Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Lala Wangoguna’ö hegöi Wondrorogöda Amuata si Bohou

Lala Wangoguna’ö hegöi Wondrorogöda Amuata si Bohou

”Mi’onukha zi bohou andrö.”​—KOLOSE 3:10.

SINUNÖ: 43, 27

1, 2. (a) Hewisa wa tola ta’ila wa tola ta’okhögö gamuata si bohou? (b) Hadia manö mbua-bua moroi ba gamuata si bohou si tola tafaha’ö ita ba Kolose 3:10-14?

SO DUA kali mu’oguna’ö ngawua wehede ”amuata si bohou” ba Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. (Efeso 4:24; Kolose 3:10) Mo’amakhaita da’a ba gamuata ’nifazökhi molo’ö somasi Lowalangi’. Hadia tola ta’okhögö gamuata si bohou? Tola. Ifazökhi niha Yehowa simane si fakhili-khili khönia, andrö wa tola ta’o’ö mbua-buania si sökhi.​—I Moze 1:26, 27; Efeso 5:1.

2 Atulösa wa ta’okhögö gisö-isö dödö si fasala ero inötö börö me lö mo’ahonoa ita. Tedönisi göi ita börö niha si so ba zi fasuida. Hiza’i, börö wanolo moroi ba wa’ahakhö dödö Yehowa, tola tobali ita niha somasi ia. Ba wanolo ya’ita ba wamalua da’a, datatutunö hadia manö mbua-bua moroi ba gamuata si bohou. (Baso Kolose 3:10-14.) Aefa da’ö, ta’ila göi  dania hewisa wangoroma’öda mbua-bua da’ö ba halöwö ba wamati nifaluada.

”DOZI AMI SA, BA HA SAMÖSA”

3. Hadia sambua mbua-bua moroi ba gamuata si bohou?

3 Itutunö Faulo wa moguna sibai falö’ebua dödö zambuana ba wangokhögö amuata si bohou. Imane, ”Lö dawa Heleni ba lö niha Yehuda, ba lö niboto ba lö si lö muboto, lö niha bö’ö, ba lö Sikito, lö sawuyu, ba lö si tenga sawuyu.” * (Faigi nisura ba gahe zura.) Ba mbanua niha Keriso, lö hadöi niha sanguma’ö wa abölö tohude ia moroi ba niha bö’ö börö soi, banua mazui halöwö nitemania. Hadia mbörö? Börö me ya’ita solo’ö khö Keriso, ”ha samösa” ita.​—Kolose 3:11; Galatia 3:28.

Lö tafabö’ö-bö’öni niha börö soi mazui lala wa’aurinia ba zilalö

4. (a) Hadia zinangea lafalua ira samosumange Yehowa ba niha bö’ö? (b) Hadia zalua irege abua ba niha Keriso ba wangokhögö fahasara dödö?

4 Ba ginötö ta’oguna’ö gamuata si bohou ba wa’aurida, tafosumange ba ta’ame’egö tödö fefu niha gofu hadia ia soi mazui lala wa’aurira ba zilalö. (Roma 2:11) So ösa soi ba zi sagörö ulidanö, abua khöra wamalua da’ö. Duma-dumania, ba zilalö ba Afrika Selatan, labe’e nahia si fabö’ö ira samatörö ba niha si fabö’ö soi. Ato niha si toröi ba mbanua da’ö, duma-dumania manö ira Samaduhu’ö Yehowa. Omasi ndra Boto Solohe ba wamarou tödö ndra talifusöda ena’ö ”labokai dödöra”. Andrö, me baŵa si Fulu 2013, latehegö mufalua wamohouni si no mutatugöi sanolo ndra talifusöda si fabö’ö-bö’ö soi ena’ö itugu ahatö ira khö nawöra.​—II Korindro 6:13.

5, 6. (a) Hadia zi no mutatugöi ba zi sambua soi sanolo ono mbanua Lowalangi ena’ö itugu la’okhögö wahasara dödö? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.) (b) Hadia mbuania?

5 Ira talifusöda ira matua latatugöi ginötö ena’ö hari satu ba migu, ira Samaduhu’ö ba zi dombua mbanua niha Keriso si fabö’ö li hegöi soi, tola faoma la’oguna’ö ginötöra ba wariawösa. Ira talifusöda andre fao ira ba wanuriaigö, we’amöi ba gangowuloa ba faoma la’ondrasi nomo nawöra. Ngaotu mbanua niha Keriso si fao, ba oya duria si sökhi nitema gödo ndraha. Ahöli-höli göi dödö niha baero si tenga Samaduhu’ö. Duma-dumania, imane samösa menteri agama, ”Ya’odo tenga samösa Samaduhu’ö, hiza’i ufaduhu’ö wa sindruhu-ndruhu toföfö halöwö fanuriaigö nifaluami ba so khömi wahasara dödö hewa’ae fabö’ö-bö’ö soimi.” Hewisa dödö ndra talifusöda ba zi no mutatugöi andre?

6 Ba wamobörö, alawö zi samösa dalifusöda ira alawe sotöi Noma sangoguna’ö li Xhosa ba wogaoni ndra Samaduhu’ö moroi ba mbanua niha Keriso sangoguna’ö li Inggris we’amöi ba nomonia si no ide-ide. Hiza’i, me no aefa fao ia manuriaigö khö ndra Samaduhu’ö safusi uli ba me no i’ondrasi nomora, so khönia wa’ahono dödö. Imane, ”Ya’ira niha si  to’ölö simane ya’ita!” Andrö, me möi manuriaigö ndra talifusöda moroi ba mbanua niha Keriso sangoguna’ö li Inggris ba mbanua niha Keriso sangoguna’ö li Xhosa, ikaoni ira Noma we’amöi manga ba nomonia. Ahöli-höli dödönia me i’ila wa so ba gotalua nikaoninia ya’ia da’ö samösa satua sokubaloi safusi uli, somasi modadao tou ba baku-baku sadogo-dogo. Börö me lö aetu lafalua da’a, ato ndra talifusöda zangokhögö fariawösa si bohou ba itugu aboto ba dödöra nawöra hewa’ae fabö’ö-bö’ö lala wa’aurira ba zilalö.

OKHÖGÖ WA’AHAKHÖ DÖDÖ HEGÖI FA’EBUA DÖDÖ

7. Hana wa moguna lö aetu-aetu taforoma’ö wa’ahakhö dödö?

7 Fatua lö tedudugö gulidanö nifatörö Zatana, oya wanandraigö nitaögö nono mbanua Yehowa. Lö hadöi lala halöwö, fökhö sabölö-bölö, folohi, bencana alam, fa’ahori gokhöta börö wa’alösökhi mazui fanandraigö tanö bö’ö si tola molua-lua ba wa’aurida. Ena’ö faoma tatolo nawöda na alua wanandraigö, moguna ta’okhögö wa’ahakhö dödö. Fa’ahakhö dödö zamarou ya’ita ba wangoroma’ö fa’ebua dödö ba niha bö’ö. (Efeso 4:32) Da’a mbua-bua moroi ba gamuata si bohou sanolo ya’ita ba wolo’ö Lowalangi hegöi ba wondrara tödö niha bö’ö.​—II Korindro 1:3, 4.

8. Hadia mbua si sökhi na taforoma’ö wa’ahakhö dödö hegöi fa’ebua dödö ba mbanua niha Keriso? Be’e duma-duma.

8 Hewisa wangoroma’öda fa’ebua dödö ba mbanua niha Keriso si fao ita na so niha si findra moroi ba soi bö’ö mazui na so niha sambö moharazaki? Omasi ita tatema’ö ira, fariawö khöra, ba tatolo ira ena’ö la’ila wa moguna sibai ira ba mbanua niha Keriso. (I Korindro 12:22, 25) Duma-dumania, findra Dannykarl moroi ba Filipina möi ia ba Jepang. Börö me niha si fatewu ia, lö lafalua khönia simane nifalua khö ndra awönia sohalöwö tanö bö’ö. Hiza’i, i’ondrasi gangowuloa ndra Samaduhu’ö Yehowa. Imane Dannykarl, ”Arakhagö niha Jepang fefu zangondrasi gangowuloa da’ö, hiza’i latema’ö ndra’o si fao fa’owua-wua dödö hulö zi no ara falukha ira khögu.” Fa’ebua dödö moroi khö ndra talifusöda zanolo ya’ia irege itugu ahatö ia khö Yehowa. Tebayagö idanö Dannykarl, ba no tobali ia satua sokubaloi iada’a. Omuso dödö ndra awönia satua sokubaloi börö me ya’ia hegöi fo’omonia Jennifer, tola orudu ira ba mbanua niha Keriso. Lamane, ”La’öna-önai’ö sibai wa’aurira tobali perintis ba labe’e duma-duma si sökhi ba wangofönai’ö wangalui Banua Lowalangi.”​—Luka 12:31.

9, 10. Tutunö duma-duma moroi ba mbua si sökhi salua na taforoma’ö wa’ahakhö dödö ba wanuriaigö.

9 Ta’okhögö ginötö ba wamalua si sökhi ”ba niha fefu” na taturiaigö duria somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi. (Galatia 6:10) Ato ndra Samaduhu’ö sahakhö tödö ba niha imigran irege lafaha’ö ira ba li ni’oguna’öra. (I Korindro 9:23) Latema mbua si sökhi ba nifaluara andrö. Duma-dumania, talifusöda ira alawe perintis ba Australia sotöi Tiffany, ifaha’ö ia ba li Swahili ena’ö tola itolo mbanua niha Keriso sangoguna’ö li Swahili si so ba mbanua Brisbane. Hewa’ae moguna iforege wamaha’ö ya’ia, hiza’i  itugu mo’eluaha wa’aurinia. Imane Tiffany, ”Na omasi’ö adöni dödömö ba wanuriaigö, sökhi na ötolo mbanua niha Keriso sangoguna’ö li bö’ö. Na öfalua da’a, hulö zanörö-nörö ndra’ugö hiza’i lö moguna öröi mbanuamö. Tola örasoi wa’afatalifusötada ba zi sagörö ulidanö ba ö’ila samösa hewisa wahasara dödö salua.”

Hadia mbörö wa omasi niha Keriso ba wanolo niha imigran? (Faigi ngenoli si-10)

10 So sambua fongambatö ba Jepang samalua simane da’ö. Imane Sakiko, onora alawe, ”Asese falukha ndra’aga ba niha imigran Brasil na möiga manuriaigö. Me maforoma’ö khöra ayati simane Fama’ele’ö 21:3, 4 mazui Zinunö 37:10, 11, 29 ba li Portugis, la’ame’egö tödö sibai ba itaria mowöi nidanö höröra.” Börö me so khöra wa’ahakhö dödö ba niha imigran ba omasi ira latolo ena’ö la’ila zindruhu, andrö wa lafaha’ö ira sambua omo ba li Portugis. Aefa da’ö, fao ira ba wanolo irege tefazökhi mbanua niha Keriso sangoguna’ö li Portugis. Ba zi hauga fakhe, ato niha imigran si no latolo tobali samosumange Yehowa. Imane Sakiko, ”Oya nifaluama ba wamaha’ö ya’aga ba li Portugis, hiza’i abölö oya nasa howu-howu nitemama. Ma’andrö sibai saohagölö khö Yehowa.”​—Baso Halöwö Zinenge 10:34, 35.

OKHÖGÖ WANGIDE-NGIDE’Ö

11, 12. (a) Hana wa moguna atulö lala wangera-ngerada sanandrösa ba wangokhögö gamuata si bohou? (b) Hadia zanolo ya’ita ena’ö lö mamalö ta’okhögö wangide-ngide’ö?

11 Ohitö dödöda ba wangokhögö gamuata si bohou ya’ia da’ö ena’ö tefosumange Yehowa, tenga ena’ö lasuno ita. Törö tödömö wa mala’ika so’ahonoa manö tola i’okhögö wa’asiliawa ba ifalua zala. (Fatimbaisi Hezekieli 28:17.) Lö mo’ahonoa ita, andrö wa abua sibai khöda ba wanimbagö fa’asiliawa. Hiza’i, tola ta’okhögö wangide-ngide’ö ba wa’aurida. Hadia zanolo ya’ita ba wamalua da’ö?

12 Sambua lala sanolo ya’ita ba wangokhögö fangide-ngide’ö ya’ia da’ö tabaso Daromali Lowalangi ero ma’ökhö ba ta’angerönusi da’ö. (V Moze 17:18-20) Sabölö ta’angerönusi ya’ia da’ö hadia nifaha’ö Yesu khöda hegöi duma-duma fangide-ngide’ö nifaluania. (Matai’o 20:28) So wangide-ngide’ö khö Yesu me isasai gahe ndra nifaha’önia. (Yohane 13:12-17) Lala tanö bö’ö si tola tafalua ya’ia da’ö ta’andrö khö Yehowa gehehania. Ehehania zanolo ya’ita ba wolawa fangera-ngera wa abölö tohude ita moroi ba niha bö’ö.​—Galatia 6:3, 4; Filifi 2:3.

Na so khöda wangide-ngide’ö, itugu so wahasara dödö hegöi fa’atulö ba mbanua niha Keriso

13. Hadia manö mbua moroi ba wangide-ngide’ö?

 13 Baso Gamaedola 22:4. I’andrö khöda Yehowa ena’ö ta’okhögö wangide-ngide’ö. Oya mbua moroi ba wangide-ngide’ö. Na so khöda wangide-ngide’ö, itugu so wahasara dödö hegöi fa’atulö ba mbanua niha Keriso. Ibe’e göi khöda Yehowa wa’ebua dödönia si tenga sinangea tatema. Imane sinenge sotöi Fetero, ”Ba dozi ami, ba faoma mi’olembe wa lö fayawa andrö ba khö nawömi; itimba sa Lowalangi zi fayawa, ba i’ebua’ö dödönia ba zangide-ngide’ö ya’ira.”​—I Fetero 5:5.

OKHÖGÖ WA’EBOLO DÖDÖ HEGÖI FANAHA TÖDÖ

14. Haniha duma-duma sabölö sökhi sangokhögö fa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö?

14 Ba gulidanö da’a, na so niha sebolo tödö hegöi sanaha tödö, hulö niha si lö fa’abölö ira ba wamaigi niha. Hiza’i, lö atulö da’ö. Da’a mbua-bua si sökhi moroi khö Yehowa, Lowalangi fondrege zabölö ba mbanua siawa awö danö. Ya’ia duma-duma sabölö sökhi sangokhögö fa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö. (II Fetero 3:9) Duma-dumania, angeraigö hewisa wa’ebolo dödö Yehowa me i’oguna’ö mala’ikania ba wame’e fanema li khö Gaberahamo hegöi Loti. (I Moze 18:22-33; 19:18-21) Angeraigö göi wa’ebolo dödö Yehowa ba wa lö molo’ö ndraono Gizara’eli ba zi töra 1.500 fakhe.​—Hezekieli 33:11.

15. Hadia duma-duma nibe’e Yesu ba wangoroma’ö fa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö?

15 Yesu no niha ”sebolo tödö”. (Matai’o 11:29) Sindruhu-ndruhu so khönia wanaha tödö ba zo’amböta ni’okhögö ndra nifaha’önia. Sagötö fanuriaigönia ba gulidanö, asese lafatou-tou ba laböbögö khönia zi lö duhu. Hiza’i, lö mamalö ebolo dödönia ba so khönia wanaha tödö irugi wa’amatenia. Me irasoi wa’afökhö ba döla geu, i’andrö khö Namania ena’ö i’efa’ö zala niha samunu ya’ia. Imane, ”Lö’ö sa la’ila hadia nilaura.” (Luka 23:34) Hewa’ae ba wa’abu dödö mazui ba wa’afökhö so Yesu, lö mamalö so khönia wa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö.​—Baso I Fetero 2:21-23.

16. Hewisa wangoroma’öda fa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö?

16 Itutunö Faulo sambua lala si tola tafalua ba wangoroma’ö fa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö me isura, ’Faoma mibologö dödömi khö nawömi, ba faoma mi’efa’ö zala nawömi khömi, na so zinegu zamösana khö nawönia; simane fangefa’ö Yehowa khömi, simanö göi ami.’ (Kolose 3:13) Ba wangefa’ö zala niha bö’ö, moguna ta’okhögö wa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö. Da’a zanga’asogö hegöi sondrorogö fahasara dödö ba mbanua niha Keriso.

17. Hana wa moguna wa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö?

17 Omasi Yehowa na taforoma’ö wa’ebolo dödö hegöi fanaha tödö ba niha bö’ö. Da’a mbua-bua sinangea ta’okhögö na omasi ita auri ba gulidanö si bohou. (Matai’o 5:5; Yakobo 1:21) Na so khöda wa’ebolo dödö hegöi fanaha  tödö, tafosumange Yehowa ba tatolo niha bö’ö wamalua simane da’ö.​—Galatia 6:1; II Timoteo 2:24, 25.

OKHÖGÖ WA’OMASI

18. Hadia gamakhaita wa’omasi ba wa lö ebua dödö zambuana?

18 Fefu mbua-bua nitutunöda, mo’amakhaita ia ba wa’omasi. Duma-dumania, ibe’e mene-mene khö ndra talifusönia Yakobo börö me abölö sökhi nifaluara ba niha si kayo moroi ba niha si numana. Itutunö wa möi folawa goi-goi Lowalangi da’ö ba ’wangomasi’ö niha bö’ö simane fa’omasiu ndra’ugö’. Imane nasa, ”Na mi’ebua’ö dödömi zambuana, ba mamazökhi horö ami.” (Yakobo 2:8, 9) Na ta’omasi’ö niha, böi so khöda wanahö-nahö tödö ba niha bö’ö börö zekola, soi mazui dadaomania. Moguna soroi ba dödö wamaluada gamuata falö’ebua dödö zambuana.

19. Hana wa moguna sibai ta’okhögö wa’omasi?

19 Fa’omasi göi ”no sebolo tödö, no sebua tödö” ba ’lö fa’asiliawa’. (I Korindro 13:4) Moguna so khöda wanaha tödö, fa’ebolo dödö hegöi fangide-ngide’ö ba wama’ema turia somuso dödö ba niha bö’ö. (Matai’o 28:19) Mbua-bua da’a zanolo ya’ita ena’ö aoha khöda wariawösa khö ndra talifusöda fefu ba mbanua niha Keriso. Na fefu ita taforoma’ö wa’omasi, so wahasara dödö ba mbanua niha Keriso ba möi famosumange Yehowa. Tola la’ila niha bö’ö wahasara dödöda ba tola ahatö ira ba zindruhu. Tefaudu da’a ba rahu-rahu nitutunö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba gamuata si bohou me imane, ”Ba baero da’ö fefu, ba fa’omasi; da’ö wamaböbö fa’amo’ahonoa.”​—Kolose 3:14.

”NIBOHOUNI AMI”

20. (a) Hadia manö wanofu-nofu sinangea tasofu khöda samösa? Hana? (b) Hadia dötönafö si sökhi nitötönada?

20 Moguna tasofu khöda samösa, ’Hadia nasa zinangea ubulö’ö ena’ö tola uheta ba uröi gamuata si tohöna?’ Moguna mangandrö ita khö Yehowa ba ta’andrö ena’ö itolo ita. Moguna taforege ba wombulö’ö fangera-ngera hegöi amuatada si fasala irege tola ’tasöndra Mbanua Lowalangi’. (Galatia 5:19-21) Moguna göi tasofu khöda, ’Hadia lö mamalö ubohouni lala wangera-ngeragu ena’ö omuso dödö Yehowa?’ (Efeso 4:23, 24) Lö mo’ahonoa ita. Andrö wa moguna taforege ba wangoguna’ö hegöi ba wondrorogö gamuata si bohou. Lö aetu-aetu wamalua da’a. Omuso sibai dödöda na fefu niha ba zi so miföna la’okhögö gamuata si bohou ba la’o’ö mbua-bua Yehowa si sökhi ba so’ahonoa!

^ par. 3 Ba götö Zura Ni’amoni’ö, ato niha sanguma’ö wa niha Sikito andre lö la’ila zi sökhi irege fatuwu khöra niha.