”Gowe ia, so’ahonoa wolaunia; me no satulö lala andrö khönia fefu.”V MOZE 32:4.

SINUNÖ: 2, 11

1. Hewisa wangoroma’ö Gaberahamo wa faduhu dödönia ba wa’atulö Yehowa? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

”HADIA, tenga satulö, ilau Sanguhuku ulidanö ma’asagörö andrö?” (I Moze 18:25) Niha si lö faröi sotöi Aberahamo, isofu wanofu da’ö tenga börö wa’aombö dödönia. Hiza’i, fanofunia andre zangoroma’ö wa’afaduhu dödönia wa ihuku mbanua Zodoma hegöi Gomora Yehowa si fao fa’atulö so’ahonoa. Faduhu dödönia wa lö irai ’ifarahugö ba zi so horö zi lö horö, wamunu ya’ira’. ’Aröu’ ba dödö Gaberahamo da’ö. Aefa da’ö imane Yehowa sanandrösa khönia samösa, ”Gowe ia, so’ahonoa wolaunia; me no satulö lala andrö khönia fefu, Lowalangi si lö faröi ia, lö falimosa khönia, satulö tödö ba sadölö tödö ia!”V Moze 31:19; 32:4.

2. Hana wa tebai ifalua Yehowa hadia zi lö atulö?

2 Hana wa faduhu dödö Gaberahamo wa hasambalö atulö hadia nifalua Yehowa? Börö me Yehowa andre no duma-duma si sökhi sanandrösa ba wa’atulö. Andrö wa hasambalö atulö goi-goi Yehowa, ba hasambalö atulö  wanguhukunia. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Somasi ia, ba fa’atulö ba huku; ba no anönö danö fa’ebua dödö Yehowa.”Zinunö 33:5.

3. Be’e duma-duma walö’atulö salua ba gulidanö iada’a.

3 Omuso dödöda börö me ta’ila wa hasambalö atulö Yehowa. Hiza’i, afönu falö’atulö gulidanö andre. Duma-dumania, so niha nihuku ba labe’e ba gurunga börö zala si lö irai lafalua. Me no lafareso tes DNA, so ösa ba gotaluara zi lö mamalua sala, hiza’i no lahorigö ginötöra ba zi hauga fakhe bakha ba gurunga. Falö’atulö simane da’ö tola möi fangabu dödö ba fönu. Hewa’ae simanö, so nasa walö’atulö sabölö abua wanaögö ya’ia. Hadia da’ö?

FALÖ’ATULÖ BA MBANUA NIHA KERISO

4. Hewisa wa tola tetandraigö wamati niha Keriso?

4 Latötöna ira niha Keriso ena’ö ha baero ba mbanua niha Keriso lataögö walö’atulö. Hiza’i, tola tetandraigö wamatida na ta’ila mazui tarasoi hadia zi lö atulö ba mbanua niha Keriso. Na simane da’ö zalua, hadia nifaluau? Hadia tola möi fangawuwumö da’ö?

5. Hana wa lö tokea ita na ta’ila mazui tarasoi walö’atulö ba mbanua niha Keriso?

5 Fefu ita lö mo’ahonoa ba tafalua zala. Andrö wa tola manö so niha zamalua khöda si lö atulö mazui tafalua hadia zi lö atulö ba niha bö’ö ba mbanua niha Keriso. (I Yohane 1:8) Hewa’ae lö asese alua da’a, niha Keriso si lö faröi lö tokea mazui awuwu na alua walö’atulö. No ibe’e khöda mene-mene si sökhi Yehowa ba Zura Ni’amoni’ö si möi fanoloda ena’ö lö faröi ita na lafalua khöda walö’atulö ira talifusöda.Zinunö 55:13-15.

6, 7. Hadia walö’atulö nirasoi samösa dalifusöda ba mbanua niha Keriso, ba hadia mbua-bua sanolo ya’ia?

6 Angeraigö hadia zalua khö Willi Diehl. I’otarai me döfi 1931, lö faröi dalifusöda Diehl wohalöwö ba Mbetieli si so ba Bern, Swiss. Me 1946, fao ia ba Sekolah Gilead kelas ke-8 ba New York, AS. Me no aefa wisuda, tebe’e halöwönia tobali satua samasui ba Swiss. Ba waö-waö wa’aurinia, imane talifusöda Diehl wa ba mbaŵa si Lima 1949, ifatunö ba gödo ndraha si so ba Swiss wa omasi ia mangowalu. Lamane khönia ira talifusöda sangai halöwö wa lahalö fefu halöwö si so khönia. Ha ba wangai halöwö tobali perintis nitehegö khönia. Imane talifusöda Diehl, ”Lö latehegö khögu wama’ema huhuo . . . ba ato zi lö manema’ö ya’aga, hulö niha si no mu’efasi ba mbanua niha Keriso ndra’aga ba wamaigira.”

7 Hadia nifalua dalifusöda Diehl? Imane, ”Ma’ila wa lö fasala molo’ö Daromali na mangowalu, andrö wa ma’andrö wolumö’ö ba wangandrö ba faduhu dödöma khö Yehowa.” Hewa’ae so ösa ndra talifusö si lö mangokhögö fa’aboto ba dödö sanandrösa ba lala wamaigi Yehowa wangowalu, ba gafuriatania tebohouni wa’aboto ba dödöra, ba ifuli i’okhögö halöwönia talifusöda Diehl. Ifahowu’ö wa’alöfaröinia Yehowa. * (Faigi nisura ba  gahe zura.) Datasofu khöda samösa, ’Na alua khögu walö’atulö, hadia so khögu wa’ebolo dödö ba ubaloi irege i’ehaogö Yehowa zalua andrö? Mazui, hadia u’odaligö wangera-ngeragu samösa ba ulawa walö’atulö andrö?’Gamaedola 11:2; baso Mikha 7:7.

Moguna sibai tatörö tödöda wa lö mo’ahonoa ita ba tola manö lö aboto ba dödöda hadia zalua

8. Hana wa tola manö fasala wangera-ngerada na tawa’ö wa no lafalua khöda hegöi ba niha bö’ö zi lö atulö?

8 Na örasoi wa so ösa walö’atulö ba mbanua niha Keriso, törö tödöu wa tola fasala ndra’ugö. Hana? Lö mo’ahonoa ita ba tola manö lö aboto ba dödöda hadia zalua. Lö ta’ila fefu hadia zindruhunia. Hiza’i, hewa’ae atulö mazui fasala wa’aboto ba dödöda, moguna mangandrö ita khö Yehowa sanandrösa ba zalua andrö, ta’odaligö ia, ba böi faröi ita. Da’a zi tola molumö’ö ya’ita ena’ö lö ’abao dödöda khö Yehowa’.Baso Gamaedola 19:3.

9. Hadia duma-duma nitutunöda ba wamaha’ö da’a hegöi ba wamaha’ö aefa da’a?

9 Datafaha’ö ita moroi ba zi datölu nono mbanua Yehowa zanaögö walö’atulö ba götö Zura Ni’amoni’ö. Ba wamaha’ö da’a, tatutunö ma’uwu Gaberahamo sotöi Yosefo ba hadia zi no lafalua khönia ira talifusönia. Ba wamaha’ö aefa da’a, tatutunö hadia nifalua Yehowa khö Razo Gahabi hegöi nitaögö zinenge sotöi Fetero ba Gandriokhia Siria. Simane duma-duma nitutunöda, alui lala si tola mangosambua’ö dödöu khö Yehowa hegöi wangehaogö fahuwusamö khönia. Töra-töra na faduhu dödömö wa no ötaögö walö’atulö.

NO ITAÖGÖ WALÖ’ATULÖ YOSEFO

10, 11. (a) Hadia walö’atulö salua khö Yosefo? (b) Hadia ginötö ni’okhögö Yosefo me so ia ba gurunga?

10 Yosefo, niha si lö faröi samosumange Yehowa zanaögö falö’atulö ba niha baero. Hiza’i, falö’atulö sabölö afökhö nirasoinia ya’ia da’ö moroi khö ndra talifusönia. Me 17 fakhe ndröfi Yosefo, latagö ia ira talifusönia ba la’amawa ia tobali sawuyu. La’ohe ia ba danö Miserai. (I Moze 37:23-28; 42:21) Ba mbanua da’ö, laböbögö zi lö duhu khö Yosefo wa edöna ihoröni ndra alawe, ba labe’e ia ba gurunga hewa’ae lö mu’etu’ö huku. (I Moze 39:17-20) Tefakao Yosefo me tobali ia sawuyu hegöi me tobali ia niha gurunga ba zi 13 fakhe wa’ara. Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba zi no alua khö Yosefo si möi fanoloda na tataögö walö’atulö moroi khö ndra talifusöda?

11 Me ba gurunga so Yosefo, labe’e göi ba gurunga niha zama’oli idanö khö razo. Ba zi sambua inötö ba zi talu mbongi, mangifi zama’oli idanö andrö, ba itolo Yosefo Yehowa ba wamo’eluaha da’ö. Itutunö Yosefo wa te’efa’ö zama’oli idanö andrö moroi ba gurunga  ba ifuli mohalöwö ia khö Wara’o. I’oguna’ö ginötö da’ö Yosefo ba wanutunö hadia zalua khönia. Oya wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Yosefo tenga ha ba zi no niwa’ö, hiza’i ba zi lö iwa’ö göi.I Moze 40:5-13.

12, 13. (a) Hewisa wa tola ta’ila wa lö itema’ö manö Yosefo walö’atulö salua khönia? (b) Hadia zi lö ifatunö Yosefo ba niha sama’oli idanö?

12 Baso I Moze 40:14, 15. Angeraigö wa iwa’ö Yosefo wa ”nitagö” ia. Ba Zura Ni’amoni’ö, ngawua wehede da’a tola lafo’eluaha ia tobali ’sinagö’. Ba da’a oroma wa ya’ia andre niha sanaögö falö’atulö. Itutunö göi Yosefo wa lö fasala ia ba zala si no laböbögö khönia. Da’a mbörö wa i’andrö khö zama’oli idanö ba wamatunö khö Wara’o hadia zalua khönia. Hadia gohitö dödönia? Imane, ”Ena’ö ö’efa’ö ndra’o ba nomo andre.”

13 Hadia itema’ö manö Yosefo zalua khönia ba lö ifalua hadia ia sanandrösa ba da’ö? Lö’ö! I’ila Yosefo wa oya walö’atulö nitaögönia. Andrö wa itutunö hadia zalua khönia ba niha zama’oli idanö. Itötöna wa tola itolo ia niha da’ö. Hiza’i lö itutunö Sura Ni’amoni’ö wa no iwa’ö Yosefo ba niha bö’ö hegöi khö Wara’o wa ira talifusönia andrö niha sanagö. Sindruhunia, me möi ndra talifusönia ba danö Miserai, ba mangatulö  ira khö Yosefo, itema’ö ira Fara’o ba i’andrö ena’ö toröi ira ba danö Miserai ba ena’ö larasoi ”hadia sa zi sökhi ba danö” andrö.I Moze 45:16-20.

Tola itugu ebua gabula dödö salua na tafatou-tou da’ö (Faigi ngenoli si-14)

14. Hadia zi tola molumö’ö ya’ita ena’ö lö tawa’ö wehede safökhö na tataögö zi lö atulö bakha ba mbanua niha Keriso?

14 Na so ba wangera-ngerada wa no tataögö walö’atulö bakha ba mbanua niha Keriso, moguna ta’angenanöi ena’ö böi tafatou-tou zalua andrö. Tatu manö, moguna ta’andrö wanolo khö ndra satua sokubaloi ba tafatunö khöra na so ndra talifusöda si no mamalua horö sebua. (III Moze 5:1) Hiza’i, so ösa zala side-ide si tola ta’atulö’ö samösa khö ndra talifusöda ba lö moguna tafatunö ba niha bö’ö hegöi khö ndra satua sokubaloi. (Baso Matai’o 5:23, 24; 18:15.) Böi faröi ita ba datafalua goi-goi Zura Ni’amoni’ö na alua zimane da’ö. Itaria, ta’ila wa fasala lala wangera-ngerada ba zalua andrö ba ta’ila wa sindruhunia tenga ya’ita zanaögö falö’atulö andrö. Aefa da’ö, omuso dödöda börö me lö tadunö-dunö hadia zi lö sökhi sanandrösa khö ndra talifusöda si tola mamakiko fahuwusada! Datatörö tödöda wa hewa’ae atulö mazui fasala ita, lö tola möi fangehaogö hadia zalua na tawa’ö wehede safökhö. Fa’alöfaröida khö Yehowa hegöi khö ndra talifusöda, da’a zi tola molumö’ö ya’ita ena’ö lö tafalua zala. Imane sanura zinunö wa so niha ”sanörö lalania, si lö sinegu”. Duma-dumania, niha ”si lö mamöbögö si lö duhu, lelania, si lö mamakao awönia”.Zinunö 15:2, 3; Yakobo 3:5.

TÖRÖ TÖDÖU WA FAHUWUSAMÖ ZABÖLÖ MOGUNA

15. Hewisa wahuwusa Yosefo khö Yehowa tola tobali howu-howu?

15 Tola tahalö wamaha’ö si sökhi tanö bö’ö moroi khö Yosefo. Ba zi 13 fakhe wanaögönia falö’atulö, iforoma’ö Yosefo wa i’okhögö lala wangera-ngera Yehowa ba zalua andrö. (I Moze 45:5-8) Lö irai itahigö Yehowa ba zalua khönia. Tatu manö, lö olifu Yosefo hadia walö’atulö si no alua khönia. Hiza’i, lö i’afökhöi’ö dödönia ba da’ö. Sabölö moguna, lö itehegö walö’mo’ahonoa hegöi amuata si sala nifalua niha bö’ö tobali fangaröu’önia khö Yehowa. Fa’alöfaröi Yosefo zame’e khönia inötö ba wamaigi hewisa wangehaogö Yehowa falö’atulö ba howu-howu nitemania hegöi ösi nomonia.

Lö itehegö Yosefo walö’mo’ahonoa hegöi amuata si sala nifalua niha bö’ö tobali fangaröu’önia khö Yehowa

16. Hana wa moguna tahatö’ö ita khö Yehowa na tataögö walö’atulö ba mbanua niha Keriso?

16 Simanö göi, moguna ta’ame’egö tödö ba talumö’ö wahuwusada khö Yehowa. Böi tatehegö walömo’ahonoa ndra talifusöda tobali fangaröu’öda khö Lowalangi ni’omasi’öda ba  nifosumangeda. (Roma 8:38, 39) Hiza’i, na tataögö walö’atulö ba mbanua niha Keriso, data’o’ö Yosefo ba tahatö’ö ita khö Yehowa. Okhögö wangera-ngera simane ni’okhögönia ba zalua andrö. Na no aefa tafalua fefu hadia zi tola tafalua ba ta’o’ö goi-goi Zura Ni’amoni’ö ba wangasiwaisi abula dödöda, moguna tatou’ö ba danga Yehowa fefu zalua andrö. Tola faduhu dödöda wa tola i’asiwaisi hadia zalua ba ginötö hegöi ba lala si no itatugöi.

FA’AFADUHU DÖDÖ BA ’ZANGUHUKU ULIDANÖ MA’ASAGÖRÖ’

17. Hewisa wangoroma’öda wa faduhu dödöda ba ’zanguhuku ulidanö ma’asagörö’?

17 Sagötö toröi ita ba gulidanö si lö sökhi, tola manö tataögö walö’atulö. Itaria, ya’ugö mazui niha ni’ilamö tola manö mitaögö mazui mi’ila hadia zi lö atulö ba mbanua niha Keriso. Böi tobali fangawuwumö da’ö. (Zinunö 119:165) Böi faröi khö Lowalangi, andrö wanolo khönia ba wangandrö, ba odaligö ia. Törö tödömö wa börö me lö mo’ahonoa, tola manö lö aboto ba dödömö hadia zalua, ba tola manö lö ö’ila fefu hadia zindruhunia. O’ö duma-duma Yosefo ba timbagö wehede si lö sökhi, sonönö mamakiko hadia zalua. Safuria, moroi na ö’odaligö ndra’ugö samösa, abölö sökhi na ö’osambua’ö dödömö ba wondrorogö fa’alöfaröimö ba baloi wangehaogö Yehowa zalua andrö. Tola ö’okhögö wa’omasi Yehowa ba howu-howunia simane ni’okhögö Yosefo. Tola faduhu dödömö khö Yehowa, ”sanguhuku ulidanö ma’asagörö”, samalua hadia zatulö ba ngawalö ”lala andrö khönia fefu”.I Moze 18:25; V Moze 32:4.

18. Hadia nitutunöda ba wamaha’ö aefa da’a?

18 Ba wamaha’ö aefa da’a, tatutunö dombua duma-duma walö’atulö nitaögö nono mbanua Yehowa ba götö Zura Ni’amoni’ö. Duma-duma andre zanolo ya’ita ba wamaigi hewisa wangide-ngide’ö hegöi fangefa’ö zala tola möi fanoloda ba wolo’ö lala wamaigi Yehowa fa’atulö.

^ par. 7 Faigi waö-waö wa’auri Willi Diehl, ”Yehuwa Allahku yang Kupercayai” ba Menara Pengawal 1 Mbaŵa si Felezara 1991.