Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

MANURIAIGÖ—EDISI WAMAHA’Ö Baŵa si Walu 2016

Ösi mbuku da’a famaha’ö ba 26 mbaŵa si Siwa irugi 23 mbaŵa si Fulu 2016.

Fongambatö—Mböröta hegöi Gohitönia

Hadia sinangea na tawa’ö wa fongambatö andre no sambua buala moroi khö Lowalangi?

Lala Ena’ö Mofozu Wongambatö

Tema mene-mene zi moguna.

Hadia Aboto ba Dödöu Wa Moguna Tedou ba Wamati?

Faha’ö ndra’ugö hewisa wamalua da’ö.

Hadia Aboto ba Dödöu Wa Moguna Wamaha’ö Niha Bö’ö?

Hadia gohitö ba wamati sinangea ifalua sanuriaigö si bohou, ba hewisa wanolomö ya’ia?

LIFE STORY

Usöndra Wa’ohahau Dödö Börö Me Mamuala

Samösa ndra matua moroi ba Inggris, ibörögö wa’aurinia same’e fa’ohahau dödö börö me tobali ia misionaris ba Puerto Riko.

Fanofu Zombaso

Hana wa lafada’awasi ira nudu Yesu ba wanasai danga?