Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Walu 2016

Hadia Aboto ba Dödöu Wa Moguna Wamaha’ö Niha Bö’ö?

Hadia Aboto ba Dödöu Wa Moguna Wamaha’ö Niha Bö’ö?

”Famaha’ö si sökhi sa ulau khömi.”GAMAEDOLA 4:2.

SINUNÖ: 45, 44

1, 2. Hana wa moguna tafaha’ö niha bö’ö ba wangai halöwö teokratis?

OYA ginötö ni’oguna’ö Yesu ba wanuriaigö Mbanua Lowalangi. Hewa’ae simanö, oya göi i’oguna’ö ginötönia ba wamaha’ö ndra nifaha’önia. Itutunö khöra hewisa lala ba wamaha’ö hegöi ba wokubaloi mbiri-biri Lowalangi. (Matai’o 10:5-7) Simanö göi Filifo, oya ginötö i’oguna’ö ba wanuriaigö. Hiza’i, i’be’e göi ginötönia ba wamaha’ö ononia alawe ba wamalua halöwö da’ö. (Halöwö Zinenge 21:8, 9) Iada’a, moguna tafaha’ö niha bö’ö. Hadia mbörö?

2 Ba mbanua niha Keriso ba zi sagörö ulidanö, ato sanuriaigö si bohou si lö mubayagö idanö. Moguna lafaha’ö ira. Tatolo ira ena’ö aboto ba dödöra wa moguna sibai labaso ba lafaha’ö ira samösa ba Zura Ni’amoni’ö. Moguna göi tafaha’ö ira hewisa lala ba wanuriaigö hegöi ba wamaha’ö turia somuso dödö. Ira matua sawena mubayagö idanö moguna lafaha’ö ira tobali enoni hegöi satua sokubaloi. Fefu niha ba mbanua niha Keriso tola labe’e wanolo khö ndra sanuriaigö sibohou andre.Gamaedola 4:2.

 FAHA’Ö SANURIAIGÖ SI BOHOU LALA WAMAHA’Ö BA ZURA NI’AMONI’Ö

3, 4. (a) Hewisa Waulo ba wamakhai famaha’ö ba Daromali hegöi fanuriaigö si sökhi? (b) Hadia zinangea tafalua fatua lö tafarou niha nifaha’öda ba wamaha’ö ia samösa ba Zura Ni’amoni’ö?

3 Fefu nono mbanua Yehowa moguna labaso ba lafaha’ö ira ba Zura Ni’amoni’ö, ena’ö la’ila gohitö dödö Lowalangi. Itutunö Faulo khö ndra dalifusö ba Kolose wa moguna sibai da’a imane, ”Mangandröga salahimi, ma’andrö, ena’ö tehöna khömi wa’aboto ba dödömi zomasi ia.” Hadia mbörö wa moguna labaso ba lafaha’ö ira ba Daromali? Börö me da’a zame’e fa’atua-tua ba sanolo ya’ira ena’ö aboto ba dödöra hewisa ’ena’ö amuata dana khö Zo’aya gamuatara, fa böi si lö omasi ia’. Tola göi lafalua ”fefu ngawalö mbua-bua si sökhi” nibe’e Yehowa khöra, si oföna sanandrösa ba wanuriaigö turia somuso dödö. (Kolose 1:9, 10) Andrö, na tafaha’ö niha ba Zura Ni’amoni’ö, moguna tatolo ira ena’ö aboto ba dödöra wa na labaso ba lafaha’ö ira ba Zura Ni’amoni’ö ero ma’ökhö, tola tefarou dödöra ba wamosumange Yehowa.

4 Tebai tatolo niha nifaha’öda ena’ö i’ila hadia guna wamaha’ö samösa ba Zura Ni’amoni’ö, na lö oföna tafalua da’ö. Sindruhunia, na tabaso ba ta’angerönusi Zura Ni’amoni’ö ero ma’ökhö, tola tarasoi gunania ba wa’aurida hegöi ba halöwö fanuriaigö. Duma-dumania, na so wanofu sabua ba wanuriaigö, tola ta’oguna’ö Zura Ni’amoni’ö ba wame’e fanema li. Mazui, ba ginötö tabaso wa’anau gölö Yesu, Faulo ba tanö bö’önia ba wanuriaigö, tola tefarou ita ba wanuriaigö hewa’ae so wanandraigö. Na tatutunö ba niha bö’ö hadia zi no tafaha’ö ba hadia gunania khöda, tola tafarou ira ena’ö lafaha’ö ira ba Zura Ni’amoni’ö irege lasöndra göi gunania simane nirasoida.

5. Be’e wanuturu lala hewisa wanolo niha nifaha’öda ba wamaha’ö ya’ia samösa ba Zura Ni’amoni’ö si ero ma’ökhö.

5 Tola manofu ndra’ugö, ’Hewisa lala wamaha’ö niha nifaha’ögu ba wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö ero ma’ökhö?’ Tola öforoma’ö hewisa lala wama’anö mbuku ni’oguna’ömi ba wamaha’ö. Tola öfarou ia ba wombaso gonönöta ba mbuku Hadia Nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö Khöda? hegöi ba wombaso ayatinia. Aefa da’ö, tola öforoma’ö khönia lala wama’anö mbuku ba gangowuloa ena’ö tola ibe’e mbua gera-erania. Farou ia wombaso ero so mbuku Manuriaigö mazui Sadarlah! si bohou. Tola göi öforoma’ö  lala wangalui fanema li moroi ba wanofu Zura Ni’amoni’ö. Duma-dumania, ba wangoguna’ö Watchtower Library mazui PERPUSTAKAAN ONLINE Manuriaigö. Na omasi ifalua ngawalö lala andre, tola owua-wua dödönia ba omasi ifaha’ö ia nasa.

6. (a) Hewisa wanoloda si samösa niha ena’ö tedou wa’omasinia ba Zura Ni’amoni’ö soroi ba dödö? (b) Hadia mbuania ba niha nifaha’öda na itema wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö si fao fa’omuso dödö?

6 Ba ginötö tafaha’ö zi samösa niha, omasi ita na aboto ba dödönia wa moguna sibai Zura Ni’amoni’ö börö me da’ö zanolo ya’ia ena’ö aboto ba dödönia sanandrösa khö Yehowa. Moroi na tafaso ia, sökhi na taforoma’ö khönia hewisa ena’ö owua-wua dödönia ba wamaha’ö. Na itugu oya ifaha’ö ia ba Zura Ni’amoni’ö, tola fagölö dödönia simane nirasoi sanura zinunö sanunö, ”Fa’ohahau dödö, na faböbö ndra’o khö Lowalangi, khö Zo’aya, Yehowa manötöna ndra’o.” (Zinunö 73:28) Lö tola lö’ö ibe’e wanolo eheha Yehowa ba niha somasi fahuwu khönia.

FAHA’Ö SANURIAIGÖ SI BOHOU LALA BA WANURIAIGÖ HEGÖI BA WAMAHA’Ö

7. Hewisa wamaha’ö Yesu ba wama’ema turia somuso dödö? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

7 Oya wamaha’ö si tola tahalö moroi ba nifalua Yesu ba wamaha’ö ndra nifaha’önia. Idönisi ira Yesu ba we’amöi manuriaigö ba la’ila hewisa me ifaha’ö niha Yesu. Ibe’e göi khöra wanuturu lala si tohude sanandrösa ba lala we’amöi manuriaigö. (Matai’o, faza 10) [1] (Faigi gonönöta.) Ba zi lö arara, lahalö wamaha’ö ira nifaha’önia hewisa lala nifalua Yesu ba wamaha’ö zindruhu ba niha. (Matai’o 11:1) Datatutunö dombua lala ba wamaha’ö sanuriaigö si bohou ba wanuriaigö.

8, 9. (a) Hewisa lala wamaha’ö Yesu ba niha zamösana ba ginötö manuriaigö ia? (b) Hewisa wolo’öda duma-duma Yesu ba wamaha’ö niha sawena möi manuriagö?

8 Lala wahuhuosa ba niha. Tenga ha föna niha sato manö fahuhuo Yesu. Asese göi fahuhuo ia ba niha zamösana ba no ihaogö wahuhuosa khöra. Duma-dumania, fahuhuo ia khö samösa ira alawe zana’u idanö ba mba’a ba zinga mbanua Sikhara. (Yohane 4:5-30) Fahuhuo göi Yesu khö Matai’o Lewi, sangai mbeo, ba ikaoni ena’ö tobali nifaha’önia. Itema matai’o wogaoni andre, ba gafuriata ikaoni Yesu hegöi niha bö’ö fao manga ba nomonia. Ba da’ö, fahuhuo Yesu föna niha sato.Matai’o 9:9; Luka 5:27-39.

Na tahaogö wahuhuosada ba niha si fao fa’ahono, abölö omasi ira wamondro-ndrongo hadia nifa’emada

9 No ihaogö-haogö Yesu fahuhuo khö Natana’eli, hewa’ae so wangera-ngera si lö sökhi khö Natana’eli sanandrösa ba niha soroi ba Nazareta. Börö me no ihao-gö wahuhuosa Yesu khönia, ibulö’ö wangera-ngerania khö Yesu, niha Nazareta. Andrö omasi ia na oya ifaha’ö ia khö Yesu. (Yohane 1:47-52) Moroi ba duma-duma nibe’e Yesu, tola tahalö wamaha’ö wa na tahaogö wahuhuosada ba niha si  fao fa’ahono, abölö omasi ira wamondro-ndrongo hadia nifa’emada. [2] [Faigi gonönöta.] Na tafaha’ö sanuriaigö si bohou lala wahuhuosa simane da’ö, tatu abölö owua-wua dödöra ba wanuriaigö.

10-12. (a) Hewisa Yesu ba wondrou’ö fa’omasi niha somasi mamondro-ndrongo turia somuso dödö? (b) Hewisa wanoloda niha sawena möi manuriagö ena’ö tobali ira samaha’ö Zura Ni’amoni’ö satua-tua?

10 Faha’ö niha somasi mamondro-ndrongo. Oya sibai halöwö Yesu. Hiza’i, na so zomasi mamondro-ndrongo ya’ia, ibe’e ginötönia ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa ba ngawalö hadia ia. Duma-dumania, samuza ma’ökhö ato niha si no owulo ba zinga nidanö ba wamondro-ndrongo famaha’ö moroi khö Yesu. Andrö, möi Yesu hegöi Wetero ba dundraha ba wamaha’ö ya’ira andrö. Aefa da’ö, ifaha’ö göi Wetero. Ifalua dandra sahöli-höli dödö Yesu irege oya isöndra gi’a Wetero. Aefa da’ö imane khö Fetero, ”I’otarai da’e, ba sama’u’u niha ndra’ugö.” Fetero hegöi ira awönia ”la’ohe baene dundraha, laröi fefu hadia ia” ba la’o’ö Yesu.Luka 5:1-11.

11 Omasi göi Nikodemo na oya ifaha’ö ia khö Yesu. Hiza’i, börö me ba Sanhedrin mohalöwö ia, ata’u ia ba wehede niha na la’ila wa fahuhuo ia khö Yesu. Andrö ba zi bongi i’ondrasi Yesu. Lö ifofanö ia Yesu, hiza’i ibe’e ginötönia ba wanutunö sindruhu khönia. (Yohane 3:1, 2) Omasi Yesu ibe’e ginötönia ba wamaha’ö sindruhu hegöi ba wanga’aro’ö famatira. Iada’a, moguna tabe’e ginötöda wamalukhaisi niha ba ginötö si tefaudu khöra, ba moguna göi ta’oguna’ö ginötöda ba wanolo ya’ira ena’ö aboto ba dödöra Zura Ni’amoni’ö.

12 Ba ginötö fao ita khö zanuriaigö si bohou ba halöwö fanuriaigö, tola tafaha’ö ira ena’ö lafuli lafalukhaisi niha somasi mamondro-ndrongo nifa’emara. Tola tafaogö ira khöda ba ginötö tafuli tafalukhaisi hegöi ba wamaha’ö niha ba Zura Ni’amoni’ö. Na tafalua da’ö, tola lafaha’ö ira hewisa lala ba wamaha’ö niha bö’ö ba omuso dödöra börö me lafaha’ö niha ba zindruhu sanandrösa khö Yehowa. Hiza’i, da’a zamarou ya’ira ena’ö lafuli lafalukhaisi niha si no irai fahuhuo khöra hegöi ba wamaha’ö ya’ira ba Zura Ni’amoni’ö. Lafaha’ö ira göi ena’ö labologö dödöra ba böi awuwu ira hewa’ae lö aoha khöra wamalukhaisi niha ba nomo.Galatia 5:22; faigi kotak ” Lö Awuwu Ia.”

FAHA’Ö NIHA SANURIAIGÖ SI BOHOU BA WANOLO TALIFUSÖ BA WAMATI

13, 14. (a) Hadia wamaha’ö si tola öhalö moroi ba duma-duma niha somasi mohalöwö salahi niha bö’ö ba Zura Ni’amoni’ö? (b) Hadia lala si tola öfalua ba wamaha’ö niha sawena möi manuriagö mazui si bohou ebua ba wanolo dalifusö ba wamati?

13 Omasi Yehowa na ono mbanuania faoma la’omasi’ö nawöra simane fa’omasi ba nösi nomo, ba falulu fohalöwö ira. (Baso Luka 22:24-27; I Fetero 1:22.) Itutunö Zura Ni’amoni’ö wa ibe’e Yesu fefu zi so khönia, simane nosonia salahi niha bö’ö. (Matai’o 20:28) Doreka ”si no fahöna bua-bua si sökhi, ba oya ibe’e ame’ela ba zi numana”. (Halöwö Zinenge 9:36, 39) Maria ”si no erege tödö” ba wanolo ndra talifusö ba Roma. (Roma 16:6) Hewisa wanoloda niha bö’ö ena’ö aboto ba dödöra wa moguna sibai wamalua si sökhi khö ndra talifusö ba wamati?

Faha’ö sanuriaigö si bohou ba wangomasi’ö hegöi ba wanolo dalifusöra (Faigi ngenoli si 13, 14)

14 Tola tadönisi niha sanuriaigö si bohou  ba wamalukhaisi niha salawa ndröfi mazui niha sofökhö. Ba ginötö möi zatua ba wamalukhaisi niha, tola la’ohe ndraonora na tefaudu ginötönia. Ira satua sokubaloi göi tola ladönisi zi bohou ebua mazui sanuriaigö si bohou ba wamalua halöwö simane wame’e gö ba niha zagalawa ndröfi mazui ba wangehaogö nomora. Na la’ila ira si bohou ebua mazui sanuriaigö si bohou wa faoma la’omasi’ö nawöra ba wamati, tola tefarou ira göi ba wamalua da’ö. Duma-dumania, me manuriaigö samösa satua sokubaloi ba zi sambua mbanua, asese molombase ia ba nomo ndra talifusöda si so ba da’ö. Samösa si bohou ebua sasese fao khönia ihalö wamaha’ö moroi ba duma-duma zi sökhi andre, ba tefarou ia ba wo’angeraigö hadia zi tola ifalua ba wanolo ndra talifusö ba wamati.Roma 12:10.

15. Hana wa moguna la’ame’egö tödö ira satua sokubaloi ba wa’atedou ndra matua ba mbanua niha Keriso?

15 Ibe’e Yehowa halöwö khö ndra matua ba wamaha’ö Daromali ba mbanua niha Keriso. Andrö, moguna lafaha’ö ira lala wamaha’ö si sökhi ba ginötö lafa’ema huhuo. Na satua sokubaloi ndra’ugö, fondro-ndrongo na so enoni samaha’ö ya’ia ba wama’ema huhuo, ba tolo ia ba wondro’u’ö fa’atua-tuania. (Nehemia 8:8) [3]—Faigi gonönöta.

16, 17. (a) Hadia nifalua Waulo ena’ö itugu tedou Timoteo? (b) Hewisa satua sokubaloi wamaha’ö niha sinangea tobali gubalo ba mbanua niha Keriso?

16 Moguna ato ndra matua nifaha’ö ena’ö tobali gubalo ba gangowuloa. Ifaha’ö Timoteo Faulo ba ifarou ia ena’ö ifaha’ö niha bö’ö göi. Imane Faulo, ”Ba ya’abe’e ndra’ugö, ba wa’ebua dödö andrö, ba khö Keriso Yesu. Ba hadia nirongou khögu, ba zi no ato ba mbörö, da’ö fa’ema ba niha si lö faröi, si tola mamaha’ö dania niha bö’ö göi.” (II Timoteo 2:1, 2) Oya wamaha’ö nihalö Timoteo khö Waulo si tobali satua sokubaloi hegöi sinenge, simane hewisa lala ena’ö atua-tua ba wanuriaigö hegöi lala ba wanolo dalifusö ba mbanua niha Keriso.II Timoteo 3:10-12.

17 Oya i’oguna’ö ginötö Faulo ba wamaha’ö Timoteo, börö me omasi ia na itugu mo’ahonoa tefaha’ö Timoteo. (Halöwö Zinenge 16:1-5) Ira satua sokubaloi tola la’o’ö Waulo, na ladönisi enoni sinangea wangai halöwö ba wefao khöra ba wokubaloi. Na lafalua simane da’ö, tola lahalö wamaha’ö ira enoni moroi khö ndra satua sokubaloi ba wamaha’ö niha bö’ö, lala  wanaha tödö si fao fa’omasi, hegöi lala wangodaligö Yehowa ba ginötö lakubaloi mbiri-birinia.I Fetero 5:2.

MOGUNA SIBAI WAMAHA’Ö

18. Hana wa moguna khöda wamaha’ö niha bö’ö ba wangai halöwö khö Yehowa?

18 Ba götö safuria andre, ato sanuriaigö si bohou zinangea lafaha’ö ena’ö atua-tua ba wanuriaigö. Ato göi ndra matua zinangea lafaha’ö ba wangai halöwö ba mbanua niha Keriso. Omasi Yehowa na fefu nono mbanuania latema wamaha’ö si sökhi, ba ibe’e halöwö sebua khöda ba wanolo sanuriaigö si bohou. Andrö, moguna taforege wamaha’ö niha bö’ö, simane nifalua Yesu hegöi Faulo. Moguna ato tafaha’ö niha, börö me oya nasa nifaluada ba halöwö wanuriaigö, fatua lö tohare luo andrö.

19. Hana wa faduhu dödömö wa tola mofozu na owölö-ölö ndra’ugö ba wamaha’ö niha bö’ö ba wangai halöwö khö Yehowa?

19 Moguna tabe’e ginötö ba taforege wamaha’ö sanuriaigö si bohou. Hiza’i, faduhu dödöda wa itolo ita Yehowa hegöi Yesu ena’ö ta’ila hewisa lala si sökhi ba wamaha’ö niha bö’ö. Tatu owua-wua dödöda ba ginötö ta’ila niha nifaha’öda ”laforege ba latehegö wa’aurira” ba mbanua niha Keriso mazui ba wanuriaigö. (I Timoteo 4:10, NW) Iada’a, moguna göi taforege ena’ö tedou ita ba wamati, wondrou’ö mbua-bua niha Keriso, hegöi itugu ahatö ita khö Yehowa.

^ [1] (ngenoli si 7) Duma-dumania, itutunö Yesu khö ndra nifaha’önia (1) ba wanuriaigö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi; (2) ba wangodaligö Lowalangi wa i’asogö mbalazo hegöi ni’onukhara; (3) ba wotimbagö fatitisa ba niha; (4) ba wa’afaduhu dödö khö Lowalangi ba ginötö so wanandraigö; (5) ba lö ata’u ira ba nifalua niha khöra.

^ [2] (ngenoli si 9) Famarou si sökhi sanandrösa ba lala wehede ba ginötö manuriaigö, so ba mbuku Memperoleh Manfaat dari Pendidikan Sekolah Pelayanan Teokratis, nga’örö 62-64.

^ [3] (ngenoli si 15) Famarou si sökhi khö ndra matua sanandrösa ba wodou’ö wama’ema huhuo ba mbanua niha Keriso, so ba mbuku Memperoleh Manfaat dari Pendidikan Sekolah Pelayanan Teokratis, nga’örö 52-61.