Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Lima 2017

Tolo ’Niha si Fatewu’ Ena’ö ’Aoha Gölöra ba We’amöi Enoni Yehowa’

Tolo ’Niha si Fatewu’ Ena’ö ’Aoha Gölöra ba We’amöi Enoni Yehowa’

”Irorogö zi fatewu andrö Yehowa.”ZINUNÖ 146:9.

SINUNÖ: 25, 50

1, 2. (a) Hadia manö wanandraigö nitaögö ndra talifusöda? (b) Hadia wanofu-nofu nitutunöda?

IMANE samösa talifusöda sotöi Lije, ”Me ibörögö so wasuwöta ba gotalua zi dombua banua ba Burundi, ba kebaktian so nösi nomoma. Ma’ila niha si fagohi ba faoma lalau fafana. Satuagu ba si-11 ndra’aga si fatalifusö, malau moloi ba wolumö’ö fa’aurima ba ha gama-gama hegöi nukha ni’oguna’öma ba kebaktian, ni’ohema ba woloi. So ösa ba gotalua nösi nomogu zangiagö tendra pengungsi ba Malawi, töra 1.600 kilometer wa’aröunia i’otarai nomoma. Tanö bö’önia oi fabali-bali.”

2 Ba zi sagörö ulidanö, töra 65 juta pengungsi si lö tola lö’ö mondröi omora börö wasuwöta mazui börö me so wolohi. Da’a zabölö oya si no irai tesura. * (Faigi nisura ba gahe zura.) So ngahönö ndra Samaduhu’ö Yehowa zi no tefarahu  ba da’ö. Ato zi no fabali ba niha ni’omasi’öra ba arakhagö taya fefu ni’okhögöra. Hadia manö wanandraigö tanö bö’ö nitaögöra? Hewisa wanoloda ndra talifusöda samosumange Yehowa ena’ö lö mamalö owua-wua dödöra ba ginötö lataögö wanandraigö andrö? (Zinunö 100:2) Hadia lala si sökhi na manuriaigö ita khö ndra pengungsi si lö mangokhögö fa’aboto ba dödö sanandrösa khö Yehowa?

FA’AURI NDRA PENGUNGSI

3. Hewisa wa tola tobali pengungsi Yesu hegöi ira nifaha’önia?

3 Yesu hegöi ira satuania, findra ira ba danö Miserai me no aefa ifangelama Yosefo mala’ika Yehowa wa omasi Razo Herode ba wamunu Yesu. Toröi ira ba da’ö irugi mate Herode. (Matai’o 2:13, 14, 19-21) Hauga fakhe aefa da’ö, ira nifaha’ö Yesu ’tefazawili ira ba danö Yudea ba ba danö Zamaria’ börö me so wolohi. (Halöwö Zinenge 8:1) I’ila Yesu wa ato zolo’ö ya’ia lö tola lö’ö laröi nomora. Imane, ”Ba na lagohi ami ba mbanua si sambua, ba mi’oloi, misa ba mbanua bö’ö.” (Matai’o 10:23) Gofu hadia dani ba wondröi omo, lö irai aoha ba wamalua da’ö.

4, 5. Hadia manö gabula dödö nitaögö pengungsi ba ginötö (a) moloi ira? (b) toröi ira ba tendra?

4 Ba ginötö moloi ndra pengungsi moroi ba nomora mazui toröi ira ba tendra pengungsi, oya gabula dödö nitaögöra. Imane Gad, akhi Lije ira matua, ”Mowaö-waö ndra’aga ba zi hauga migu, ma’ila ngaotu niha si no mate. Me luo da’ö, 12 fakhe ndröfigu. Gambu gahegu irege uwa’ö ba nösi nomogu ena’ö laröi manö ndra’o. Hiza’i, lö iröi ndra’o bapagu börö me tola manö la’ohedo ira niha samadaö andrö. Tetolo ndra’aga ero ma’ökhö, mangandrö ndra’aga khö Yehowa ba mafaduhusi tödö ia. Itaria ha maga si tumbu ba zinga lala ni’ama.”Filifi 4:12, 13.

5 Ato moroi ba nösi nomo Lije si no hauga fakhe toröi ba tendra nihenaigö Perserikatan Bangsa Bangsa soguna khö ndra pengungsi. Hiza’i, so zui gabula dödö ba da’ö. Itutunö Lije si no tobali satua samasui iada’a, ”Ato niha si lö halöwö. Lafatou-tou nawöra, mabu, famai, managö, ba mohorö.” Ena’ö tola telumö’ö wa’aurira moroi ba ngawalö zi lö sökhi andrö, moguna oya halöwö nifalua ndra Samaduhu’ö ba mbanua niha Keriso. (Heberai’o 6:11, 12; 10:24, 25) La’oguna’ö ginötöra si fao fa’atua-tua irege tola aro ira ba zindruhu, ba ato zi tobali perintis. Latörö tödöra wa so ginötönia dania aheta ira moroi ba tendra niha si findra simane me aheta ndraono Gizara’eli moroi ba danö si mate. Da’a zanolo ya’ira ba wangokhögö fangera-ngera si sökhi.II Korindro 4:18.

FOROMA’Ö WA’OMASI KHÖ NDRA PENGUNGSI

6, 7. (a) ’Fa’omasi khö Lowalangi’ zamarou ya’ita ba wamalua hadia ia khö ndra talifusöda? (b) Be’e sambua duma-duma.

6 ’Fa’omasi khö Lowalangi’ zamarou ya’ita ba wangoroma’ö fa’omasi khö ndra talifusöda, töra-töra ba ginötö lataögö gabula dödö. (Baso I Yohane 3:17, 18.) Duma-dumania, me alua mbaŵa lofo ba niha Keriso siföföna ba Yudea, la’alui lala ira talifusöda ba mbanua niha Keriso ba wanolo ya’ira. (Halöwö Zinenge 11:28, 29) Sinenge sotöi Faulo hegöi Fetero, lafarou niha Keriso ena’ö oböwö ira ba niha bö’ö. (Roma 12:13; I Fetero 4:9) Moroi  ba wamarou dödö nibe’e ba niha Keriso ba wangoroma’ö fa’ebua dödö khö ndra talifusö si tohare moroi ba nahia bö’ö, moguna göi taforoma’ö wa’ebua dödö khö ndra talifusöda si so abula dödö mazui si göna folohi börö wamatira! * (Faigi nisura ba gahe zura.)—Baso Gamaedola 3:27.

7 Barö-barö da’a, ngahönö ndra Samaduhu’ö Yehowa zi lö tola lö’ö mondröi omora börö wasuwöta hegöi folohi salua ba Ukraina tanö ba gatumbukha. Ba so ösa ba gotaluara zi mate. Hiza’i, ato ndra talifusöda soloi nitema’ö ba nomo ndra talifusöda ba mbanua bö’ö si so ba Ukraina hegöi ba Rusia. Ba zi dombua soi andre, lö fa’awö zambuana ira börö me ”tenga awö niha gulidanö” ira, ba lö aetu owölö-ölö ira ba wanuriaigö ’turia somuso dödö ba zi sagörö ulidanö’.Yohane 15:19; Halöwö Zinenge 8:4.

TOLO PENGUNGSI WANGARO’Ö FAMATIRA

8, 9. (a) Hadia manö wanandraigö nitaögö pengungsi ba soi si bohou? (b) Hana wa moguna ebolo dödöda ba wanolo ya’ira?

8 So ösa pengungsi si lö tola lö’ö toröi ba mbanua bö’ö si so ba soira samösa. Hewa’ae simanö, ato göi zi möi ba soi si bohou si lö irai la’ila. Hewa’ae labe’e zoguna khöra ira samatörö simane gö, nukha hegöi nahiara, hiza’i hasambalö lataögö wanandraigö. Duma-dumania, tola manö no aröu faehu gö nibe’e khöra moroi ba zi to’ölö la’a. So ösa pengungsi si findra moroi ba soi saukhu, te lö la’ila hadia nukha ni’oguna’ö na inötö baŵa wa’okafu-kafu. Tanö bö’önia, te awena lafaha’ö ira lala wangoguna’ö fakake si bohou.

9 So ösa ndra samatörö, no lahenaigö latatugöi hadia nifaluara ba wanolo pengungsi si findra ena’ö tola lafaudugö lala wa’aurira ba soi si bohou si so ya’ira. Hiza’i, ba zi hauga waŵa aefa da’ö, moguna la’alui samösa zoguna khöra ira pengungsi andrö. Tola manö abua khöra da’a. Khalaigö wa moguna fendronga lafaha’ö ira ba ngawalö hadia ia simane: li si bohou, si to’ölö mufalua ba mbanua andrö, huku si bohou sanandrösa ba wamu’a tagihan hegöi pajak, fe’amöi ba zekola, mendrua manö ba wame’e degu-degu ba ndraono! Hadia tola ebolo dödömö ba ö’ame’egö tödö ba wanolo ndra talifusöda si so abula dödö simane da’a?Filifi 2:3, 4.

10. Hewisa wangaro’öda famati ndra talifusöda pengungsi ba ginötö tohare ira? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

10 Itaria la’alui lala ira samatörö ena’ö abua khö ndra talifusöda si findra ba we’amöi ba mbanua niha Keriso si so ba mbanua da’ö. So ösa organisasi ndra samatörö zameta’u wa laböhöli wanolo ndra talifusöda. Tola manö lawa’ö wa lö latehegö toröi ira ba soi da’ö na lö latema halöwö si tola möi daha-tahara ba we’amöi ba gangowuloa. Börö me ata’u ba lö fa’abölöra, so ösa ba gotaluara zanema’ö halöwö da’ö. Andrö, moguna sibai böi tataha-taha ba wamalukhaisi ndra talifusöda pengungsi ba ginötö tohare ira. Moguna la’ila wa ta’ame’egö tödö ira. Fo’ame’egö tödö ba fanolo si tefaudu simane da’ö, tola möi fanga’aro’ö wamatira.Gamaedola 12:25; 17:17.

 BE’E WANOLO SI TEFAUDU BA NIHA SI FINDRA

11. (a) Hadia zi oföna sibai moguna khö ndra pengungsi findra? (b) Hewisa wangoroma’ö niha si findra wangandrö saohagölö?

11 Si oföna, tola tabe’e gö, nukha mazui soguna tanö bö’ö khö ndra talifusöda. * (Faigi nisura ba gahe zura.) Hewa’ae no ide-ide mbuala nibe’eda, simane na tabe’e dalilehe khö dalifusöda ira matua, tola manö omuso sibai dödönia. Tatu manö, lö lafaso niha bö’ö ba wamalua da’ö, hiza’i laforoma’ö wa la’andrö saohagölö ba wanolo nifalua khöra. Da’a zangomusoi’ö dödö ndra talifusöda same’e mbuala. Hiza’i ba gafuriata, ya’ira samösa zanga’asogö zoguna khöra. Moguna sibai da’ö börö me da’ö zanolo ya’ira ena’ö lö la’osiwawöi ira niha ba la’okhögö wahuwusa si sökhi khö ndra talifusöda. (II Tesalonika 3:7-10) Hewa’ae simane da’ö, moguna tabe’e wanolo si tefaudu khö ndra pengungsi.

Hewisa wanoloda ndra talifusöda pengungsi? (Faigi ngenoli si-11-13)

12, 13. (a) Hewisa wame’eda fanolo si tefaudu ba niha si findra? (b) Be’e duma-duma.

12 Lö moguna ta’okhögö gefe sebua ba wanolo pengungsi. Sabölö moguna khöra ya’ia da’ö inötö hegöi fa’omasida. Duma-dumania, tola öforoma’ö khöra hewisa wangoguna’ö moto sewa, mazui hewisa wowöli gö si sökhi hiza’i ide-ide mböli. Tola göi öforoma’ö khöra hewisa lala ba wangokhögö fakake simane roda mazui seso ndru’u irege tola la’oguna’ö da’ö ba  wangalui soguna khöra. Sabölö tohudenia, tola ötolo ira ena’ö la’okhögö wa’owua-wua dödö ba mbanua niha Keriso si bohou si so ya’ira. Na tola, alui lalara ba we’amöi ba gangowuloa. Tola ötutunö khöra hewisa lala si sökhi ba wanuriaigö ba mbanua da’ö, ba tola falulu fohalöwö ami ba wanuriaigö.

13 Me möi zi daöfa pengungsi sagawuyu-wuyu ba zi sambua mbanua niha Keriso, oya wanolo si tefaudu nibe’e ndra satua sokubaloi khöra. Duma-dumania, lafaha’ö ira hewisa wolohe moto, hewisa woketik zura ba hewisa wangalui halöwö. Laforoma’ö göi khöra hewisa lala ba wombagi inötöra irege tola la’ofönai’ö ba wamosumange Yehowa. (Galatia 6:10) Lö ara aefa da’ö, tobali ira perintis. Börö wanolo ndra satua sokubaloi hegöi famorege nifaluara ba wangofönai’ö wamosumange Yehowa, tedou ira ba wamati ba latimbagö we’amöi ösi gulidanö Zatana.

14. (a) Hadia manö wondröni dödö sinangea latimbagö ira pengungsi? (b) Be’e duma-duma.

14 Simane niha Keriso tanö bö’ö, niha si findra moguna göi latimbagö wangera-ngera ba fondröni dödö ba wangofönai’ö wangalui kefe moroi ba wahuwusara khö Yehowa. * (Faigi nisura ba gahe zura.) Lije, nitutunö ba wamobörö, hegöi ira talifusönia, latörö tödöra hadia wamaha’ö si sökhi nifaha’ö bapara sanandrösa ba wamati me inötö moloi ira. Lamane, ”Izara-zara wanibo’ö fakake si lö moguna ma’ohe. Ba gafuriatania, ifazawa tasi si lö ösi andrö ba imane khöma si fao fa’iki, ’No mi’ila? Da’a zabölö moguna khömi!’”—Baso I Timoteo 6:8.

FO’AME’EGÖ TÖDÖ SEBUA BA ZOGUNA BA NIHA SI FINDRA

15, 16. (a) Hewisa wangaro’öda famati ndra talifusöda? (b) Hewisa wangoroma’öda wa tarasoi hadia nirasoira?

15 So zabölö moguna khö ndra pengungsi töra moroi ba gö hegöi nukha. Moguna la’ila wa tarasoi hadia nirasoira hegöi famarou dödö moroi ba Zura Ni’amoni’ö. (Matai’o 4:4) Ba wanolo pengungsi, ira satua sokubaloi tola lahalö publikasi ba li ni’oguna’ö pengungsi ba tola latolo ira ba wohubungi ndra talifusöda sangoguna’ö lira. Moguna sibai da’a börö me ato pengungsi si no mondröi fefu hadia zasese la’ila ba lafalua. Fabali ira ba nösi nomora, ba niha mbanuara, hegöi ba mbanua niha Keriso. Moguna larasoi wa’omasi Yehowa ba fa’omasi ba gotalua niha Keriso. Na lö larasoi da’ö, tola manö la’alui wanolo moroi ba niha bö’ö si sambua soi khöra si tenga samosumange Yehowa. (I Korindro 15:33) Na ta’ame’egö tödö ira ba mbanua niha Keriso, falulu fohalöwö ita khö Yehowa ba wolumö’ö ’niha si fatewu’.Zinunö 146:9.

16 Tebai mangawuli Yesu hegöi ira satuania ba nomora sagötö mamatörö niha sedöna mamunu ya’ia. Simanö göi, ato pengungsi iada’a si tebai mangawuli ba nomora. Tanö bö’önia, te lö omasi ira mangawuli ba nomora. Imane Lije, ato zatua si lö omasi na mangawuli ndraonora ba soira, börö me no la’ila wa so nösi nomora nihoröni ba nibunu ba da’ö. Ba wanolo ndra talifusöda, moguna taforoma’ö wa’afökhö khöda zafökhö khöra, ta’omasi’ö dalifusö, ahakhö dödöda nawöda, ba böi fayawa ita’. (I Fetero 3:8) Börö wolohi andre, so ösa pengungsi si lö omasi fariawö ba niha bö’ö, tola manö  aila ira ba wanutunö fanandraigö nirasoira mendrua manö ba zinga ndraonora. Sofu khöu samösa, ’Na alua khögu zimane da’ö, hadia zomasido lafalua khögu?’Matai’o 7:12.

BA GINÖTÖ MANURIAIGÖ ITA KHÖ NDRA PENGUNGSI SI TENGA SAMADUHU’Ö

17. Hewisa wanuriaigö nifaluada tola möi fanolo khö ndra pengungsi?

17 Ato pengungsi iada’a tohare ira moroi ba soi si lö manehegö halöwö fanuriaigö. Börö wa’owölö-ölö ndra Samaduhu’ö, ngahönö pengungsi tola lafondro-drongo ”turia Mbanua andrö” si oföna sibai ba wa’aurira. (Matai’o 13:19, 23) Ato niha zangokhögö ’noro’ dödö, lasöndra wondrara dödö ba fanolo moroi ba gangowuloada, ba lamane wanguma’ö, ”Sindruhu-ndruhu so Lowalangi ba dödömi.”Matai’o 11:28-30; I Korindro 14:25.

18, 19. Hadia manö zinangea tatörö tödöda ba ginötö manuriaigö ita khö ndra pengungsi?

18 Moguna atua-tua ba ’onekhe’ ita na manuriaigö khö ndra pengungsi. (Matai’o 10:16; Gamaedola 22:3) Moguna tafondro-ndrongo si fao fa’ebolo dödö na fahuhuo pengungsi, hiza’i böi tatutunö politik. Moguna ta’o’ö wanuturu lala nitemada moroi ba gödo ndraha hegöi khö ndra samatörö ba nahia da’ö, irege lö te’ala ita mazui niha bö’ö. Börö me fabö’ö-bö’ö agama ba sasese lafalua, moguna ta’ame’egö tödö ba tafaha’ö ita ba nirasoira hegöi bua wangera-ngerara. Duma-dumania, so niha moroi ba soi bö’ö zangokhögö goi-goi sanandrösa ba lagu wonukha ndra alawe. Andrö, ba ginötö manuriaigö ita khöra, sökhi na ta’oguna’ö nukha si lö tetutu ba dödöra.

19 Omasi ita tatolo niha si göna abula dödö, hewa’ae na tenga samosumange Yehowa ia. Na tafalua da’ö, no ta’o’ö duma-duma si sökhi moroi ba niha Zamaria si so ba duma-duma nibe’e Yesu. (Luka 10:33-37) Lala si sökhi ba wanolo niha ya’ia da’ö na tafaha’ö ira ba duria somuso dödö. Imane samösa satua sokubaloi si no irai manolo pengungsi wa moguna sibai tafatunö khöra wa ya’ita andre Samaduhu’ö Yehowa. Moguna la’ila wa ohitö dödöda siföföna ya’ia da’ö tatolo ira ena’ö aboto ba dödöra wanötöna si sökhi si so ba Zura Ni’amoni’ö moroi na tabe’e khöra gefe.

BUA SI SÖKHI

20, 21. (a) Hadia mbua si sökhi na laforoma’ö wa’omasi sindruhu khö ndra pengungsi? (b) Hadia wamaha’ö nitutunöda ba wamaha’ö aefa da’a?

20 Na taforoma’ö wa’omasi sindruhu ba ’niha si fatewu’, tola te’asogö mbua si sökhi. Me mate wo’omo dalifusöda ira alawe sotöi Alganesh, moloi ia hegöi daönö ndraononia me so wolohi ba Eritrea. Mowaö-waö ira walu hari ba danö si mate. Ba gafuriatania, me no marase ira ba wanörö lala saröu, ofeta ira ba Sudan. Imane Alganesh, ”La’omasi’ö ndra’aga ira talifusöda ba da’ö, hulö simane ösi nomora samösa. Labe’e göma, nukha, nahia hegöi lalama ba wofanö-fanö. Hadia so niha bö’ö zanema’ö niha si fatewu si möi ba nomora ha börö me fagölö Lowalangi nifosumangera? Ha Samaduhu’ö Yehowa zamalua da’a!”Baso Yohane 13:35.

21 Hewisa göi ndraono si fao khö ndra satuara? Ba wamaha’ö aefa da’a, tafaha’ö ita hewisa ena’ö tola tatolo nösi nomo pengungsi ba wamosumange Yehowa si fao fa’owua-wua dödö.

^ par. 2 Ba wamaha’ö da’a, ngawua wehede ”pengungsi” eluahania niha si lö tola lö’ö mondröi omora börö me so wolohi, fasuwöta, mazui bencana alam. Lö tola lö’ö toröi ira ba soi si bohou mazui ba mbanua bö’ö si so ba soira samösa. Imane UNHCR (Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi) wa samösa moroi ba zi 113 niha ba zi sagörö ulidanö lö tola lö’ö laröi nomora.

^ par. 6 Faigi artikel ’Böi Mi’olifugö, Faböi Abua Gölömi ba Niha si Fatewu’ ba Manuriaigö Mbaŵa si Fulu 2016 nga’örö 3-8.

^ par. 11 Ba ginötö tohare pengungsi, moguna la’o’ö wanuturu lala ira satua sokubaloi si so ba mbuku Diorganisasi untuk Melakukan Kehendak Yehuwa faza 8 ngenoli 30. Ba wohubungi mbanua niha Keriso si so ba mbanua niha pengungsi, tola la’oguna’ö jw.org ira satua sokubaloi ba wame’e sura ba gödo ndraha si so ya’ira. Gasa-gasa da’ö, tola labe’e wanofu si fao fa’atua-tua ira satua sokubaloi khö pengungsi andrö sanandrösa ba mbanua niha Keriso hegöi fanuriaigönia ena’ö la’ila hewisa wamatinia.

^ par. 14 Faigi artikel ”Tak Seorang Pun Dapat Melayani Dua Majikan” hegöi ”Tabahlah—Yehuwa Penolong Saudara!” ba Menara Pengawal 15 Mbaŵa si Öfa 2014, nga’örö 17-26.