Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

MANURIAIGÖ—EDISI WAMAHA’Ö Baŵa si Öfa 2017

Ösi majalah da’a famaha’ö i’otarai 29 mbaŵa si Lima irugi 2 mbaŵa si Fitu 2017.

”Hadia Nifabu’umö, ba Öfalua”

Hadia geluaha mbu’usa li? Hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö na fabu’u li khö Lowalangi?

Hadia Zalua Na Tohare Wamatörö Mbanua Lowalangi?

Iwa’ö Sura Ni’amoni’ö wa ”si taya nösi gulidanö”. Hadia manö zi tefarahu ba ”gulidanö”?

”Sanguhuku Ulidanö Ma’asagörö” Hasambalö Ifalua Zatulö

Hana wa tola muwa’ö wa lö irai lö atulö Lowalangi? Hana wa moguna sibai da’a ba niha Keriso iada’a?

Hadia Ötutunö Goi-Goi Wa’atulö Ni’okhögö Yehowa?

Moguna sibai wangide-ngide’ö ba fangefa’ö zala na omasi ita tatutunö goi-goi wa’atulö Yehowa. Hadia mbörö?

Tefolakhömi Yehowa Na Ö’lulu Wa’aurimö!

I’ame’egö tödö Lowalangi na taforege ba wamosumange ya’ia ba wanuhini ohitö dödönia hewa’ae na lö oya zi tola tafalua.