Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

”Sauri sa daromali li Lowalangi andrö”

Fanofu Zombaso

Fanofu Zombaso

Hadia geluaha ”sauri sa daromali li Lowalangi andrö, ba sabölö” nisura ba Heberai’o 4:12?

Waö-waö nisura ba ayati andre manolo ya’ita ena’ö aboto ba dödöda wa duria moroi khö Lowalangi nifa’ema Waulo ya’ia da’ö sanandrösa ba gohitö dödönia, simane si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö.

Asese la’oguna’ö Heberai’o 4:12 bakha ba publikasida ba wangoroma’ö wa so wa’abölö ba Zura Ni’amoni’ö ba wombulö’ö fa’auri zi samösa niha, ba atulö da’ö. Hiza’i, so gunania khöda na aboto ba dödöda hadia nitutunö Waulo me isura ngawua wehede ba Heberai’o 4:12. Ifarou niha Keriso ba Heberai’o ena’ö folulu wohalöwö ira ba wotuhini gohitö dödö Lowalangi. Ngawalö gohitö dödö andrö no tesura bakha ba Daromali. I’oguna’ö Waulo ndraono Gizara’eli tobali duma-duma me i’efa’ö ira Lowalangi moroi ba Miserai. Manötöna ira we’amöi ba ”danö ba zi falawu zusu ba ŵe ŵani”, ba da’ö tola sindruhu-ndruhu molombase ira.—II Moz. 3:8; V Moz. 12:9, 10.

No gohitö dödö Lowalangi da’a. Hiza’i, latimbagö iraono Gizara’eli wanuturu lala moroi khö Yehowa ba lö mamati ira. Andrö, ato moroi ba gotaluara zi tebai möi ba nahia wolombase andrö. (IV Moz. 14:30; Yos. 14:6-10) Hiza’i, inönö Faulo wa ”so na gamabu’ula li, ba wogamö folombase andrö khönia [Lowalangi].” (Heb. 3:16-19; 4:1) ”Gamabu’ula li” andrö oroma wa ya’ia da’ö sambua moroi ba gohitö dödö Lowalangi si no ifatunö. Hulö simane niha Keriso ba Heberai’o, tola tabaso sanandrösa ba gohitö dödö andrö hegöi lala falulu wohalöwö ba wotuhini ya’ia. Ba wanga’aro’ö wa te’odane-dane gamabu’ula li andrö ba Zura Ni’amoni’ö, itutunö Faulo I Moze 2:2 hegöi Zinunö 95:11.

Tatu asöndru dödöda börö me ta’ila wa ”so na gamabu’ula li, ba wogamö folombase andrö khönia [Lowalangi].” Faduhu dödöda ba nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö wa sindruhu-ndruhu tola möi ita ba nahia wolombase Lowalangi andrö, hegöi ba wangai gangetula ba we’amöi ba da’ö. Lö ta’o’ö goroisa Moze mazui taforege wohaogö gamuatada ha ba wanema howu-howu Yehowa. Hiza’i, börö wamatida khö Lowalangi, andrö tola omuso dödöda falulu fohalöwö ita ba wotuhini gohitö dödönia ba lö taböhöli wamalua da’ö. Ngahönö niha ba zi sagörö ulidanö no labörötaigö lafaha’ö ira ba Zura Ni’amoni’ö hegöi lafaha’ö ira ba gohitö dödö si no ifatunö Lowalangi. Da’a zamarou niha sato wombulö’ö lala wa’aurira, mangoroma’ö famati ba tebayagö idanö. Da’a dandra saro wa ”sauri sa daromali li Lowalangi andrö, ba sabölö” ba wa’aurira. Molua-lua ba wa’aurida hadia zi no ifatunö Lowalangi ba Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba gohitö dödönia, ba da’ö zame’e lö aetu wa’abölöda ba wa’auri.