu, ”Na öbe’e game’elau ba naha wame’e sumange, ba na itörö tödöu ba da’ö so hadia ia zinegu dalifusöu khöu, ba röi ba da’ö game’elau föna naha wame’e sumange, ba ae ua, ba atulö’ö ndra’ugö khö dalifusöu, ba awena öfuli’ö,  ba öbe’e game’elau andrö.” (Matai’o 5:23, 24) Börö da’ö, fahuhuo khö dalifusöu. Na öfalua da’ö, no ö’atulö’ö ndra’ugö khönia. Böi aila ndra’ugö wanguma’ö wa ya’ugö zi fasala ba böi ösalaikö ia. Sabölö moguna ya’ia da’ö atulö khö ndra talifusöda.

Ohitö dödöda ena’ö atulö ita khö ndra talifusöda

12 Itutunö khöda Sura Ni’amoni’ö hewisa ena’ö tola atulö nono mbanua Lowalangi ba ginötö so wa’afabö’ö wangera-ngerara. Duma-dumania, oya gurifö Gaberahamo hegöi khö nono mbene’önia Loti. Ibörötaigö fabu’a-bu’a gubalö guriföra zamösana börö me lö ibönö khöra danö si so ya’ira. Börö me omasi atulö Gaberahamo, itehegö khö Loti ena’ö ifili khönia nahia si sökhi. (I Moze 13:1, 2, 5-9) No sambua duma-duma si sökhi khöda da’a! Hadia mo’amböta Gaberahamo börö wa’asökhi dödönia? Lö’ö. Lö ara aefa da’ö, ifabu’u khönia Yehowa wa ibe’e howu-howu zi töra moroi ba zi no aheta khönia. (I Moze 13:14-17) Hadia wamaha’önia khöda? Hewa’ae rugi ita, ifahowu’ö ita Yehowa börö me ta’atulö’ö ita si fao fa’omasi. [1]—Faigi gonönöta.

13. Hadia nifalua samösa zatua me itema wehede sangafökhöi’ö tödö, ba hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba duma-dumania andre?

13 Angeraigö duma-duma salua ba ginötö andre. Fatelefo zatua (pengawas) departemen si bohou ba kebaktian khö zi samösa talifusöda ba wanofu hadia tola ilului halöwö ba departemennia. Lö sökhi wehede dalifusöda andrö khönia ba iduhö telefo börö me lö saheta mbao dödönia khö zatua departemen si no numalö. Lö abao dödö zatua si bohou andrö ba lö i’olifugö zi no alua. Sambua za aefa da’ö, ifuli itelefo dalifusöda no mege ba i’andrö ena’ö falukha ira. Ba migu aefa da’ö, falukha ira ba Balai Mbanua Lowalangi (Balai Kerajaan) ba mangandrö ira khö Yehowa ba awena fahuhuo ira mato sambua za. Itutunö talifusöda andrö hadia zalua ba gotaluara zatua si no numalö. Ihaogö ifondro-ndrongo zatua si bohou ba i’alui ayati si tola manolo ya’ia. Ba gafuriata, atulö ira ba fao ia ba wolului halöwö ba kebaktian. Omuso dödönia me ihaogö wahuhuosa khönia zatua andrö si fao fa’ebolo dödö.

HADIA MOGUNA ÖFAOGÖ NDRA SATUA SOKUBALOI?

14, 15. (a) Hawa’ara tola tafalua mene-mene nisura ba Matai’o 18:15-17? (b) Hadia zi tölu ngawalö zinangea tafalua niwa’ö Yesu, ba hadia gohitö dödöda na tafalua ia?

14 Na so watitisa ba gotalua zi darua niha Keriso, tola ba moguna ya’ira samösa zangodödögö ena’ö atulö ira. Hewa’ae simanö, itaria abua wamalua ya’ia. Hiza’i, tola ta’andrö wanolo ba niha bö’ö na so gabula dödöda molo’ö nisura ba Matai’o 18:15-17. (Baso.) Me iwa’ö Yesu ”mosala”, tenga da’ö geluahania fa’afabö’ö wangera-ngera side-ide ba gotalua niha Keriso. Hewisa wa ta’ila da’ö? Imane Yesu na lö ifalalini gera-erania niha si fasala me no aefa fahuhuo khönia dalifusönia, samaduhu’ö, hegöi ira talifusöda satua sokubaloi, ”yahulö niha baero ia khöu, yahulö zanema beo”. Ba ginötö andre, tola manö mu’efasi ia moroi ba gangowuloa. Na ”mosala”, tefarahu ia simane amuata walimosa mazui famöbögö si lö duhu ba niha. Hiza’i, tenga simane amuata wohorö, fa’orudu ndra matua ba ndra matua, kemurtadan mazui fanömba adu. Na so horö simane da’a, ira satua sokubaloi zangai angetula.

Na omasi ita atulö ba niha, tenga ha sakali fahuhuo ita khönia (Faigi ngenoli si 15)

15 Ibe’e Yesu mene-mene andrö ena’ö  ta’ila hewisa wanoloda ndra talifusöda börö me ta’omasi’ö ia. (Matai’o 18:12-14) Hewisa wolo’öda mene-mene andrö? (1) Ta’atulö’ö ita khö ndra talifusöda tenga dali fao niha bö’ö. Tola manö fahuhuo ita khönia ba zi ha’uga kali, ba hewisa na lö satulö ita? (2) Tafaogö niha bö’ö ba ginötö fahuhuo ita khönia. Hiza’i, ena’ö niha sangila mangosisi’ö hadia mbörö wa tola alua zimanö. Na no atulö ita khönia ”no ösöndra dalifusöu”. Hiza’i, na no hauga kali fahuhuo ami ba lö i’ila atulö (3) fatunö khö ndra satua sokubaloi.

16. Hana wa tola tawa’ö wa lala si no ifakhoi Yesu andrö sökhi ba si fao fa’omasi ena’ö so wa’atulö?

16 Si to’ölönia, lö moguna ta’o’ö sibai zi tölu lala nifakhoi ba Matai’o 18:15-17. Ha famarou dödö da’ö. Hana wa tawa’ö zimanö? Sasesenia, aboto ba dödö niha si no fasala wa no fasala ia ba ilau mangatulö. Börö da’ö, lö moguna mu’efasi ia ba gangowuloa. Moguna so wa’ebolo dödö ba niha si no abao tödö ena’ö atulö ia khö dalifusönia. Tobali, moroi ba mene-mene Yesu oroma wa lö moguna ta’anemai möi ita khö ndra satua sokubaloi. Awena tafatunö ia, ha na no tafalua lala si dombua andrö, ba na so dane-dane wa so zala si no mufalua.

17. Hadia mbua nitemada na ta’odödögö wa’atulö ba niha?

17 Sagötö lö so’ahonoa ita, hasambalö ta’afökhöi’ö dödö niha. Imane Yakobo, ”Asese sa sala ita, dozi ita. Na so zi lö sala ba li, ba no niha si no mo’ahonoa ia, sangila mamatörö botonia ma’asambua.” (Yakobo 3:2) Ena’ö so wa’asambua wangera-ngera, moguna ’ta’alui wa’atulö, gohi!’ (Zinunö 34:15) Na atulö ita ba niha, tola so khöda wahuwusa si sökhi khö ndra talifusöda, ba te’osambua’ö ita. (Zinunö 133:1-3) Sabölö moguna, aro wahuwusada khö Yehowa, ”Lowalangi wa’ohahau dödö”. (Roma 15:33) Oya howu-howu nitemada na mangatulö ita ba niha si fao fa’omasi.

^ [1] (ngenoli si 12) Niha tanö bö’ö zangodödögö fa’atulö ba niha ya’ia da’ö Yakobo khö Gezau (I Moze 27:41-45; 33:1-11); Yosefo khö ndra talifusönia (I Moze 45:1-15); ba Gideono khö ndra niha Geferai (Zanguhuku 8:1-3). Tola göi ö’angeraigö duma-duma bö’ö si so ba Zura Ni’amoni’ö.