Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Öfa 2017

Hadia Ötutunö Goi-Goi Wa’atulö Ni’okhögö Yehowa?

Hadia Ötutunö Goi-Goi Wa’atulö Ni’okhögö Yehowa?

”Töi Yehowa sa’ae ufarongogö . . .  Lowalangi si lö faröi ia, lö falimosa khönia.”V MOZE 32:3, 4.

SINUNÖ: 15, 2

1, 2. (a) Hadia walö’atulö nitaögö Naboti hegöi iraononia matua? (b) Hadia zi dombua bua-bua nitutunöda ba wamaha’ö da’a?

SO DARUA niha si lö sökhi samöbögö si lö duhu khö zi samösa ira matua wa no ifalua zala sebua. Falimosa niwa’öra andrö. Hiza’i, lawa’ö wa ira matua andrö no fasala ba tehuku ia. Khalaigö hewisa dödö niha sangomasi’ö satulö me la’ila wa latebu kara niha si lö fasala andrö hegöi iraononia matua irege mate! Da’a tenga ha manö-manö. Sindruhu-ndruhu no alua khö zi samösa samosumange Yehowa si lö faröi sotöi Naboti, sauri me mamatörö Razo Gahabi ba ndraono Gizara’eli.I Razo 21:11-13; II Razo 9:26.

2 Ba wamaha’ö da’a, tatutunö hadia zalua khö Naboti. Tatutunö göi zala sebua nifalua samösa zatua sokubaloi si lö faröi ba mbanua niha Keriso siföföna. Duma-duma si dombua andre zangoroma’ö khöda wa moguna sibai  wangide-ngide’ö hegöi fangefa’ö zala na omasi ita ta’o’ö goi-goi wa’atulö Yehowa.

FALÖ’ATULÖ SI LÖ SÖKHI

3, 4. Haniha Naboti andrö, ba hana wa lö omasi ia ba wamawa kabu agunia khö Razo Gahabi?

3 Lö faröi Naboti khö Yehowa me ato ndraono Gizara’eli solo’ö duma-duma si lö sökhi moroi khö Razo Gahabi hegöi fo’omonia, Ratu Izebela, niha si lö sökhi. Lafosumange lowalangi faya Mba’ali ba lö la’ame’egö tödö Yehowa mazui goi-goinia. Hiza’i, i’ame’egö tödö Naboti wahuwusania khö Yehowa moroi ba wa’aurinia samösa.

4 Baso I Razo 21:1-3. Me edöna Gahabi ba wowöli kabu agu Naboti mazui ibe’e kabu agu sabölö sökhi si tobali famalali, lö itema da’ö Naboti. Hadia mbörö? Si fao fo’ame’egö tödö itutunö, ”Yamutimba khögu Yehowa, ululu khöu gondröita ndra tuagu.” Lö itema Naboti hadia nibe’e Razo Gahabi börö me lö tefaudu da’ö ba goroisa nibe’e Yehowa ba ndraono Gizara’eli ba wamawa harato nga’ötöra sagötö fa’ara. (III Moze 25:23; IV Moze 36:7) Ba da’a oroma wa molo’ö Naboti khö Yehowa.

5. Hadia nifalua Izebela ba wangokhögö kabu agu Naboti?

5 Me lö omasi Naboti ba wamawa kabu agunia, lafalua zi lö sökhi ira Razo Ahabi hegöi fo’omonia. Ena’ö la’okhögö kabu andrö, i’andrö darua niha Ratu Izebela ba wamaböbögö zi lö duhu khö Naboti wa no ifalua zala si lö irai ifalua. Lua-luania, labunu Naboti hegöi iraononia. Hadia nifalua Yehowa ba walö’atulö si lö sökhi si no alua?

FA’ATULÖ LOWALANGI

6, 7. Hewisa wangoroma’ö Yehowa wa i’omasi’ö wa’atulö, ba hana wa möi fondrara dödö ba nösi nomo Naboti hegöi ira awönia da’ö?

6 I’anemai’ö ifatenge Elia Yehowa ba wamalukhaisi Ahabi. Imane Elia khö Gahabi wa ya’ia andrö samunu ba sanagö. Hadia gangetula nihalö Yehowa? Hasambalö tebunu Gahabi, fo’omonia hegöi iraononia, simane salua khö Naboti ba iraononia.I Razo 21:17-25.

7 Abu sibai dödö nösi nomo Naboti hegöi ira awönia börö zi lö sökhi nifalua Gahabi. Hiza’i, i’ila walö’atulö andrö Yehowa ba i’asiwai da’ö ba wa’alio. Da’a no sambua fondrara dödö khöra. Hewa’ae simanö, tetandraigö wangide-ngide’ö hegöi fa’afaduhu dödöra khö Yehowa ba zalua aefa da’ö.

Imane Elia khö Gahabi wa börö me so khönia wangide-ngide’ö, lö ihuku ia Yehowa

8. Hadia nifalua Gahabi me irongo wanguhuku moroi khö Yehowa, ba hadia lua-luania?

8 Me irongo Ahabi hadia gangetula nifalua Yehowa khönia, ”isika nukhania, ba i’onukha goni ba mamoni ba gö; ba iföröni goni andrö, ba mowaö-waö lö nini-nini”. I’ide-ide’ö ia Ahabi. Hadia lua-luania? Imane Yehowa khö Elia, ”Me no i’ide-ide’ö ia fönagu, ba tenga ba götönia ufatörö wamakiko andrö, ba götö nononia dania ufatörö ba zi sawu ya’ira.” (I Razo 21:27-29; II Razo 10:10, 11, 17) Yehowa, ”sanandraigö tödö  niha”, si tola mangila haniha ita sindruhunia, iforoma’ö wa’akhakhö dödö khö Gahabi.Gamaedola 17:3.

TOLA MÖI FOLUMÖ’Ö NA SO WANGIDE-NGIDE’Ö

9. Hana wa tola telumö’ö nösi nomo Naboti hegöi ira awönia na so khöra wangide-ngide’ö?

9 Te tetandraigö wamati nösi nomo Naboti hegöi ira awönia khö Lowalangi me larongo wa lö tehuku nösi nomo Gahabi irugi mate ia. Hiza’i, fangide-ngide’ö zanolo ya’ira ba walumö’ö famatira khö Lowalangi. Hana? Na so khöra wangide-ngide’ö, lö aetu lafosumange Yehowa ba faduhu dödöra wa lö irai lö atulö Lowalangi. (Baso V Moze 32:3, 4.) Ba zi so miföna, latema howu-howu ösi nomo Naboti na tesusugi niha ni’omasi’öra. No fa’atulö so’ahonoa da’a khö Naboti hegöi iraononia. (Yobi 14:14, 15; Yohane 5:28, 29) Niha si so fangide-ngide’ö i’ila wa ”fefu hadia ia nilau sa, ba i’ohe ba wanguhuku Lowalangi, ba wanguhuku si tobini andrö fefu, he si sökhi, ba he si lö sökhi”. (Zangombakha 12:14) I’ila Yehowa hadia zindruhu si lö ta’ila. Andrö, fangide-ngide’ö zolumö’ö ya’ita ena’ö lö taya wamatida khö Yehowa.

Fangide-ngide’ö zolumö’ö ya’ita ena’ö lö taya wamatida khö Yehowa

10, 11. (a) Hadia manö zalua si tola manandraigö lala wangera-ngerada sanandrösa ba wa’atulö? (b) Hadia mbuania na so khöda wangide-ngide’ö?

 10 Hadia nifaluamö na so gangetula nihalö ndra satua sokubaloi si lö aboto ba dödömö mazui si lö fao dödömö? Duma-dumania, hadia nifaluamö na laheta ndra’ugö mazui niha ni’omasi’ömö ba wangai halöwö khö Yehowa? Hewisa na fo’omomö, iraonomö, mazui niha sahatö khömö la’efasi ba mbanua niha Keriso, ba lö fao dödömö ba gangetula nihalö ndra satua sokubaloi andrö? Hadia nifaluamö na so zatua sokubaloi sangoroma’ö wa’akhakhö dödö ba niha samalua horö, hiza’i faduhu dödömö wa fasala nifaluara andrö? Fefu da’a tola möi fanandraigö wamatida khö Yehowa hegöi ba lala wamatörönia mbanua niha Keriso iada’a. Hewisa wangide-ngide’ö tola möi folumö’ömö na tetandraigö ndra’ugö ba zalua andrö? Datatutunö dombua lala.

Hadia nifaluau na lö fao dödömö na so gangombakhata sanandrösa ba gangetula nihalö zatua sokubaloi? (Faigi ngenoli si-10, 11)

11 Si oföna, na so khöda wangide-ngide’ö, tafaduhu’ö wa lö ta’ila fefu hadia zindruhunia zalua. Hewa’ae na so ba wangera-ngerada wa ta’ila fefu hadia zalua andrö, törö tödöu wa ha Yehowa zi tola mangila tödö niha. (I Zamueli 16:7) Na tatörö tödöda da’a, si fao fangide-ngide’ö tafaduhu’ö wa so khöda wa’ambö-ambö ba moguna tabohouni lala wangera-ngerada. Si dua, na ta’ila mazui tarasoi walö’atulö, fangide-ngide’ö zanolo ya’ita ena’ö so khöda wolo’ö hegöi fa’ebolo dödö, ba tadöna-döna wa i’asiwaisi Yehowa zalua andrö. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Sohahau tödö dania zangata’ufi Lowalangi.” Imane nasa, ”Ba tenga sohahau tödö dania zanao horö.” (Zangombakha 8:12, 13) Na lö aetu ta’okhögö wangide-ngide’ö, ya’ita hegöi niha bö’ö tola tatema mbuania.Baso I Fetero 5:5.

FAMINI TÖDÖ SALUA BA GANGOWULOA

12. Hadia zalua nitutunöda iada’a, ba hadia mbörö?

12 Niha Keriso siföföna ba Gandriokhia Siria tetandraigö wangide-ngide’öra hegöi fa’edönara ba wangefa’ö sala. Datatutunö hadia zalua si tola ta’oguna’ö ba wamareso tödöda, hadia so khöda wa’edöna ba wangefa’ö zala. Da’a zanolo ya’ita ena’ö aboto ba dödöda hana wa i’oguna’ö niha si lö mo’ahonoa Yehowa hewa’ae na lö i’osiwawöi goi-goinia.

13, 14. Hadia halöwö ni’okhögö Wetero, ba hewisa wangoroma’önia wa lö khönia fa’ata’u?

13 Sinenge sotöi Fetero, samösa satua sokubaloi si no tehöngö ba gotalua niha Keriso siföföna. Ya’ia andre samösa si fahuwu khö Yesu ba tebe’e khönia halöwö si tohude. (Matai’o 16:19) Duma-dumania, me döfi 36 M, tebe’e khö Wetero halöwö ba wanuriagö turia somuso dödö khö Konelio hegöi fefu zoroi yomonia. Hana wa tohude sibai da’a? Börö me Konelio andre tenga niha Yahudi,  ya’ia andre niha Baero si lö muboto. Me latema geheha ni’amoni’ö ira Konelio hegöi fefu zoroi yomonia, ifaduhu’ö Fetero wa tola labayagö ira idanö tobali niha Keriso. Imane, ”Hadia, tola tatenawa nidanö, faböi tebayagö idanö da’e, si no manema eheha ni’amoni’ö, simane ya’aga?”Halöwö Zinenge 10:46.

14 Me döfi 49 M, owulo ndra sinenge hegöi satua sokubaloi ba Yeruzalema ba wangai angetula hadia moguna laboto niha Keriso si tenga niha Yahudi. Ba gangowuloa da’a, lö fa’ata’u khö Wetero ba wamasugi ba dödö ndra talifusönia wa no i’ila samösa hewisa niha si tenga Yahudi si lö muboto latema geheha ni’amoni’ö. Hadia zi no irai i’ila Fetero, da’ö zanolo mboto solohe ba wangai angetula. (Halöwö Zinenge 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Omuso dödö niha Yahudi hegöi niha Keriso si tenga Yahudi börö me lö fa’ata’u khö Wetero ba wamatunö hadia zindruhu. Da’a zamaduhu’ö tödö niha Keriso siföföna wa ya’ia andre niha si lö faröi ba niha si no aro ba wamati!Heberai’o 13:7.

15. Hadia zala nifalua Wetero me so ia ba Gandriokhia Siria? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

15 Me no aefa gangowuloa ba Yeruzalema, möi Wetero ba Gandriokhia Siria. Me so ia ba da’ö, fariawö ia khö ndra talifusö si tenga niha Yahudi. Tola takhalaigö hewisa wa’omuso dödöra börö me lafaha’ö ira ba wa’atua-tua Wetero hegöi si no irai alua khönia. Hiza’i, tokea ba afatö dödöra me lö sa’ae fao khöra Wetero ba wemanga. Tedönisi göi dödö niha Keriso Yahudi hegöi Baranaba ba wamalua simane nifalua Wetero. Hana wa tola ifalua zala sebua satua sokubaloi si no aro ba wamati, si tola möi famabali mbanua niha Keriso? Sabölö tohudenia, hadia wamaha’ö si tola tahalö ba zala nifalua Wetero sanolo ya’ita na afökhö dödöda ba wehede mazui ba nifalua zi samösa zatua sokubaloi?

Hadia nifalua niha Keriso si tenga niha Yahudi me no tetutu dödöra ba walö’atulö nifalua Wetero?

16. Hadia degu-degu nibe’e khö Wetero, ba hadia wanofu-nofu si so?

16 Baso Galatia 2:11-14. So wa’ata’u Wetero ba niha. (Gamaedola 29:25) I’ila Fetero hewisa dödö Yehowa ba niha si tenga Yahudi. Hiza’i, ata’u ia ma lö lafosumange ia sa’ae ira niha Keriso Yahudi si no muboto si tohare moroi ba Yeruzalema börö me fariawö ia ba niha si tenga Yahudi. Imane sinenge sotöi Faulo khö Wetero wa ya’ia andre niha si so famini tödö. Hana? Börö me no irongo Faulo wa no i’o’awögö niha si tenga Yahudi Fetero me so gangowuloa ba Yeruzalema me döfi 49 M. (Halöwö Zinenge 15:12; Galatia 2:13) Hadia nifalua niha Keriso si tenga niha Yahudi me no tetutu dödöra ba nifalua Wetero? Hadia latehegö awuwu ira? Hadia aheta halöwö ni’okhögö Wetero börö zala nifaluania?

 FANGEFA’Ö ZALA

17. Hadia mbua nitema Wetero ba wangefa’ö moroi khö Yehowa?

17 So wangide-ngide’ö khö Wetero ba itema’ö mene-mene moroi khö Waulo. Lö itutunö Sura Ni’amoni’ö wa aheta halöwö Wetero. Sindruhunia, ba gafuriata tefarou dödönia ba wanura dombua faosatö Zura Ni’amoni’ö. Ba zurania si dua, iwa’ö wa Faulo andre ”talifusöda ni’omasi’ö”. (II Fetero 3:15) Afökhö dödö niha Keriso si tenga Yahudi ba zala nifalua Wetero. Hewa’ae simanö, Yesu, si tobali högö ba mbanua niha Keriso, i’oguna’ö nasa ia. (Efeso 1:22) Ira talifusöda ba mbanua niha Keriso tola la’o’ö nifalua Yesu hegöi Amania ba wangefa’ö zala Wetero. Tadöna-döna wa lö hadöi niha sanehegö awuwu wamatinia börö zala nifalua niha si lö mo’ahonoa.

18. Ba ginötö hadia manö moguna ta’o’ö goi-goi wa’atulö Yehowa?

18 Simane ira satua sokubaloi si lö mo’ahonoa ba mbanua niha Keriso siföföna, lö mo’ahonoa göi ndra satua sakubaloi ba mbanua niha Keriso iada’a. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Asese sa sala ita, dozi ita.” (Yakobo 3:2) Aoha ba wanguma’ö da’ö. Hiza’i, hadia nifaluada na tataögö lua-lua ba walömo’ahonoa ndra talifusöda? Hadia ta’o’ö goi-goi wa’atulö Yehowa? Duma-dumania, hadia nifaluamö na so samösa zatua sokubaloi sanguma’ö fehede si tenga-tenga ya’ia? Hadia awuwu ndra’ugö na so samösa zatua sokubaloi si lö mangenanöi fehedenia irege tetutu mazui afökhö dödömö? Moroi na alio-lio manö öwa’ö wa tenga sinangea tobali satua sokubaloi dalifusö andrö, hadia so khöu wa’ebolo dödö ba wombaloi Yesu, högö ba mbanua niha Keriso? Moroi na ö’osambua’ö dödömö ba zala andrö, hadia tola ötörö tödömö wa’alöfaröi dalifusöda andrö ba halöwönia ba zi hauga fakhe fa’ara? Na so dalifusöda si no mamalua sala khöu, ba mohalöwö ia tobali satua sokubaloi mazui itema halöwö tanö bö’ö, hadia omuso dödömö khönia? Na so khömö wa’edöna ba wangefa’ö sala, no öforoma’ö wa no ö’o’ö goi-goi wa’atulö Yehowa.Baso Matai’o 6:14, 15.

19. Hadia zinangea taforege tafalua?

19 Börö me ta’omasi’ö wa’atulö, omasi ita ta’ila ba zi so miföna na ihori Yehowa fefu walö’atulö ni’asogö Zatana hegöi ulidanönia si lö sökhi. (Yesaya 65:17) Fatua lö ofeta ita ba da’ö, na tataögö walö’atulö, si fao fangide-ngide’ö tafaduhu’ö wa lö ta’ila fefu hadia zindruhunia zalua ba data’efa’ö zala niha si fasala khöda soroi ba dödö. Na tafalua da’ö, no ta’o’ö hewisa wamaigi Yehowa wa’atulö.