Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Hana Wa Moguna Ena’ö ’Böi Mörö’ Ita?

Hana Wa Moguna Ena’ö ’Böi Mörö’ Ita?

”Me lö mi’ila mbaŵa wa’aso Zo’aya ya’ami.”MATAI’O 24:42.

SINUNÖ: 136, 54

1. Be’e duma-duma hana wa moguna ta’ila ginötö hegöi salua ba zi fasuida. (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

LÖ ARATÖ tebörögö kebaktian. No möi yawa ba panggung ketua ba wangowai fefu niha sangondrasi. Tebörögö mufuta musik. Aboto ba dödö niha wa no inötönia mudadao ba gurusi. Omasi ira lafondro-ndrongo musik si baga ba latötöna khö zolohe huhuo ena’ö möi yawa. Hiza’i, te so ösa zi lö mo’ame’egö tödö hadia ia niwa’ö ketua hegöi musik si no lafuta. Mowaö-waö ira nasa mazui fahuo-huo ira. Hiza’i, lö la’ila wa sindruhunia no tebörögö kebaktian. Na alua zimane da’a, da’ö dandra wa lö ta’ila ginötö hegöi hadia zalua ba zi fasuida. Da’a zi tobali famaha’ö khöda wa moguna tahenaigö ita börö me lö aratö alua luo sahöli-höli dödö. Hadia da’ö?

2. Hana wa ifangelama ndra nifaha’önia Yesu ena’ö ’böi mörö’ ira?

2 Ifangelama ndra nifaha’önia Yesu wa moguna mangelama ba lafa’anö ira ba ’dandra wa’atua danö’. Itutunö khöra, ”Andrö, böi miförö, me lö mi’ila mbaŵa wa’aso  So’aya ya’ami.” Aefa da’ö mato hauga kali ifa’ema khöra, ”Böi miförö.” (Matai’o 24:3; baso Mareko 13:32-37.) Iforoma’ö khöda Matai’o wa ifangelama ndra nifaha’önia Yesu. Imane, ”Andrö, böi miförö, me lö mi’ila mbaŵa wa’aso So’aya ya’ami” ba ifangelama ira nasa, ”Mihönagö mifa’anö ami, me si lö midöna-döna dania Nono Niha, na so ia.” Ba ifuli iwa’ö nasa, ”Andrö böi miförö, me lö mi’ila mbaŵa, aŵö ginötö.”Matai’o 24:42-44; 25:13.

3. Hana wa moguna ta’ame’egö tödö hadia nifangelama Yesu?

3 Ira Samaduhu’ö Yehowa la’ame’egö tödö hadia nifangelama Yesu. Ta’ila iada’a auri ita ba ”götö safuria” ba lö aratö alua ”wamakao sabölö-bölö”! (Danieli 12:4; Matai’o 24:41) Simane si no ifa’ele’ö Yesu, ira Samaduhu’ö Yehowa laturiaigö Mbanua Lowalangi ba zi sagörö ulidanö. Ba ginötö da’ö, alua göi wasuwöta, fökhö, duru danö, hegöi baŵa lofo ba mbanua misa. So göi fatitisa agama, itugu oya wa’alösökhi ba famakao. (Matai’o 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11) Iada’a omasi sibai ita tadöna-döna wa’atohare Yesu hegöi ba wamalua gohitö dödö Namania.Mareko 13:26, 27.

ITUGU AHATÖ LUO ANDRÖ!

4. (a) Hana wa faduhu dödöda wa no i’ila Yesu hawa’ara alua Hamagedo andrö? (b) Hewa’ae lö ta’ila hawa’ara alua wamakao sabölö-bölö andrö, hadia zi tola tafaduhusi tödö?

4 Na möi ita ba kebaktian, ta’ila hauga bözi tebörögö ia. Hiza’i, lö ta’ila hawa’ara alua wamakao sabölö-bölö. Me ba gulidanö so Yesu imane, ”Ba baŵa andrö ba inötö, ba lö sangila, he mala’ika ba zorugo, he Ono, ha Ama zangila.” (Matai’o 24:36) Hiza’i, i’otarai tefili Yesu tobali zondrönia’ö fasuwöta ba Hamagedo, te no i’ila iada’a hawa’ara ginötö alua wasuwöta andrö. (Fama’ele’ö 19:11-16) Hiza’i, lö ta’ila luo mazui bözi hauga tohare wa’atua danö. Andrö, moguna sibai ena’ö böi mörö ita. No itatugöi Yehowa hawa’ara tebörögö wamakao sabölö-bölö, ba no itugu ahatö. ”Lö zi lö alua!” (Baso Habakuki 2:1-3.) Hana wa tola faduhu dödöda ba da’ö?

No itatugöi Yehowa hawa’ara tebörögö wamakao sabölö-bölö, ba no itugu ahatö

5. Be’e sambua duma-duma zangoroma’ö wa fefu zi no ifa’ele’ö Yehowa hasambalö alua ba ginötö si no itatugöi.

5 Hadia zi no ifa’ele’ö Yehowa, wa hasambalö alua ba ginötö si no itatugöi! Duma-dumania, angeraigö me i’efa’ö ndraono Gizaraeli Yehowa moroi ba danö Misirai me 14 Nisana 1513 SM. Ba gafuriata, isura Moze sanandrösa ba ngaluo da’ö, imane, ”Ba me no alua zi öfa ngaotu a tölu ngafulu fakhe, me luo da’ö sibai, ba aheta ba danö Misirai ngahönö andrö khö Yehowa.” (II Moze 12:40-42) Me 430 fakhe fatua lö mu’efa’ö ndraono Gizara’eli ya’ia  da’ö me 14 Nisana 1943 SM, fawu’u li Yehowa wa ifahowu’ö nga’ötö Gaberahamo. (Galatia 3:17, 18) Aefa da’ö, itutunö Yehowa khö Gaberahamo, ”Böi zi lö örongo, wa si fatewu ba danö si tenga tanöra ma’uwumö dania ba sawuyu ira ba da’ö ba lafakao sibai ira niha andrö, öfa ngaotu fakhe wa’ara.” (I Moze 15:13; Halöwö Zinenge 7:6) Labörögö zi 400 fakhe da’ö me döfi 1913 SM, me ifakao Iza’aki Zima’eli. Ba awai döfi andrö me te’efa’ö ndraono Gizara’eli moroi ba danö Misirai. (I Moze 21:8-10; Galatia 4:22-29) Ngaotu fakhe fatua lö alua da’ö, no itatugöi Yehowa hawa’ara ginötö te’efa’ö nono mbanuania!

6. Hana wa tola faduhu dödöda wa ilumö’ö nono mbanuania Yehowa?

6 Yosua samösa ndraono Gizara’eli si no te’efa’ö moroi ba danö Misirai. Hauga fakhe aefa da’ö, ifangelama soinia imane, ”Sambua lö saekhu ba danö taromali si sökhi andrö, niwa’ö Lowalangimi, Yehowa, ba khömi andrö, no ahori itörö khömi.” (Yosua 23:2, 14) No ifabu’u Yehowa wa ilumö’ö nono mbanuania moroi ba wamakao sabölö-bölö, ba ibe’e khöra wa’auri si lö aetu ba gulidanö si bohou. Tola faduhu dödöda wa hasambalö alua zi no ifabu’u. Andrö, na omasi ita so ba gulidanö si bohou, moguna böi mörö ita.

ENA’Ö TE’EFA’Ö MOGUNA BÖI MIFÖRÖ

7, 8. (a) Hadia halöwö ndra sanaro me götö föna, ba hadia wamaha’önia khöda? (b) Be’e sambua duma-duma hadia zalua na mörö zanaro ba ginötö mohalöwö ia.

7 Tola tahalö wamaha’ö moroi khö ndra sanaro mbanua me götö föna. Oya mbanua, simane Yeruzalema, ifasui ia göli salawa ena’ö tebai möi bakha nudu. So zanaro ba dete göli, ba moroi ba da’ö tola lafaigi fefu nahia si so ba mbanua andrö. Sanaro tanö bö’ö latarogö mbawa göli. Ira matua andrö, moguna lö mörö ira ba zi ma’ökhö hegöi ba zi bongi, ba na la’ila so nudu si tohare, moguna lafangelama niha si so ba mbanua andrö. (Yesaya 62:6) La’ila wa moguna sibai na lö mörö ira, ba lahaogö wamaigi hadia zalua ba da’ö. Na lö lafalua da’ö, tola manö ato niha si mate.Hezekieli 33:6.

8 Yosefus, ahli sejarah Yahudi, itutunö hewisa wa tola möi bakha niha Romawi ba Yeruzalema me döfi 70 M. So ba gotalua zanaro mbanua andrö si mörö. Lua-luania, möi bakha ndra saradadu Romawi. Latunu nomo Lowalangi andrö, ba ladudugö mbanua Yeruzalema. Da’ö wamakao sabölö-bölö safuria nitaögö niha Yahudi.

9. Hadia zi lö la’ila niha sato iada’a?

9 Iada’a, oya soi sanarogö olara. La’oguna’ö ndra saradadu hegöi sistem keamanan si bohou. Nitarogö ndra samatörö andre, ha na so niha ma hadia manö zi tola mamakiko fa’ahono dödö ba soira. Hiza’i, lö la’ila wa so wamatörö sabölö aro ba zorugo nifatörö Yesu Keriso. Ba zi lö aratö isuwö fefu wamatörö si so ba gulidanö. (Yesaya 9:6, 7; 56:10; Danieli 2:44) Tadöna-döna sibai luo da’ö, ba omasi ita na no tahenaigö ita na tohare ia. Andrö, moguna na ta’osisi’ö hadia nifa’ele’ö Zura Ni’amoni’ö  ba lö faröi ita ba wamosumange Yehowa.Zinunö 130:6.

BÖI MANGOLOI WANGERA-NGERADA

10, 11. (a) Hadia zinangea ta’angelamaisi, ba hadia mbörö? (b) Hana wa faduhu dödöu wa no idönisi Gafökha wangera-ngera niha ena’ö lö la’ame’egö tödö nifa’ele’ö Zura Ni’amoni’ö?

10 Khalaigö atö, so samösa zanaro si lö mörö sara wongi. Me arakhagö awai ginötönia wanaro, abua khönia ena’ö lö mörö börö me marase sibai ia. Simanö göi iada’a, auri ita ba ngaluo safuria. Ba itugu ahatö ngaluo andrö, itugu abua khöda ena’ö böi mörö. Alimagö sibai na mörö ita! Börö da’ö datatutunö 3 ngawalö mbörö wa mörö ita.

11 Ilimo niha Afökha. Ya’ia andre ”zalaŵa gulidanö”. Fatua lö mate Yesu, ifangelama ndra nifaha’önia sanandrösa ba zi 3 ngawalö andre. (Yohane 12:31; 14:30; 16:11) I’oguna’ö agama sofaya Afökha ba wolimo niha. Da’ö mbörö wa ato niha iada’a, lö la’ame’egö tödö hadia ia zi no ifa’ele’ö Sura Ni’amoni’ö, zangoroma’ö wa no ahatö sibai wa’atua danö. (Zefania 1:14) Sindruhu-ndruhu no ’imbaŵainö Satana wangera-ngera niha si lö mamati’. (II Korindro 4:3-6) Lua-luania, ba ginötö tafatunö ba niha wa no ahatö wa’atua danö andrö ba no mamatörö Keriso ba zorugo, ato zi lö omasi mamondro-ndrongo. Lamane wanguma’ö, ”Lö adöni dödögu.”

12. Hana wa moguna böi ilimo ita Afökha?

12 Hewa’ae ato niha si lö omasi mamondro-ndrongo hadia nifa’ele’ö Zura Niamoni’ö, böi ide-ide dödöda. Ta’ila hana wa moguna ena’ö böi mörö ita. Imane Faulo khö ndra talifusönia, ”Hulö wa’aso zanagö ba zi bongi, simanö wa’aso mbaŵa So’aya andrö dania.” (Baso I Tesalonika 5:1-6.) Ifangelama ita Yesu, ”Mifa’anö ami, na lö midöna-döna sa dania so Nono Niha.” (Luka 12:39, 40) Ba zi lö aratö, ilimo niha Satana wa so dania ginötö ”no atulö ba no ahono”. Aefa da’ö, ba zi lö tadöna-döna tohare ngaluo Yehowa ba  tokea ira fefu. Hewisa ita? Na tahenaigö ita na tohare luo andrö ba lö telimo ita simane ya’ira, moguna ”ena’ö si no maoso ita, si lö mabu-mabu”. Da’a mbörö wa moguna tabaso Daromali Lowalangi ero ma’ökhö ba ta’angerönusi hadia nitutunö Yehowa khöda.

13. Hewisa eheha gulidanö andre idönisi wangera-ngera niha, ba hewisa ena’ö te’aröu’ö ita moroi ba da’ö?

13 Idönisi wangera-ngerada eheha gulidanö. Iada’a, ato zanguma’ö wa lö moguna la’ila haniha Lowalangi andrö. (Matai’o 5:3) Hiza’i, oya la’oguna’ö ginötö hegöi wa’abölöra ba wangokhögö gama-gama soya nihenaigö gulidanö andre. (I Yohane 2:16) Baero da’ö, iada’a itugu oya hiburan sondrönisi dödö niha moroi ba zi lalö, samarou ya’ira ena’ö ha fa’omuso dödö ba fofönui gisö-isö dödöra manö ni’omasi’öra. (II Timoteo 3:4) Fefu da’a, möi fangoloi wangera-ngera niha moroi ba ngawalö sabölö moguna, ba lö la’angeraigö wahuwusara khö Lowalangi. Da’a mbörö wa ifangelama niha Keriso Waulo ena’ö ”maoso moroi ba wemörö”, ba lö arörö ira ba wofönui gisö-isö dödöra.Roma 13:11-14.

Omasi ita na eheha Lowalangi zondrönisi fangera-ngerada tenga eheha gulidanö andre

14. Hadia wamangelama nisura ba Luka 21:34, 35?

14 Omasi ita na eheha Lowalangi zondrönisi wangera-ngerada tenga eheha gulidanö andre. Eheha Lowalangi zanolo ya’ita ena’ö aboto ba dödöda hadia zalua dania. (I Korindro 2:12) [1] (Faigi gonönöta.) Hiza’i, moguna mangelama ita, börö me tola manö mangoloi wangera-ngerada ba wamosumange Yehowa moroi ba zi to’ölö alua ba wa’aurida. (Baso Luka 21:34, 35.) Te so niha sanguma’ö wa bodo sibai ita börö me faduhu dödöda wa no auri ita iada’a ba ngaluo safuria. (II Fetero 3:3-7) Hiza’i, böi tatehegö ide-ide dödöda, me ta’ila dandra wa lö aratö alua luo andrö. Na omasi ita eheha Lowalangi zondrönisi wangera-ngerada, moguna möi ita ba gangowuloa ero migu.

Hadia öfalua fefu ngawalö zi tola manolo ndra’ugö ena’ö ”böi mörö”? (Faigi ngenoli si 11-16)

15. Hadia zalua khö Wetero, Yakobo, hegöi Yohane ba hewisa tola alua göi da’ö khöda?

15 Börö me so zo’amböta ita, andrö wa abua khöda ena’ö böi mörö. I’ila Yesu wa niha gulidanö andre lö mo’ahonoa ba so zo’amböta ira. Angeraigö hadia zalua ba mbongi fatua lö mate Yesu. Hewa’ae niha so’ahonoa Yesu, i’ila wa ena’ö lö faröi ia moguna i’andrö wanolo moroi khö Namania. I’andrö Yesu khö Wetero, Yakobo ba Yohane ena’ö böi mörö ira ba ginötö mangandrö ia. Hiza’i, lö la’ila wa moguna sibai na lö mörö ira. Marase ira ba lalau mörö. Marase göi Yesu, hiza’i lö mörö ia ba ilau mangandrö khö Namania. Sinangeania, ira sinenge andre mangandrö ira göi ba ginötö da’ö.Mareko 14:32-41.

16. Molo’ö Luka 21:36, hewisa wame’e Yesu wanuturu lala ena’ö ”böi mörö”?

 16 Hadia zi tola manolo ya’ita ena’ö ”böi mörö” ba tafa’anö ita na tohare luo Yehowa? Moguna so khöda wa’omasi saro ba wamalua sindruhu. Hiza’i, lö ibönö na ha da’ö manö. Hauga hari fatua lö mate Yesu, ifatunö khö ndra nifaha’önia wa moguna böi mamalö-malö ira mangandrö fanolo khö Yehowa. (Baso Luka 21:36.) Ena’ö böi mörö ita ba ginötö safuria andre, moguna böi taböhöli wangandrö khö Yehowa.I Fetero 4:7

BÖI MIFÖRÖ

17. Hadia nifaluada ena’ö tola tafa’anö ita na tohare luo andrö?

17 Ifatunö Yesu wa tohare ngaluo safuria andrö ’ba zi lö midöna-döna dania’. (Matai’o 24:44) Andrö moguna ena’ö tafa’anö ita ero inötö. Iada’a tenga da’ö ginötönia khöda ba wolo’ö lagu wa’auri niha ba gulidanö nifatörö Zatana andre, hewa’ae lamane wa da’ö zi tola manga’asogö fa’ohahau dödö. Ha fangifi da’ö. Sindruhunia, ba Zura Ni’amoni’ö no ibe’e wanuturu lala khöda Yehowa hegöi Yesu, hewisa ena’ö böi mörö ita. Andrö, moguna ta’osisi’ö hewisa wa’alua hadia zi no ifa’ele’ö Sura Ni’amoni’ö. Tola itugu aro wahuwusada khö Yehowa ba ta’ofönai’ö Mbanuania ba wa’aurida. Na tafalua daö, tola tafa’anö ita na tohare luo andrö. (Fama’ele’ö 22:20) Da’a zotatugöi wa’aurida!

^ [1] (ngenoli si 14) Faigi faza 21 ba mbuku Kerajaan Allah Memerintah!