Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Öfa 2017

Tefolakhömi Yehowa Na Ö’lulu Wa’aurimö!

Tefolakhömi Yehowa Na Ö’lulu Wa’aurimö!

”No aoha gölö zato, misuno Yehowa!”ZANGUHUKU 5:2.

SINUNÖ: 150, 10

1, 2. (a) Hadia niwa’ö Elifasi hegöi Bilidado sanandrösa ba wamaigi Lowalangi famosumangeda? (b) Hewisa zindruhunia wamaigi Yehowa da’ö?

NGAHÖNÖ fakhe silalö, so datölu ndra matua si fahuo-huo khö zi samösa samosumange Lowalangi si lö faröi sotöi Yobi. Samösa ba gotaluara, Elifasi banua Dema, ibe’e wanofu sadöni dödö khö Yobi, ”Hadia, khö Lowalangi moguna wolau niha? Tenga sa khönia, sambua ya’ia, moguna nilau zatua-tua. Hadia, si lö ambö fa’abölö zohare, na satulö tödö ndra’ugö? Hadia, harenia, na lö sinegu khöu ba nitörömö andrö?” (Yobi 22:1-3) I’ila Elifasi wa fanema linia ya’ia da’ö lö’ö. Niha tanö bö’ö ya’ia da’ö Bilidado mbanua Zua, iwa’ö göi wa lö hadöi niha satulö föna Lowalangi.Baso Yobi 25:4.

Moroi khö Yehowa fefu mbua-bua si sökhi hegöi fa’abölö ni’okhögöda, ba ifaigi-faigi hewisa wangoguna’öda da’ö

2 Elifasi hegöi Bilidado, omasi ira na so ba wangera-ngera Yobi wa lö eluahania ba wamosumange Yehowa. Omasi ira na faduhu dödö Yobi wa na ba wamaigi Lowalangi, lö töra ita moroi ba hama, guö-kuö mazui elewazi. (Yobi 4:19; 25:6) Hadia börö me so khöra wangide-ngide’ö wa lawa’ö da’ö? (Yobi 22:29) Sindruhusa wa Yehowa andre fondrege zalawa ba ya’ita no fondrege zide-ide na tafagölösi ita khönia. Na ba zuzu  hili so ita mazui na tafaigi moroi yawa ba göfa sihombo, tola ta’ila hewisa wa’ide-ide hegoi falö’eluahada. Hiza’i, hadia da’ö nirasoi Yehowa ba niha samorege ba wamosumange ya’ia hegöi ba wanuhini Famatörönia? Tenga! Imane Yehowa wa falimosa fefu niwa’ö Elifasi, Bilidado, hegöi Sofari. Aefa da’ö iwa’ö Lowalangi wa omuso dödönia khö Yobi ba ifotöi ia ’enonigu’. (Yobi 42:7, 8) Andrö wa tola faduhu dödöda wa ’moguna khö Lowalangi’ niha si lö mo’ahonoa.

”HADIA GAME’ELAU KHÖNIA?”

3. Hadia niwa’ö Elihu sanandrösa ba wamorege nifaluada ba wamosumange Yehowa, ba hadia geluahania da’ö?

3 So samösa nono matua sawuyu-wuyu sotöi Elihu samondro-ndrongo wahuhuosa Yobi hegöi ira awönia si datölu. Me no awai fahuhuo ira, isofu Elihu khö Yobi sanandrösa khö Yehowa. Imane, ”Na satulö ndra’ugö, ba hadia game’elau khönia, ba hadia nitemania ba dangau?” (Yobi 35:7) Hadia da’ö geluaha ngawua wehede Elihu wa zaya-zaya gölö na tafosumange Lowalangi? Tenga. Lö ikata’ö Elihu Yehowa simane nifaluania ba niha si datölu andrö. Fabö’ö geluaha niwa’ö Elihu. Imane wa hewa’ae tafosumange Yehowa, hiza’i lö manötöna ia khöda. Lö fa’ambö khö Yehowa. Lö hadöi si tola tafalua sonönö fa’akayo mazui fa’abölönia. Sindruhunia, moroi khö Lowalangi fefu mbua-bua si sökhi hegöi fa’abölö ni’okhögöda, ba ifaigi-faigi hewisa wangoguna’öda da’ö.

4. Hewisa dödö Yehowa na tafalua zi sökhi ba niha bö’ö?

4 Na taforoma’ö wa’omasi si lö faröi ba niha samosumange Yehowa, i’amaedolagö wa no khönia tafalua da’ö. Na tabaso ba Gamaedola 19:17 imane, ”Sohakhösi tödö si numana, ba khö Yehowa ibe’e nifalali, ba ya’ia zanulöni khönia fa’ebua dödönia andrö.” Sindruhunia, i’ila Yehowa ero na taforoma’ö wa’akhakhö dödö ba niha bö’ö. Hewa’ae ya’ia andre Somböi ulidanö ma’asagörö, hiza’i ba wamaigi Yehowa hadia nifaluada andrö no amaedola ömönia, ba hasambalö ibu’a da’ö ba ifahowu’ö ita. No ifaduhu’ö da’a Yesu, Ono Lowalangi.Baso Luka 14:13, 14.

5. Hadia wanofu-nofu nitutunöda iada’a?

5 Ba götö föna, ikaoni zama’ele’ö sotöi Yesaya Yehowa ena’ö tobali sosalahini ya’ia hegöi ba wamosumange ya’ia ba lala si tohude. (Yesaya 6:8-10) Itema’ö Yesaya wogaoni da’ö ba imane, ”Ya’e ndra’o, fatenge ndra’o.” Iada’a göi ibe’e ginötö ba niha si lö faröi Yehowa ena’ö tobali ira sohalöwö khönia. Ngahönö niha zamosumange Yehowa sangoroma’ö fa’aterou dödö simane ni’okhögö Yesaya. Latehegö wa’aurira ba wanema’ö halöwö tobali samosumange Yehowa ba ngawalö lala hegöi ba nahia si fabö’ö-bö’ö, ba oya göi ngawalö gabula dödö ba fanandraigö nitaögöra. Hiza’i, te so zanguma’ö, ’U’andrö sibai saohagölö ba  ginötö nitehögö khögu ba wolulu fa’aurigu ba wamosumange Yehowa, hiza’i hadia so gunania nifaluagu andre? Hadia tebai ifalua halöwönia Yehowa na lö hadöi ya’o?’ Hadia simane da’ö nirasoimö? Datatutunö hadia zalua ba wa’auri darua zamosumange Yehowa ba götö föna, Debora hegöi Baraki, sanolo ya’ita ba wame’e fanema li ba wanofu-nofu andrö.

IHETA WA’ATA’U LOWALANGI BA IBALI’Ö FA’ABARANI

6. Hana wa aoha ba zaradadu Yabino ba wokalaisi ndraono Gizara’eli?

6 Baraki, samösa saradadu ndraono Gizara’eli. Debora, samösa sama’ele’ö ira alawe. Ba zi 20 fakhe fa’ara, razo Gana’ana sotöi Yabino ”iforege wamakao” ndraono Gizara’eli. Sindruhu-ndruhu fondrege wa’alösökhi ba afaito zaradadu Yabino irege toröi ndraono Gizara’eli ba mbanua ba ata’u möi ira baero ba nomo. So 900 gureta wasuwöta si so sabi zi’öli ni’okhögö zaradadu Yabino, hiza’i lö hadöi fakake ni’okhögö ndraono Gizara’eli si tola la’oguna’ö ba wasuwöta mazui ba wolumö’ö ya’ira samösa.Zanguhuku 4:1-3, 13; 5:6-8. * (Faigi nisura ba gahe zura.)

7, 8. (a) Hadia wanuturu lala si oföna nibe’e Yehowa khö Baraki? (b) Hewisa wa tola lakalaisi zaradadu Yabino iraono Gizara’eli? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

7 Na lafaehusi ira ba zaradadu Yabino, lö hadöi fa’abölö ndraono Gizara’eli ba aoha sibai wokalasi ya’ira. Hiza’i, i’oguna’ö zama’ele’ö ira alawe sotöi Debora Yehowa ba wamarou dödö Mbaraki. Imane, ”Labu, ae ba Hili Dabora ba ohe awöu zi 10.000 niha, mado Nafetali ba mado Zebuloni; ba u’ohe Zisera andrö, kumandro andrö khö Yabino, awö gureta andrö khönia, awö zato khönia, ba wamaondragö ya’ugö, ba zinga mbombo Kizono, ba ube’e ba dangau ira.”Zanguhuku 4:4-7.

8 La’alui niha zanehegö fa’aurira, ba so 10.000 niha zowulo ba Hili Dabora. Baraki hegöi niha si fao khönia, möi ira fasuwö ba wolawa udura ba danö nifotöi Da’anakhi. (Baso Zanguhuku 4:14-16.) Hadia itolo ndraono Gizara’eli Yehowa? Itolo. Ba zi lö mudöna-döna, tohare deu sabölö-bölö irege tanö sabe’e ba nahia wasuwöta tobali tambu sombuyu. So mbuania ba ndraono Gizara’eli da’a. Igohi zaradadu Zisera Mbaraki fa’aröunia 24 kilometer irugi ba danö nifotöi Haroseti. Ba zi sambua nahia, tetaha gaolo-gaolo gureta wasuwöta Zisera bakha ba dambu. Möi ia tou ba fagohi ia ba Za’ana’i, sahatö ba Gedesi. Ba da’ö, ibini’ö ia ba tendra samösa ira alawe sotöi Ya’ela. Erege sibai dödö Zisera irege alau hörönia. Me no mörö ia, lö fa’ata’u khö Ya’ela ba ibunu Zisera irege mate. (Zanguhuku 4:17-21) Möna ndraono Gizara’eli ibe’e Yehowa ba wolawa udura! * (Faigi nisura ba gahe zura.)

LALA WANGERA-NGERA SI FABÖ’Ö SIBAI SANANDRÖSA BA WOLULU FA’AURI

9. Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba Zanguhuku 5:20, 21 sanandrösa ba wasuwöta ba wolawa Zisera?

9 Oya nasa wamaha’ö si tola tahalö ba  zalua nidunö-dunö ba Zanguhuku faza 4 na tabaso faza ganetenia. Itutunö khöda ba Zanguhuku 5:20, 21, ”Moroi ba mbanua si yawa fasöndra ndröfi; moroi ba lalara andrö fasöndra ira khö Zisera andrö. No ahani ira ba mbombo Kizono andrö.” Hadia da’ö geluahania wa fao ndra mala’ika ba wanolo ndraono Gizara’eli sagötö wasuwöta, mazui hadia teu kara zalua andrö? Lö itutunö khöda Sura Ni’amoni’ö. Hiza’i, lö fasala na so ba wangera-ngerada wa ilumö’ö nono mbanuania Yehowa me i’asogö deu sabölö-bölö ba nahia hegöi ba ginötö si tefaudu, irege lö mofanö gureta wasuwöta zi 900 wa’oya andrö. Ba Zanguhuku 4:14, 15, tölu kali itutunö ba da’ö wa Yehowa zame’e fa’amöna ba ndraono Gizara’eli ba wasuwöta. Tenga börö zi 10.000 ndraono Gizara’eli sanehegö fa’aurira wa tola möna ira.

10, 11. Hadia Merosi andrö? Ba hana wa la’elifi ia?

10 Iada’a, datatutunö sambua zadöni dödöda. Me no möna ndraono Gizara’eli, lasuno Yehowa ira Debora hegöi Baraki. Lalau manunö, ”’Mi’elifi Merosi andrö,’ iwa’ö mala’ika Yehowa andrö, ’mi’elifi mbanuara, me lö si möi ira manolo Yehowa, me lö nitolora Yehowa, awö zabölö sökhi.’”Zanguhuku 5:23.

11 Hadia Merosi andrö? Lö ta’ila sibai. Hiza’i, sindruhu-ndruhu no alua wangelifi ba Merosi irege lö ta’ila hadia ia sanandrösa khönia. Tola manö, Merosi andre sambua banua ni’iagö niha si lö manehegö fa’aurira ba wefao khö Baraki ba wasuwöta. Me so 10.000 niha zanehegö fa’aurira ba wasuwöta ba wolawa niha Gana’ana, te no larongo niha Merosi wa la’alu-alui niha sanehegö fa’aurira. Mazui, Merosi andre sambua banua nitörö Zisera me igohi ia Mbaraki. Tola mena’ö lara’u Zisera, hiza’i lö lafalua da’ö. Tola manö göi no la’ila zaradadu si tehöngö andre me itörö mbanuara! Tola mena’ö lafalua hadia ia zangoroma’ö wa latuhini gohitö dödö Yehowa. Na lafalua da’ö, hasambalö tefahowu’ö ira. Hiza’i, me tebe’e khöra ginötö ba wanuhini Yehowa, lö hadöi lafalua da’ö. Niha Merosi no aröu faehu ira ba wa’abarani ni’okhögö Ya’ela.Zanguhuku 5:24-27.

Moguna ta’angeraigö hadia tatehegö wa’aurida tobali sohalöwö khö Lowalangi

12. Hadia zi faehu moroi ba mbua-bua niha si no tesura ba Zanguhuku 5:9, 10? Hadia lua-luania khöda?

12 Ba Zanguhuku 5:9, 10, ta’ila wa no aröu faehu mbua-bua zi 10.000 niha sanehegö fa’aurira moroi ba niha si lö manehegö fa’aurira. Debora hegöi Mbaraki, lasuno ’zolohe ndraono Gizara’eli, si no aoha ölö ba zato andrö’. No aröu faehu ira ba niha ”si fakudo ba hulu galide si alawe soyo-oyo”, si lö manehegö fa’aurira, nifo’amaedolagö simane niha ”si dadao ba dufo” ba ”sanörö lala”, somasi mangokhögö fa’auri si sökhi. No aröu faehu ira ba niha si no manehegö fa’aurira si fao khö Mbaraki ba wasuwöta ba hili Dabora hegöi ba ndraso si so ba Kizono. Lamane ba niha si lö omasi marase andrö, ’Angeraigö!’ Moguna la’ame’egö tödö ba la’angeraigö ginötö si lö ni’oguna’öra ba  wanehegö fa’aurira ba wohalöwö khö Yehowa. Iada’a, moguna ta’angeraigö hadia tatehegö wa’aurida tobali sohalöwö khö Lowalangi.

13. Hadia gamaehuta mbua-bua soi Rubeno, Dano, hegöi Gaseri moroi ba soi Zebuloni hegöi Nafetali?

13 Si 10.000 niha sanehehegö fa’aurira, no la’ila samösa hadia nifalua Yehowa, Samatörö Fondrege Zabölö. Tola latutunö ba niha bö’ö da’a na ladunö-dunö ’fefu nifalua Yehowa si sökhi ba satulö’. (Zanguhuku 5:11) Hiza’i, soi Rubeno, Dano, Gaseri abölö la’ofönai’ö ba wo’angeraigö gokhötara samösa simane urifö, göfa, hegöi pelabuhan, moroi na la’angeraigö halöwö khö Yehowa. (Zanguhuku 5:15-17) Lö fefu soi simane da’ö. Soi Zebuloni hegöi Nafetali, ’lö ata’u ira mate’ ba wanolo Debora hegöi Baraki. (Zanguhuku 5:18) Tola tahalö wamaha’ö si sökhi moroi ba mbua-bua si fabö’ö ba wanehegö fa’auri.

”MISUNO YEHOWA!”

14. Hewisa wangoroma’öda wa tatuhini wamatörö Yehowa iada’a?

14 Iada’a, lö moguna fasuwö ita ba wanuhini famatörö Yehowa. Hiza’i, tola taforoma’o wa tatuhini ia na owölö-ölö ita hegöi na lö khöda fa’ata’u ba wanuriaigö. Iada’a, moguna sibai niha sanehegö fa’aurira ba wangai halöwö khö Yehowa. Zuta ndra talifusöda ira matua, ira alawe, hegöi sagawuyu boto sanehegö fa’aurira ba wangai halöwö safönu inötö ba ngawalö lala. Duma-dumania, ato zi tobali perintis, sohalöwö ba Mbetieli, sangehaogö Balai Mbanua Lowalangi, ba so göi zanehegö fa’aurira tobali sohalöwö na so kebaktian. So ösa ndra satua sokubaloi samorege wohalöwö tobali Panitia Penghubung Rumah Sakit hegöi sanolo ba wamalua kebaktian. Tola faduhu dödöda wa i’ame’egö tödö Yehowa fefu nifaluada ba wamosumange ya’ia ba lö irai i’olifugö hadia nifaluada.Heberai’o 6:10.

Fatua lö öhalö gangetula, angeraigö hadia lua-luania ba nösi nomou hegöi ba mbanua niha Keriso (Faigi ngenoli si-15)

15. Hewisa ena’ö lö taya wa’owölö-ölöda ba wamosumange Yehowa?

 15 Moguna ta’angeraigö hadia tatehegö wa’aurida ba wangai halöwö. Tola tasofu khöda samösa, ’Hadia utehegö oya nifalua niha bö’ö moroi ba nifaluagu? Hadia abölö ebua dödögu ba wangalui kefe moroi ba wamosumange Yehowa? Mazui, hadia u’o’ö wamati hegöi falö’ata’u Mbaraki, Debora, Ya’ela hegöi si 10.000 niha sanehegö fa’aurira ena’ö u’oguna’ö fefu ni’okhögögu ba wamosumange Yehowa? Hadia no irai so ba wangera-ngeragu findra ba mbanua mazui ba soi bö’ö ena’ö tola usöndra gefe sebua ba itugu sökhi wa’aurigu? Na simanö, hadia no u’angeraigö lua-luania ba nösi nomogu, ba gangowuloa, ba hadia no u’ohe ba wangandrö da’a?’ * (Faigi nisura ba gahe zura.)

16. Hewa’ae no i’okhögö fefu hadia ia Yehowa, hadia zi tola tabe’e khönia?

16 Ibe’e khöda ginötö si tohude Yehowa ba wanuhini famatörönia. I’otarai ba götö Gadamo hegöi Khawa, omasi Gafökha na fao khönia niha gulidanö ba wolawa Yehowa. Hiza’i, na tatuhini wamatörö Yehowa, taforoma’ö khö Zatana haniha nifilida. Famati hegöi fa’alöfaröi zamarou tödöda ba wolulu fa’aurida ba wamosumange Yehowa, ba omuso sibai dödönia na tafalua da’ö. (Gamaedola 23:15, 16) Tola i’oguna’ö Lowalangi wa’alöfaröida ba wanuhini hegöi folo’öda khönia, ba wame’e fanema li moroi ba wangailasi nibe’e Zatana. (Gamaedola 27:11) I’ame’egö tödö sibai Yehowa wolo’öda khönia ba owua-wua sibai dödönia.

17. Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba Zanguhuku 5:31 sanandrösa ba zalua ba zi so miföna?

17 Lö aratö, afönu gulidanö niha sanuhini famatörö Yehowa. Tadöna-döna sibai ginötö da’ö! Tarasoi hadia nirasoi Debora hegöi Baraki, sanunö: ”Simanö zinangea wa’atekiko zi fa’udu khöu fefu, ya’ugö Yehowa! Ba sangomasi’ö ya’ia, ba no hulö wa’atumbu luo, ba lakhöminia andrö.” (Zanguhuku 5:31) Alua da’a na ihori gulidanö si lö sökhi nifatörö Zatana Yehowa. Na no tebörögö wasuwöta ba Hamagedo, lö i’oguna’ö Yehowa niha sanehegö fa’aurira ba wolawa nudu. Sinangea tafalua ya’ia da’ö ’mozizio’ ba ’tafaigi wangorifi moroi khö Yehowa’. (II Nga’ötö 20:17) Gasa-gasa ba wombaloida inötö andrö, tola ta’oguna’ö ginötöda iada’a ba wanuhini famatörö Yehowa si fao fa’abarani ba fa’owölö-ölö.

18. Hadia mbua nitema niha bö’ö na ölulu wa’aurimö ba wangai halöwö?

18 Debora hegöi Baraki labörögö zinunö fa’amöna ba wamolakhömi Yehowa tenga niha gulidanö. Lalau manunö, ”Wa no aoha gölö zato, misuno Yehowa!” (Zanguhuku 5:1, 2) Simanö göi, na tafosumange Yehowa ba ngawalö lala ni’oguna’ö, tola tefarou dödö niha bö’ö ba ’wanuno Yehowa!’

^ par. 6 Sabi andre sambua fakake satarö sibai, anau, ba tola abila. La’oguna’ö ia ba gureta wasuwöta, lafasa ia ba gotalua gaolo-gaolo, irege tobali fakake si tola mamakiko hadia ia.

^ par. 8 Tola öbaso abölö oya nasa ba zalua andre ba Menara Pengawal 1 Mbaŵa si Walu 2015, nga’örö 12-15, tuhonia ”Aku Bangkit Sebagai Ibu di Israel”.

^ par. 15 Faigi artikel ”Fa’aombö-aombö Dödö ba Gefe” ba Manuriaigö 1 Mbaŵa si Fitu 2015.