Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Hadia Ötanö ba Dödöu zi No Tesura?

Hadia Ötanö ba Dödöu zi No Tesura?

”Duma-duma da’ö . . .  famangelama ya’ita, wa tebe’e ia ba zura, ya’ita si fakhamö amozua götö danö andre.”I KORINDRO 10:11.

SINUNÖ: 11, 29

1, 2. Hana wa tadunö-dunö duma-duma moroi ba zi daöfa razo Yehuda andrö?

NA Ö’ILA so niha sahele ba salabu fönau, tatu manö öhaogö öda’i-da’i na ötörö lala andrö. Simanö göi, na tafaha’ö ita moroi ba zala si no lafalua niha bö’ö ba wa’aurira, tola tatimbagö ba wamalua sala simane da’ö. Duma-dumania, tola tahalö wamaha’ö moroi ba zala niha si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö.

2 Ba wamaha’ö migu silalö, no tatutunö zi daöfa razo Yehuda samosumange Yehowa soroi ba dödö. Hiza’i, lafalua göi zala sebua. Waö-waö wa’aurira no tesura ba Zura Ni’amoni’ö ena’ö tola ta’angerönusi ba tafaha’ö ita. Hadia wamaha’ö si sökhi si tola tahalö ba zalua khöra, ba hewisa ena’ö lö tafalua zala simane da’ö?Baso Roma 15:4.

TOLA TOBALI DE’ALA NA TA’ODALIGÖ WA’ATUA-TUA NIHA

3-5. (a) Hewa’ae na ifosumange Yehowa Asa soroi ba dödö, hadia zala nifaluania? (b) Hana wa i’odaligö niha gulidanö Asa me fasuwö ia ba wolawa Mba’esa?

3 Si oföna tadunö-dunö ya’ia da’ö Asa. I’odaligö Yehowa  me tohare sazuta ndrawa Gaitiofia ba wanuwö Yehuda. Hiza’i, lö i’odaligö Yehowa me ilawa razo Gizara’eli sotöi Mba’esa. Omasi Asa na iböhöli Mba’esa ba wangaro’ö Rama, sambua banua si tohude ba Gizara’eli börö me ahatö ia ba mbanua Yehuda. (II Nga’ötö 16:1-3) Ihalö gangetula Asa ba wosogo razo Siria ba wanolo ya’ia. Me lasuwö mbanua Gizara’eli ira niha Siria, ’iböhöli Mba’esa wangaro’ö Rama, i’etu’ö halöwönia’. (II Nga’ötö 16:5) Te so ba dödö Asa wa atulö gangetula nihalönia.

4 Hiza’i, hewisa dödö Yehowa? Lö omuso dödö Yehowa börö me lö i’odaligö ia Asa, ba ifatenge zama’elö’ö sotöi Hanani ba wangotu’ö Asa. (Baso II Nga’ötö 16:7-9.) Imane Hanani khö Asa, ”I’otarai da’e sa, ba lö aefa-aefa khöu wasuwöta!” Ba gafuriata, Asa zamatörö mbanua Rama. Hiza’i, sagötö fa’aurinia ha si fasuwö-suwö manö ia hegöi ono mbanuania.

5 Ba wamaha’ö migu silalö, tafaha’ö ita wa omuso dödö Yehowa khö Asa. Hewa’ae lö mo’ahonoa Asa, i’ila Lowalangi wa lö mamodombua dödö Asa khönia. (I Razo 15:14) Me ihalö gangetula si lö sökhi, itema’ö lua-lua ba gangetulania andrö. Hana wa i’odaligö samösa ia Asa hegöi niha bö’ö moroi na i’odaligö Yehowa? Tola manö so ba wangera-ngera Asa wa tola möna ia na i’oguna’ö lala ni’oguna’ö ndra saradadu ba wasuwöta. Mazui, no ifondro-ndrongo mene-mene si lö sökhi moroi ba niha bö’ö.

Gofu hadia zalua, moguna ta’odaligö Yehowa tenga fangera-ngerada samösa

6. Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba zala nifalua Asa? Be’e sambua duma-duma.

6 Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba zala nifalua Asa? Gofu hadia zalua, moguna ta’odaligö Yehowa tenga fangera-ngerada samösa. Moguna ta’andrö khönia wanolo, gofu hadia ia gabula dödö nirasoida, he sebua mazui side-ide. Sökhi na ta’angeraigö da’a: Hadia ta’odaligö wangera-ngerada samösa ba wangasiwaisi gabula dödö? Mazui, hadia oföna ta’alui mene-mene moroi ba Zura Ni’amoni’ö ba ta’oguna’ö da’ö ba wangasiwaisi gabula dödöda? Duma-dumania, lö latehe khöu ira ösi nomou ba we’amöi ba gangowuloa mazui ba kebaktian. Hadia ö’andrö wanolo moroi khö Yehowa ena’ö ö’ila hadia zinangea öfalua ba ginötö simane da’ö? Mazui no ara ö’alu-alui halöwömö, hiza’i samuza inötö so niha zame’e khöu halöwö. Hadia lö ata’u’ö wamatunö khönia wa hasambalö möi’ö ba gangowuloa ero migu, hewa’ae na lua-luania lö itema ndra’ugö wohalöwö? Gofu hadia gabula dödö salua, moguna tatörö tödöda mene-mene moroi khö zanura sinunö, ”Be’e balazi Yehowa nitörömö andrö, ba döna-döna khönia, ba ya’ia zamaigi lala.”Zinunö 37:5.

 HADIA ZALUA NA FARIAWÖ ITA BA NIHA SI LÖ SÖKHI?

7, 8. Hadia zala nifalua Yozafati, ba hadia lua-luania? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

7 Iada’a, datatutunö duma-duma moroi khö Yozafati, ono Asa. Oya mbua-bua si sökhi somasi Yehowa khönia. Ba me i’odaligö Yehowa, oya zi sökhi nifaluania. Hiza’i, ihalö göi gangetula si lö sökhi. Duma-dumania, i’alui lala ena’ö mangowalu nononia matua khö nono alawe Razo Ahabi, niha si lö sökhi. Aefa da’ö, falulu fohalöwö Yozafati khö Gahabi ba wanuwö niha Siria, hewa’ae no ifangelama ia sama’ele’ö sotöi Mikha ena’ö lö ifalua da’ö. Ba wasuwöta, lalawa Yozafati ira niha Siria, arakhagö labunu ia. (II Nga’ötö 18:1-32) Me mangawuli ia ba Yeruzalema, imane khönia sama’ele’ö sotöi Yehu, ”Hadia, sanolo sebua horö ndra’ugö ba somasi si fa’udu khö Yehowa?”Baso II Nga’ötö 19:1-3.

8 Hadia ifaha’ö ia Yozafati ba zi no alua khönia hegöi ba wamangelama nibe’e zama’elö’ö? Lö’ö. Hewa’ae na lö aetu omasi ia ba wangomasi’ö hegöi ba wangomusoi’ö tödö Yehowa, hiza’i ifuli fahuwu ia ba niha si lö mamosumange Yehowa. Fahuwu ia khö Razo Gahaseya, ono Gahabi. Falulu fohalöwö ira ba wangehaogö göfa. Hiza’i, adudu da’ö fefu fatua lö la’oguna’ö.II Nga’ötö 20:35-37.

9. Hadia zalua na sala wamilida niha si fariawö khöda?

9 Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba zalua khö Yozafati? Ifalua hadia zatulö Yozafati ba i’alui Yehowa ”soroi si’aikö ba dödö”. (II Nga’ötö 22:9) Hiza’i, ifili ba wangoguna’ö ginötönia ba  wariawösa ba niha si lö mangomasi’ö Yehowa, irege oya gabula dödö sebua salua ba wa’aurinia. No irai arakhagö mate ia. Datatörö tödöda gamaedola Zura Ni’amoni’ö andre, ”Si fao-fao ba zatua-tua, ba atua-tua dania; ba si möi awö zi lö tödö, ba falukha wamunu.” (Gamaedola 13:20) Omasi ita fahuhuo ba niha bö’ö sanandrösa khö Yehowa. Hiza’i, böi tabali’ö si fahuwu khöda niha si lö mamosumange Yehowa, börö me sambua de’ala da’ö.

Hadia faduhu dödömö wa i’ame’egö tödö Lowalangi zoguna khömö ba wangomasi’ö hegöi ba wariawösa?

10. (a) Na omasi ita mangowalu, hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Yozafati? (b) Hadia zinangea tatörö tödöda?

10 Duma-dumania, na omasi ita mangowalu, hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Yozafati? Tola manö ibörögö tumbu ba dödöda wa’omasi ba niha si lö mangomasi’ö Yehowa. Te so ba wangera-ngerada wa lö hadöi ba gotalua nono mbanua Lowalangi si tefaudu khöda. Mazui so zi fahatö khöda zango’ou ya’ita ena’ö mangowalu fatua lö atua ita. Atulösa wa iwöwöi ita Yehowa ena’ö tola ta’omasi’ö ba la’omasi’ö ita niha bö’ö. Hiza’i, hadia zinangea tafalua na lö tasöndra niha si tefaudu? Tola ta’angerönusi hadia zalua khö Yozafati. Si to’ölönia i’andrö wanuturu lala moroi khö Yehowa. (II Nga’ötö 18:4-6) Hiza’i, itimbagö wamangelama moroi khö Yehowa me fariawö ia khö Gahabi, niha si lö mangomasi’ö Yehowa. Sinangea mena’ö itörö tödö Yozafati wa ’ihörö-hörögö sa gulidanö ma’asagörö Yehowa, ena’ö i’abölö’ö wanolo si no adölö tödö khönia’. (II Nga’ötö 16:9) Tola göi tatörö tödöda wa omasi Yehowa ba wanolo ya’ita. Aboto ba dödönia hadia zalua khöda ba i’omasi’ö ita. Hadia faduhu dödömö wa i’ame’egö tödö Lowalangi zoguna khömö ba wangomasi’ö hegöi ba wariawösa? Tola faduhu dödömö wa hasambalö ibe’e khöu da’ö Yehowa!

Böi so dödöu ba niha si tenga samosumange Yehowa (Faigi ngenoli si-10)

BÖI TEHEGÖ TUMBU BA DÖDÖU WA’ASILIAWA

11, 12. (a) Hadia nifalua Hisikia sangoroma’ö hewisa dödönia? (b) Hana wa i’efa’ö Yehowa zala nifalua Hisikia?

11 Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Hisikia? Itolo Hisikia Yehowa ena’ö i’ila hewisa zindruhu dödönia. (Baso II Nga’ötö 32:31.) Me abölö-bölö wökhö Hisikia, iwa’ö khönia Lowalangi wa hasambalö döhö ia ba ibe’e khönia dandra ena’ö faduhu dödönia. Iwuwu fulu bosi lumö andrö Yehowa. Ba gafuriata, omasi la’ila ira samatörö Mbabilona hadia geluaha dandra da’ö, ba lafatenge niha we’amöi khö Hisikia ba wanofu dandra andrö khönia. (II Razo 20:8-13; II Nga’ötö 32:24) Lö ifatunö Yehowa khö Hisikia hadia zinangea ifalua. Imane Sura Ni’amoni’ö wa ”ilulu” manö Hisikia andrö Yehowa ba  wamaigi hadia nifaluania. Iforoma’ö Hisikia fefu gokhötania ba niha Mbabilona. Da’a zangoroma’ö hadia zi so ba dödönia. Hadia geluahania?

12 Tumbu wa’asiliawa khö Hisikia. Lua-lunia, ”lö isulöni Hisikia nilau khönia, fa’akhakhö dödö andrö”. Lö itutunö Sura Ni’amoni’ö hana wa tobali asiliawa ia. Te börö me no möna ia wolawa Asiria mazui börö me no ifadöhö ia Yehowa. Mazui börö me no kayo hegöi tehöngö ia. Hewa’ae ifosumange Yehowa soroi ba dödö, hiza’i no irai so khönia wa’asiliawa ba lö omasi Yehowa nifaluania andrö. Ba gafuriata, ”mangalulu Hisikia” ba i’efa’ö zalania Yehowa.II Nga’ötö 32:25-27; Zinunö 138:6.

Moroi ba nifaluada na lasuno ita niha bö’ö, tola oroma hadia nösi dödöda

13, 14. (a) Ba ginötö hadia manö tola oroma nösi dödöda? (b) Hadia zinangea tafalua na lasuno ita niha bö’ö?

13 Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Hisikia hegöi ba zala nifaluania? Törö tödöu wa tumbu wa’asiliawa khö Hisikia me no aefa itolo ia Yehowa ba wolawa Asiria hegöi me ifadöhö wökhönia. Andrö, ba ginötö tatema hadia zi sökhi mazui na lasuno ita niha bö’ö, hadia nifaluada? Moroi ba nifaluada, tola oroma hadia nösi dödöda. Duma-dumania, so samösa dalifusöda sangodödögö ba wama’anö huhuo nifa’emania ba niha sato. Ba me no awai ifa’ema huhuo da’ö, ato zangandrö saohagölö khönia ba lasuno ia. Hadia zinangea ifalua?

14 Böi aetu tatörö tödöda hadia niwa’ö Yesu, ”Na no ahori mi’o’ö hadia ia niwa’ö khömi, ba mimane: ’Sawuyu si lö guna ndra’aga, hadia gömöma halöwö, da’ö nihalöma.’” (Luka 17:10) Törö tödöu wa tola asiliawa Hisikia börö me lö i’andrö saohagölö ba wanolo Yehowa ya’ia. Andrö, ba ginötö lasuno ita niha bö’ö ba huhuo nifa’emada, hadia zanolo ya’ita ena’ö so khöda wangide-ngide’ö? Tola ta’angerönusi hadia nifalua Yehowa khöda. Tola göi fahuhuo ita sanandrösa khönia ba hewisa wanolonia ya’ita. Ya’ia zame’e khöda Sura Ni’amoni’ö ba ehehania ni’amoni’ö irege tola tafa’ema huhuo andrö.

TEHEGÖ YEHOWA ZAME’E FANUTURU LALA BA GINÖTÖ ÖHALÖ GANGETULA

15, 16. Hadia nifalua Yosia irege mate ia?

15 Safuria, hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Yosia? Hewa’ae razo si sökhi Yosia, hiza’i ifalua zala irege mate ia. (Baso II Nga’ötö 35:20-22.) Hadia zalua? Isuwö razo Miserai sotöi Nekho, hewa’ae lö hadöi dani wa ifalua da’ö. Sindruhunia, no iwa’ö khönia Nekho wa lö omasi ia fasuwö khö Yosia. Imane Sura Ni’amoni’ö wa ”niwa’ö Lowalangi” wehede Nekho. Hiza’i, lö ifondro-ndrongo da’ö Yosia. Möi ia fasuwö ba tebunu ia. Hana wa ilau fasuwö ba wolawa Nekho? Lö itutunö Sura Ni’amoni’ö.

16 Sinangea mena’ö i’alui Yosia hadia  sindruhu-ndruhu moroi khö Yehowa wehede Nekho andrö. Hewisa lalania? Tola isofu khö Yeremia, samösa sama’ele’ö khö Yehowa. (II Nga’ötö 35:23, 25) Moguna göi i’alui hadia zindruhunia zalua. Möi Nekho ba Garikemi ba wanuwö mbanua bö’ö, tenga ba wanuwö Yeruzalema. Lö göi ni’o’aya Nekho Yehowa mazui ono mbanuania. Lö i’angeraigö fefu da’a Yosia fatua lö ihalö gangetula. Hadia wamaha’önia khöda? Ba ginötö so gabula dödöda mazui na tahalö gangetula, si oföna sibai ta’angeraigö ya’ia da’ö hadia zomasi Yehowa tafalua.

17. Na so gabula dödöda, hewisa wa tola tatimbagö ba wamalua zala simane nifalua Yosia?

17 Ba ginötö tahalö gangetula, si oföna sibai ta’angeraigö ya’ia da’ö hadia goi-goi Zura Ni’amoni’ö si tola manolo ya’ita ba hewisa wamaluada da’ö. Na abua zalua, tola tafalua riset ba publikasida mazui ta’andrö mene-mene khö zi samösa zatua sokubaloi. Tola itolo ita ena’ö ta’ila hadia goi-goi Zura Ni’amoni’ö tanö bö’ö. Khalaigö zalua andre: So samösa dalifusöda ira alawe sangowalu ba niha si tenga Samaduhu’ö Yehowa. Ba zi sambua inötö, omasi ia möi manuriaigö. (Halöwö Zinenge 4:20) Hiza’i, ba ginötö da’ö, lö omasi wo’omonia na möi ia manuriaigö. Iwa’ö wa no ara lö si fao-fao ira, ba omasi ia i’ohe dalifusöda andre ba zi sambua nahia. Talifusöda ira alawe andre, ihaogö i’angeraigö ayati ba Zura Ni’amoni’ö si tola manolo ya’ia ba wangai angetula si sökhi. I’ila wa moguna i’o’ö niwa’ö Lowalangi hegöi Yesu ba we’amöi manuriaigö. (Matai’o 28:19, 20; Halöwö Zinenge 5:29) Hiza’i, itörö göi tödönia wa fo’omo ira alawe moguna i’o’ö li ndra matuania, ba niha samosumange Lowalangi, la’ila hadia zinangea lafalua. (Efeso 5:15, 22-24) Hadia sindruhu-ndruhu lö omasi wo’omonia ira matua na möi ia manuriaigö mazui ifalua da’ö ha ena’ö fao ira ba zi ma’ökhö andrö? Börö me ya’ita andre ono mbanua Yehowa, omasi ita tahalö gangetula si tefaudu ba sangomusoi’ö tödönia.

BÖI AETU O’SAMBUA’Ö BA OWUA-WUA’Ö DÖDÖMÖ

18. Hadia wamaha’ö si tola tahalö na ta’angerönusi duma-duma zi daöfa razo Yehuda andre?

18 Itaria, tafalua zala simane nifalua fazamösa moroi ba zi daöfa razo Yehuda andre. Tola manö (1) ta’odaligö wangera-ngerada, (2) tafili niha si fasala si tobali si fahuwu khöda, (3) so khöda wa’asiliawa, mazui (4) lö ta’angeraigö hadia zomasi Lowalangi fatua lö tahalö gangetula. Hewa’ae simanö, böi irai so ba dödöda wa tebai ta’omusoi’ö dödö Yehowa. Ifaigi ba i’ame’egö tödö hadia zi sökhi ni’okhögöda, simane wamaiginia hadia zi sökhi ni’okhögö zi daöfa razo andre. I’ila Yehowa hawa’ebua wa’omasida khönia hegöi fa’omasida ba wamosumange ya’ia soroi ba dödö. Andrö, ibe’e khöda duma-duma si tola manolo ya’ita ena’ö lö tafalua zala sebua. Data’angerönusi hadia zi no tesura ba Zura Ni’amoni’ö ba ta’andrö sibai saohagölö khö Yehowa ba zi no ihenaigö khöda andre!