Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Önö 2017

Osambua’ö Dödömö ba Ngawalö Zabölö Tohude

Osambua’ö Dödömö ba Ngawalö Zabölö Tohude

”Ba akha aboto ba dödöra, wa no ha ya’ugö zotöi Yehowa, wa ha ya’ugö Wondrege Zalawa ba gulidanö ma’asagörö.”​—ZINUNÖ 83:19.

SINUNÖ: 46, 136

1, 2. (a) Sindruhunia, hadia zabölö tohude ba niha gulidanö? (b) Hadia mbuania na tatuhini da’ö?

SABÖLÖ tohude ba niha gulidanö iada’a ya’ia da’ö kefe. La’angeraigö ba la’abusi tödö da’ö. Lahorigö ginötöra ba wangalui kefe sebua mazui ena’ö lö aetu-aetu so gefera. So göi zanguma’ö wa sabölö tohude ba wa’aurira ya’ia da’ö ösi nomora, fondrorogö boto mazui ohitö dödöra ba wa’auri.

2 Hiza’i, so zabölö tohude moroi ba da’ö fefu, ya’ia da’ö famaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa. Böi tabato ba wangosambua’ö tödöda ba da’ö. Na lö mangelama ita, tola manö arörö ita ba halöwöda si ero ma’ökhö mazui ba gabula dödöda samösa irege tola olifu ita hewisa wa’atohudenia. Na fao ita ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa, tola tataögö ngawalö gabula dödö si ero ma’ökhö ba tola itugu ahatö ita khö Yehowa.

HANA WA TOHUDE SIBAI ZALUA ANDRE?

3. Hadia zi lö duhu niböbögö Zatana sanandrösa ba lala wamatörö Lowalangi?

3 Ibe’e wanofu Afökha Satana hadia sinangea mamatörö Yehowa. Omasi Zatana ena’ö so ba wangera-ngera niha  gulidanö wa Samatörö si lö atulö Yehowa ba lö i’ame’egö tödö ita. I’asogö ba wangera-ngera niha wa tola owua-wua dödöra na ya’ira samösa zamatörö fa’aurira. (I Moze 3:1-5) Iwa’ö göi wa hasambalö faröi niha gulidanö khö Lowalangi na lataögö gabula dödö ba hasambalö latimbagö ia tobali Samatörö. (Yobi 2:4, 5) Andrö wa ibe’e ginötö Yehowa ba wangoroma’ö ba niwöwöinia wa lö lasöndra wa’ohahau dödö na tenga Lowalangi Zamatörö ya’ira.

4. Hana wa moguna mutatugöi haniha zinangea mamatörö?

4 Tatu manö, no i’ila Yehowa wa falimosa fefu niböbögö Gafökha andrö. Hadia mbörö wa ibe’e ginötö khö Zatana Yehowa ba wamaduhu’ö niwa’önia? Ena’ö fefu zi so ba zorugo hegöi ba gulidanö tola la’ila wa falimosa niwa’ö Zatana andrö. (Baso Zinunö 83:19.) No latimbagö wamatörö Yehowa ira Adamo hegöi Khawa ba ato göi niha samalua simane da’ö. Da’a zanga’asogö ba wangera-ngera niha wa atulö nifalua Gafökha. Na lö la’asiwaisi zalua andre, tola manö lö taya ia ba wangera-ngera niha gulidanö hegöi ira mala’ika irege lö fa’atulö hegöi fahasara dödö. Hiza’i, na no aefa tefaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa, fefu niha tola la’okhögö wa’auri si sökhi barö wamatörönia sagötö fa’ara. Da’a zanga’asogö fa’atulö ba zi sagörö ulidanö.​—Efeso 1:9, 10.

5. Hadia nifaluada ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa?

5 Lö aratö tefaduhu’ö wa sinangea mamatörö Lowalangi. Lö mofozu ba tedudugö wamatörö Zatana hegöi niha gulidanö. Hasambalö mofozu wamatörö Lowalangi nifatörö Mbanua Mesia. Niha si lö faröi no tobali tandra sangoroma’ö wa niha gulidanö tola larorogö wa’alöfaröira ba wotuhini famatörö Lowalangi. (Yesaya 45:23, 24) Hadia omasi ita simane ya’ira andrö? Tatu manö! Hiza’i, moguna aboto ba dödöda wa tohude sibai zalua andre.

FAMADUHU’Ö WA SINANGEA MAMATÖRÖ LOWALANGI ABÖLÖ TOHUDE IA MOROI BA WANGORIFIDA

6. Hewisa wa’atohude ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa?

6 Famaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa abölö tohude ia moroi ba wa’ohahau dödöda samösa. Hiza’i, tenga da’ö geluahania wa lö ba dödö Yehowa wa’aurida mazui wa lö i’ame’egö tödö ita. Hezo ta’ila da’a?

Famaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa abölö tohude ia moroi ba wa’ohahau dödöda samösa hegöi wangorifida

7, 8. Hadia mbuania khöda na tafaduhu’ö wa sinangea mamatörö Lowalangi?

7 I’omasi’ö sibai niha gulidanö Yehowa irege ifatenge Nononia ba gulidanö ena’ö tola tasöndra wa’auri si lö aetu. (Yohane 3:16; I Yohane 4:9) Na lö ifalua mbu’usalinia Yehowa ba zi so miföna, eluahania atulö niböbögö Zatana hegöi udunia tanö bö’ö. Iböbögö zi lö duhu Satana khö Yehowa. Iwa’ö wa si falimo Yehowa ba lö ibe’e zi sökhi ba niha gulidanö hegöi lö atulö lala wamatörönia. La’o’aya mbu’usa li Yehowa ira udunia lamane, ”Hezo gamabu’ula linia andrö, ba wa’asonia? Me no aefa mate ndra tua  sa, ba lö tebulö fefu, hadia ia, simane ya’ita i’otarai ba mböröta nifazökhi Lowalangi.” (II Fetero 3:3, 4) Hiza’i, hasambalö ifalua hadia zi no ifabu’u Yehowa. No itatugöi wa te’orifi niha solo’ö khönia ba ginötö tefaduhu’ö wa sinangea mamatörö ia. (Baso Yesaya 55:10, 11.) Famatörö Yehowa te’odane-dane ba wa’omasi. Andrö, tola faduhu dödöda wa ha sambalö i’omasi’ö ba i’ame’egö tödö zamosumange ya’ia si lö faröi.​—II Moze 34:6.

8 Hewa’ae tohude sibai wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa, tenga da’ö geluahania wa lö i’ame’egö tödö hadia te’orifi ita. I’omasi’ö sibai ita Yehowa. Andrö wa moguna tatörö tödöda ba lö faröi ita ba wotuhini famatörö Yehowa.

TEBULÖ LALA WANGERA-NGERA YOBI

9. Hadia niböbögö Zatana sanandrösa khö Yobi? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

9 Moguna sibai ta’okhögö lala wangera-ngera satulö ba wanuhini wa sinangea mamatörö Yehowa. Tola ta’ila da’a na tabaso mbuku Yobi, sambua mbuku siföföna lasura ba Zura Ni’amoni’ö. Ba da’ö ta’ila wa iböbögö zi lö duhu Satana khö Yobi. Iwa’ö wa hasamba-lö iröi Lowalangi Yobi na göna ia fanandraigö sabölö-bölö. I’andrö Satana khö Lowalangi ba wame’e famakao khö Yobi. Lö ifalua da’ö Yehowa. Hiza’i, itehegö khö Zatana ba wanandraigö Yobi. Imane, ”Fefu hadia ia, zi so khönia, ba ya so ba dangau.” (Baso Yobi 1:7-12.) Lö ara aefa da’ö, taya fefu gokhöta Yobi hegöi ira sawuyunia. Aefa da’ö, hasamuza wa’amate nononia si dafulu. I’alui lala Satana ena’ö so ba wangera-ngera Yobi wa Lowalangi zamalua fanandraigö andrö. (Yobi 1:13-19) Aefa da’ö, igönaisi Yobi fökhö sogoro ita ba samakao fa’aurinia. (Yobi 2:7) Tanö bö’önia, fo’omonia hegöi si datölu nawönia faya, lawa’ö khönia wehede sangafökhöi’ö tödönia ba same’e fa’ide-ide dödö.​—Yobi 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Hewisa wangoroma’ö Yobi wa’alöfaröinia khö Lowalangi? (b) Hana wa moguna la’ehaogö lala wangera-ngera Yobi?

10 Hadia atulö niböbögö Zatana andrö? Lö’ö. Hewa’ae göna Yobi fana-ndraigö sabölö-bölö, hiza’i lö irai iröi Yehowa. (Yobi 27:5) Hiza’i, no irai so khönia wangera-ngera si fasala. Iwa’ö wa lö irai ifalua zala. So göi ba wangera-ngera Yobi wa moguna i’ila hadia mbörö wa göna ia fanandraigö. (Yobi 7:20; 13:24) Aboto ba dödöda hadia nirasoi Yobi. Hiza’i, i’ila Yehowa wa fasala lala wangera-ngera Yobi ba ibe’e khönia degu-degu. Hewisa wamaluania da’a?

11, 12. Hadia wamaha’ö nibe’e Yehowa khö Yobi? Ba hadia nifalua Yobi?

11 Tola tabaso hadia niwa’ö Yehowa khö Yobi ba mbuku Yobi faza 38 irugi 41. Lö itutunö Yehowa khö Yobi hadia mbörö wa göna ia fanandraigö. Hiza’i, omasi Yehowa ba wanolo ya’ia ena’ö i’ila wa ide-ide sibai ia föna Lowalangi. Ifaha’ö Yobi wa so zabölö moguna moroi ba gabula dödö nitaögönia. (Baso Yobi 38:18-20.) Fehede Yehowa andre zanolo Yobi ba wangehaogö lala wangera-ngerania.

12 Hadia talafo afökhö wehede Yehowa andre khö Yobi börö me awena göna ia fanandraigö? Lö’ö, ba ifaduhu’ö göi da’a Yobi. Aboto ba dödö Yobi ba i’ame’egö tödö mene-mene moroi khö Yehowa. Imane, ”Ufuli ligu, ba mangesa dödögu, ba gawu-gawu tou ba nawu.” (Yobi 42:1-6) Fatua lö da’ö, so samösa  nono matua sawuyu-wuyu sotöi Elihu sanolo Yobi ba wangehaogö lala wangera-ngerania. (Yobi 32:5-10) Me no aefa ifondro-ndrongo Yobi mene-mene Yehowa safönu fa’omasi ba ibulö’ö lala wangera-ngerania, ifatunö Yehowa ba niha bö’ö wa omuso sibai dödönia börö wa’alöfaröi Yobi.​—Yobi 42:7, 8.

13. Hewa’ae no taya fefu gabula dödö nitaögönia, hewisa mene-mene moroi khö Yehowa lö mamalö möi fanolo khö Yobi?

13 Hewa’ae no taya gabula dödö nitaögönia, lö mamalö itema mbua Yobi moroi ba mene-mene nibe’e Yehowa khönia. ”Abölö ifahowu’ö Yobi Yehowa ba zi tosai noso Yobi, moroi me föna.” Ba ”tumbu khönia ndraono, fitu nono matua ba tölu nono alawe”. (Yobi 42:12-14) Hewa’ae i’omasi’ö sibai nononia andrö Yobi, hiza’i hasambalö itörö-törö tödönia nononia si no mate. Tatu manö lö olifu ia fefu gabula dödö si no irai göna ia hegöi ba nösi nomonia. Hewa’ae aboto ba dödö Yobi hadia mbörö wa göna ia fanandraigö, tola manö manofu-nofu ia hana wa itehegö Lowalangi tefakao sibai wa’aurinia. Na so khö Yobi wangera-ngera simane da’ö, tola itörö tödönia mene-mene nibe’e Yehowa. Tola göi möi fondrara dödönia mene-mene andrö, ba da’a zanolo ya’ia ba wangokhögö lala wangera-ngera satulö.​—Zinunö 94:19.

Hadia tola ta’osambua’ö dödöda ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa hewa’ae tataögö gabula dödö? (Faigi ngenoli si-14)

14. Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba zalua khö Yobi?

14 Na ta’angerönusi hadia zalua khö Yobi, tola tetolo ita ba wangehaogö lala wangera-ngerada ba möi fondrara dödöda. Buku Yobi sambua mbuku ni’oguna’ö Yehowa ”ba wamaha’ö ya’ita . . .  ena’ö so khöda wanötöna andrö, moroi ba wa’ebolo dödö andrö, nirongoda ba Zura”. (Roma 15:4) Ifaha’ö ita ena’ö böi ta’angeraigö sibai gabula dödö nitaögöda irege taya ba wangera-ngerada ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa. Simane Yobi, tola taforoma’ö wa fao ita ba wamaduhu’ö  wa sinangea mamatörö Yehowa na lö faröi ita khönia hewa’ae tetandraigö wa’aurida.

15. Hadia mbuania na lö faröi ita hewa’ae göna ita fanandraigö?

15 Tola möi fondrara dödöda hadia zalua khö Yobi börö me da’a zangoroma’ö wa na göna ita fanandraigö tenga da’ö geluahania wa mofönu khöda Yehowa. Ba ginötö göna ita fanandraigö, tebe’e khöda ginötö ba wangoroma’ö wa fao ita ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa. (Gamaedola 27:11) Na lö faröi ita, tola ta’omusoi’ö dödö Yehowa ba itugu aro dötönaföda. (Baso Roma 5:3-5.) Ba zalua khö Yobi, ba da’ö ta’ila wa ’no sahakhö sibai tödö Yehowa ba si sökhi tödö’. (Yakobo 5:11) Na fao ita ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa, hasambalö ifahowu’ö ita. Da’a zanolo ya’ita ena’ö ’so khöda wanaha tödö, awö wa’ebolo dödö, ba ena’ö omuso dödöda’.​—Kolose 1:11.

BÖI MAMALÖ OSAMBUA’Ö DÖDÖMÖ

16. Hana wa moguna tatörö tödöda wa tohude sibai wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa?

16 Atulösa wa ba ginötö so gabula dödöda, abua khöda ba wangosa-mbua’ö tödöda ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa. Ba tola manö itugu ebua gabula dödöda side-ide na lö aetu-aetu ta’angeraigö gabula dödö andrö. Börö da’ö, böi mamalö tatörö tödöda wa tohude sibai fao ita ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa hewa’ae göna ita fanandraigö.

Na lö mamalö tabe’e ginötöda ba wamalua somasi Yehowa, tola tatörö tödöda hadia zabölö tohude

17. Tola ta’osambua’ö dödöda ba zabölö tohude na lö mamalö tafalua halöwö khö Yehowa. Hewisa wa tola?

17 Na lö mamalö tabe’e ginötöda ba wamalua somasi Yehowa, tola tatörö tödöda hadia zabölö tohude. Duma-dumania, samösa dalifusöda sotöi Renee göna ia stroke hegöi kanker irege afökhö sibai worasoinia. Me so ia ba rumah sakit, manuriaigö ia ba niha sohalöwö ba da’ö, khö zofökhö tanö bö’ö  hegöi ba niha sangondrasi. Sambua inötö me toröi ia ba rumah sakit dua migu amatonga fa’ara, i’oguna’ö 80 za ba wanuriaigö. Hewa’ae i’ila wa lö aratö mate ia, lö irai olifu ia hadia zabölö tohude. Fanuhini ba wamaduhu’ö wa zinangea mamatörö Yehowa, da’ö zame’e khönia fa’ohahau dödö.

18. Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba zi no irai alua khö Jennifer sanandrösa ba wotuhini famatörö Yehowa?

18 Tola tatuhini ba wamaduhu’ö wa zinangea mamatörö Yehowa hewa’ae göna ita abula dödö si ero ma’ökhö. Me mangawuli samösa dalifusöda ira alawe sotöi Jennifer ba mbanuania, toröi ia tölu hari ba bandara börö me tebai mo-fanö göfa sihombo. Lua-luania, atage ia wombase’ö ba lö hadöi awö-awönia. Tola manö ahakhö dödönia wa’aurinia. Hiza’i, ilau mangandrö khö Yehowa ena’ö tola itolo ia ba wanuriaigö turia somuso dödö ba niha bö’ö si so ba bandara andrö. Buania, tola manuriaigö ia ba niha sato ba oya publikasi nibe’enia ba niha. Imane Jennifer, ”Urasoi wa ifahowu’ö ndra’o Yehowa hewa’ae so gabula dödögu, ba ibe’e khögu wa’a-bölö ba wangombakha töinia ba lala si tefaudu.”

19. Hadia dandra famosumange satulö?

19 Ha ono mbanua Yehowa zindruhu-ndruhu mangokhögö fa’aboto ba dödö wa tohude sibai ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa. Da’a zangoroma’ö wa sindruhu lala wamosumangera. Andrö, fefu ita böi mamalö-malö fao ita ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa.

20. Hewisa dödö Yehowa ba zi no tafalua ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö ia?

20 I’ila Yehowa ba i’ame’egö tödö fefu hadia nifaluamö ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö ia, simane fa’alöfaröimö ba wamosumange ya’ia ba fa’anau gölömö ba wanaögö fanandraigö. (Zinunö 18:26) Ba wamaha’ö aefa da’a, itutunö khöda hana wa moguna fao ita ba wamaduhu’ö wa sinangea mamatörö Yehowa ba hewisa wamaluada da’ö.