Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Alui Mbanua Lowalangi, Tenga Fa’omasi ba Gana’a

Alui Mbanua Lowalangi, Tenga Fa’omasi ba Gana’a

”Mi’alui Mbanua [Lowalangi], ba tebe’e nönö-nönö khömi da’ö.”LUKA 12:31.

SINUNÖ: 40, 44

1. Hadia gamaehutania soguna khöda hegöi isö-isö dödöda?

SINDRUHUNIA, lö oya zinangea ta’okhögö ena’ö auri ita. Duma-dumania, moguna khöda gö, nukha, hegöi omo. Hiza’i, so so manö nasa gisö-isö dödöda. Ato niha si lö mangila wa sindruhunia gisö-isö dödöra andrö lö hauga moguna ba wa’auri.

2. Hadia manö gisö-isö dödö niha?

2 Hadia gisö-isö dödö niha si toröi ba soi si numana faehu sibai ba niha si toröi ba soi si kayo. Ba zi hauga soi, so zomasi mangokhögö HP, hondra, mazui si sagörö tanö. Ba soi bö’ö, omasi niha wangokhögö ngawalö nukha sebua böli, omo sebua, mazui moto si maha. Hiza’i, gofu hezo toröi ita mazui hawa’oya gefeda, itugu oya gisö-isö dödöda sanandrösa ba wangokhögö gama-gama sambö moguna mazui si lö sagu khöda wowöli.

 LUA-LUANIA KHÖDA NA TA’OMASI’Ö GANA’A

3. Hadia wangomasi’ö gana’a andrö?

3 Hadia wangomasi’ö gana’a andrö? Ya’ia da’ö niha sabölö mangofönai’ö gisö-isö dödönia ba gana’a moroi ba wahuwusania khö Lowalangi. Hewa’ae no tembönökhi zoguna khönia, lö manö nasa ahono dödönia. Niha si numana mazui si lö omasi mowöli gama-gama sebua harago, tola manö so khöra wangomasi’ö gana’a. Lua-luania, lö la’ofönai’ö wangalui Mbanua Lowalangi ba wa’aurira.Heberai’o 13:5.

4. Hewisa wangoguna’ö Satana ”isö-isö hörö”?

4 Omasi Zatana na faduhu dödöda wa tola tasöndra wa’omuso dödö na ta’okhögö gokhöta soya. I’oguna’ö gulidanö andre hegöi ”isö-isö hörö”, sondrönisi ya’ita ena’ö ta’okhögö gokhöta soya. (I Yohane 2:15-17; I Moze 3:6; Gamaedola 27:20) Ero ma’ökhö, tafaigi ba tarongo iklan zondrönisi dödöda ena’ö ta’öli gama-gama si bohou. Hadia no irai ö’öli gama-gama ha börö me baga ba wamaigiu ba toko mazui börö me tedönisi dödöu ba iklan? Na simanö, samuza inötö tola manö aboto ba dödöu wa sindruhunia lö moguna sibai ia khöu. Na ta’öli gama-gama si lö moguna khöda, tola manö möi fangabu dödöda. Tola mangoloi wangera-ngerada ba wamosumange Yehowa. Duma-dumania, tola manö ambö ginötöda ba wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö, wama’anö we’amöi ba gangowuloa, hegöi we’amöi ba wanuriaigö. Törö tödöu hadia niwa’ö sinenge sotöi Yohane, ”Ba si taya nösi gulidanö, awö wa’omasinia andrö.”

5. Hadia lua-luania na ta’oguna’ö wa’abölöda ba wangalui gokhöta soya?

5 Omasi Zatana na ta’oguna’ö wa’abölöda ba wangalui kefe hegöi okhöta soya moroi na ta’ofönai’ö khö Yehowa. (Matai’o 6:24) Hiza’i, lö eluaha wa’aurida na arörö ita ba wangalui gokhöta soya. Tola manö möi fangafökhö högöda mazui tosasa ita ba gefe. Ba lua-luania, awuwu wamatida khö Yehowa hegöi ba Mbanuania. (I Timoteo 6:9, 10; Fama’ele’ö 3:17) Imane Yesu, ”Hadia ia gisö-isö bö’ö” tola tobali ia simane ndroi zame’e tebai mowua zinanö.Mareko 4:14, 18, 19.

6. Hadia wamaha’ö nihalöda khö Mbarukhi?

6 Angeraigö zalua khö Mbarukhi, sekretaris khö zama’ele’ö sotöi Yeremia. Me ibörötaigö i’alui Mbarukhi hadia ia ”zebua”, ifangelama ia Yehowa wa ba zi lö aratö tehori mbanua Yeruzalema. Hiza’i, fawu’uli Yehowa wa ilumö’ö wa’auri Mbarukhi. (Yeremia 45:1-5) Sindruhunia, lö hadöi zi töra moroi ba da’ö nidöna-döna Barukhi. Lö ilumö’ö Yehowa fefu gama-gama ni’okhögö niha. (Yeremia 20:5) Iada’a, no so ita ba ngaluo safuria barö wamatörö Zatana. Ba tenga da’a ginötönia khöda ba wangalui gokhöta soya. Na alua dania wamakao sabölö-bölö, böi tadöna-döna wa tola ta’okhögö gama-gamada  hewa’ae na ebua sibai mbölinia ba wamaigida.Gamaedola 11:4; Matai’o 24:21, 22; Luka 12:15.

Tenga da’a ginötö khöda ba wangalui gokhöta soya

7. Hadia wanofu nifatunöda, ba hadia mbörö?

7 Hewisa ena’ö tola ta’osambua’ö dödöda hegöi soroi yomoda ba wangofönai’ö zabölö moguna ba wa’auri? Hewisa lalada ba wotimbagö fangomasi’ö gana’a? Hadia zanolo ya’ita ena’ö böi abu sibai dödöda ba zoguna khöda? Ba Huhuonia ba Hili, ibe’e khöda Yesu mene-mene si sökhi. (Matai’o 6:19-21) Databaso ba tatutunö Matai’o 6:25-34. Ayati da’a, tola ifarou ita ena’ö ta’ofönai’ö wangalui Mbanua Lowalangi, tenga fangomasi’ö gana’a.Luka 12:31.

I’ASOGÖ YEHOWA ZOGUNA KHÖDA

8, 9. (a) Hana wa moguna ena’ö böi abu sibai dödöda ba zoguna khöda? (b) Hadia ni’ila Yesu sanandrösa ba niha hegöi soguna khöra?

8 Baso Matai’o 6:25. I’ila Yesu wa aombö dödö ndra nifaha’önia ba gö ni’ara, nibadu, hegöi ni’onukhara. Imane khöra me ifa’ema Huhuonia ba Hili, ”Böi mi’abusi tödö nosomi.” Omasi itolo ira Yesu ena’ö aboto ba dödöra wa sindruhunia lö moguna la’abusi tödö fefu da’ö. Hewa’ae sindruhu-ndruhu moguna khöra, hiza’i na abu sibai dödöra, tola olifu ira hadia zabölö moguna ba wa’aurira, aboto ba dödö Yesu fefu da’ö. I’omasi’ö sibai ndra nifaha’önia Yesu. Andrö wa töra öfa kali ifangelama ira ba huhuo nifa’emania.Matai’o 6:27, 28, 31, 34.

9 Hana wa iwa’ö khöda Yesu ena’ö böi abu dödöda ba ni’a, nibadu, mazui ni’onukhada? Hadia lö moguna khöda gö hegöi nukha? Tatu manö moguna. Na ambö gefeda ba wowöli gama-gama, lö fasala na abu dödöda. I’ila Yesu da’ö. I’ila hadia zoguna ba niha gulidanö. Ba i’ila wa ”ba götö safuria”, auri ndra nifaha’önia ba mbaŵa si lö sökhi. (II Timoteo 3:1) Ba ginötö andre, ato niha si lö manöndra halöwö, ba itugu ebua harago gama-gama. Ba mbanua bö’ö, ato niha si numana sambö mbalazo mazui lö hadöi gö ni’ara. Hiza’i, i’ila Yesu wa so zabölö moguna moroi ”ba gö, ba tenga no ebua mboto, moroi ba nukha”.

Imane Yesu wa so zabölö moguna moroi ”ba gö, ba tenga no ebua mboto, moroi ba nukha”

10. Me ifaha’ö ndra nifaha’önia Yesu sanandrösa ba wangandrö, hadia zabölö moguna la’ofönai’ö ba wa’aurira?

10 Ifaha’ö ndra nifaha’önia Yesu wa abölö sökhi na latutunö khö Nama ba zorugo hadia manö zoguna khöra ba ginötö mangandrö ira. Tola lamane wangandrö, ”Öma sirugi ma’ökhö be’e khöma ma’ökhö andre.” (Matai’o 6:11) Ba ginötö bö’ö, tola lamane wangandrö, ”Sirugi öma, be’e khöma ero ma’ökhö.” (Luka 11:3) Hiza’i, tenga da’ö geluahania wa ta’era-era manö hewisa lala ena’ö tembönökhi zoguna khöda. Sindruhunia, itutunö Yesu khö ndra nifaha’önia wa abölö sökhi na ta’ofönai’ö ta’ohe ba wangandrö sanandrösa ba wa’atohare  Mbanua Lowalangi moroi ba zoguna khöra. (Matai’o 6:10; Luka 11:2) Itolo ndra nifaha’önia Yesu ena’ö böi aombö dödöra ba zoguna khöra, irara dödöra wa i’ame’egö tödö Yehowa fefu nifazökhinia.

11, 12. Hadia wamaha’ö khöda sanandrösa wo’ame’egö tödö Yehowa wofo si so ba dalu mbanua? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

11 Baso Matai’o 6:26. Ena’ö ’tafaigi wofo andrö, ba dalu mbanua’. Hewa’ae no ide-ide wofo andrö, hiza’i oya manga ira. Na fagölö manö wa’ebuara ba niha, abölö oya gö ni’ara moroi ba niha. Ö wofo andre ya’ia da’ö bua zinanö, hunö side-ide, hama hegöi elewazi. Hiza’i, lö moguna latanö zinanö ba labasi. I’asogö Yehowa fefu zoguna khöra. (Zinunö 147:9) Tatu manö, lö ibe’e gö ba mbawara! Hiza’i, mofanö ira ba la’alui samösa göra. Ba no te’asogö fefu da’ö.

12 Faduhu dödö Yesu, na i’ame’egö tödö Yehowa wofo ba dalu mbanua, mendrua manö sa’ae ba niha. [1] (Faigi gonönöta.) (I Fetero 5:6, 7) Tatu manö, simane wofo, moguna owölö-ölö ita. Moguna mohalöwö ita, he ba wananö zinanö mazui ba wangalui kefe ena’ö tola ta’öli zoguna khöda. Tola ifahowu’ö Yehowa halöwöda. Na ambö gefeda mazui ambö zoguna khöda, i’asogö Yehowa fefu da’ö. Duma-dumania, te so dalifusöda si sara lala wamati zame’e khöda gö. Ibe’e göi Yehowa nahia ni’oniagö wofo. Ibe’e khöra wa’atua-tua ba wamazökhi gazuni ba itolo ira ba wamazökhi ya’ia. Simanö göi, itolo ita Yehowa ena’ö tasöndra nahia si sökhi si tola ta’oniagö.

13. Hadia dandra wa no faehu ita ba wofo si so ba dalu mbanua?

13 Me no ifasugi ba dödö ndra nifaha’önia Yesu wa i’asogö Yehowa gö wofo ba dalu mbanua, isofu khöra, ”Tenga no aröu faehu ami wofo?” (Faigi göi Luka 12:6, 7.) Me iwa’ö khöra wehede andrö, i’ila Yesu wa ba zi lö aratö ibe’e nosonia si tobali höli ba niha fefu. Tenga ba wofo mazui ba gurifö ibe’e nosonia Yesu. Hiza’i, khöda fefu ya’ita niha gulidanö, ena’ö tasöndra wa’auri si lö aetu.Matai’o 20:28.

14. Hana wa lö moguna abu dödöda?

14 Baso Matai’o 6:27. Hadia geluaha wehede Yesu me iwa’ö wa tebai tanönö wa’anau nosoda sambua si’u na abu dödöda? Eluahania, tola lö anau nosoda na abu dödöda ba zoguna khöda. Sindruhunia, na abu sibai dödöda tola mofökhö ita mazui tola mate ita.

15, 16. (a) Hadia wamaha’önia khöda me i’ame’egö tödö Yehowa ladari mböhö ba danö? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.) (b) Hadia wanofu-nofu sinangea tasofu khöda samösa, ba hadia mbörö?

15 Baso Matai’o 6:28-30. Omuso dödöda na so khöda nukha si baga, mendrua manö na tafake ia ba wanuriaigö, ba gangowuloa, mazui ba kebaktian. Hiza’i, ”Ba ba nukha, ba hana wa mi’abusi tödö?” Sakalitö, ifangelama ndra nifaha’önia Yesu wa i’ame’egö tödö Yehowa fefu nifazökhinia. I’oguna’ö Yesu duma-duma ya’ia da’ö ”ladari mböhö andrö ba danö”. ”Ladari mböhö” andre hulö simane bunga gladiol, bakung, iris, mazui tulip. Fefu bunga andrö, lö moguna latagu nukhara. Hiza’i, no baga-baga sibai ba wamaigida  ya’ira, ba iwa’ö Yesu wa ”lö simanö wa’asökhi nukha Zelomo, ba lakhöminia andrö fefu, simane nukha zi sara da’ö”!

16 Töngöni hadia niwa’ö Yesu, ”Na imanö Lowalangi wamanukha du’u ba danö . . . , ba tenga mendrua manö imanö khömi, ya’ami sambö famati?” Tatu manö tola! Hiza’i, moguna ladou’ö wamatira ira nifaha’ö Yesu. (Matai’o 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Moguna aboto ba dödöra wa omasi Yehowa ifondro-ndrongö gangandröwara ba sindruhu-ndruhu ifalua da’ö. Hewisa ita? Hadia faduhu dödöda wa i’ame’egö tödö ita Yehowa?

Hadia faduhu dödöda wa i’ame’egö tödö ita Yehowa?

17. Hadia zi tola mamakiko wahuwusada khö Yehowa?

17 Baso Matai’o 6:31, 32. Ato niha si lö faduhu tödö khö Yehowa, arörö ira ba wangalui kefe hegöi gama-gama. Na tafagölösi ita khöra, tola tekiko wahuwusada khönia. Aboto ba dödöda wa Yehowa andrö Ama sangomasi’ö ya’ita. Faduhu dödöda na tafalua goi-goinia ba ta’ofönai’ö Mbanuania ba wa’aurida, ifahowu’ö ita ba i’asogö fefu zoguna khöda ba tola töra moroi ba da’ö. Ta’ila göi, ohahau dödöda na ta’okhögö wahuwusa si sökhi khö Yehowa, ba da’ö zanolo ya’ita ena’ö ahono dödöda wangokhögö ”mbalazo, awö nukha”.I Timoteo 6:6-8.

HADIA MBANUA LOWALANGI NI’OFÖNAI’ÖMÖ BA WA’AURI?

18. Hadia ni’ila Yehowa sanandrösa khöda samösa, ba hadia nifaluania?

18 Baso Matai’o 6:33. Na ta’ofönai’ö Mbanua Lowalangi ba wa’aurida, i’asogö fefu zoguna khöda Yehowa. Itutunö Yesu hadia mbörö wa tola faduhu dödöda ba zi no ifabu’u. Imane: ”Noa sa i’ila Amami andrö, ba zorugo, wa soguna khömi da’ö fefu.” Fatua lö ta’ila, no i’ila Yehowa hadia zoguna khöda. (Filifi 4:19) I’ila hadia nukha zoguna khöda ba zi so föna. I’ila göi hadia zinangea ta’a. Ba i’ila göi wa moguna mi’okhögö ya’ami zi sambua omo nahia ni’oniagö. Ifabu’u Yehowa wa i’asogö fefu hadia ia zoguna khöda.

19. Hana wa moguna lö aombö dödöda ba zi lö alua nasa ba zi so föna?

19 Baso Matai’o 6:34. Ifuli imane Yesu khö ndra nifaha’önia, ”Böi mi’abusi tödö.” I’asogö Yehowa fefu zoguna khöda ero ma’ökhö. Sökhi na lö aombö dödöda ba zi lö alua nasa ba zi so föna. Hiza’i, na aombö dödöda, tola manö ta’odela wangera-ngerada samösa ba tola tekiko wahuwusada khö Yehowa. Hiza’i, moguna faduhu dödöda khönia.Gamaedola 3:5, 6; Filifi 4:6, 7.

NA Ö’OFÖNAI’Ö WANGALUI MBANUA LOWALANGI, IROROGÖ NDRA’UGÖ YEHOWA

Hadia tola ahono dödöu ba zi no so ena’ö itugu ö’osambua’ö wangera-ngerau ba Mbanua Lowalangi? (Faigi ngenoli si 20)

20. (a) Hadia gohitö dödöu ba wangai halöwö khö Yehowa? (b) Hadia zi tola öfalua ena’ö ahono dödöu ba zi no so?

20 Alimagö sibai na ta’oguna’ö ginötöda ba wangalui harato soya, irege lö  inötöda ba wamosumange Yehowa! Sindruhunia, moguna tabe’e zabölö sökhi khö Yehowa. Duma-dumania, hadia tola findra ndra’ugö ba mbanua niha Keriso sambö sanuriaigö? Hadia tola merintis ndra’ugö? Mazui, na no merintis ndra’ugö, hadia omasi’ö fao ba Sekolah bagi Penginjil Kerajaan? Hadia tola ö’oguna’ö ginötöu ba zi hauga hari mohalöwö ba Betel mazui RTO? Te tola tobali ndra’ugö Relawan Konstruksi mazui ö’oguna’ö ginötöu ba wolului halöwö wamazökhi Balai Mbanua Lowalangi. Angeraigö hadia zi tola öfalua ena’ö ahono dödöu ba zi no so, irege oya ginötöu hegöi fa’abölöu ba wangai halöwö khö Yehowa. Kotak ” Lala Ena’ö Ahono Dödöu ba zi No So”, ibe’e khöda lala sinangea tafalua. Angandrö khö Yehowa ena’ö itolo ndra’ugö ba wangai angetula. Aefa da’ö, falua gangetula nihalöu.

21. Hewisa ena’ö itugu aro wahuwusada khö Yehowa?

 21 Ifaha’ö ita Yesu ena’ö ta’ofönai’ö wangalui Mbanua Lowalangi. Na tafalua da’ö, tola lö abu dödöda ba zoguna khöda. Itugu aro wahuwusada khö Yehowa na faduhu dödöda wa irorogö ita. Moguna so khöda wanaha tödö ba lö ta’öli hadia manö gisö-isö dödöda mazui hadia manö ni’asogö gulidanö andre, hewa’ae na tola ta’öli ia. Na ahono dödöda ba zi no so iada’a, da’ö zanolo ya’ita ena’ö lö faröi khö Yehowa ba ifabu’u khöda wa ’takhamö sindruhu fa’auri andrö’.I Timoteo 6:19.

^ [1] (ngenoli si 12) Itaria, so ösa nono mbanua Yehowa zambö soguna. Ena’ö aboto ba dödöda hana wa itehegö alua da’ö Yehowa, faigi ”Pertanyaan Pembaca” ba Menara Pengawal edisi pelajaran, 15 mbaŵa si Siŵa 2014, nga’örö 22.