Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Famaha’ö moroi ba Gangilata Zakharia

Famaha’ö moroi ba Gangilata Zakharia

”Mifuli ami khögu . . . ba ufulido göi khömi.”​—ZAKHARIA 1:3.

SINUNÖ: 6, 20

1-3. (a) Me ibörögö mama’ele’ö Zakharia, hadia zalua ba nono mbanua Yehowa? (b) Hana wa i’andrö Yehowa ba nono mbanuania ena’ö mangawuli ira khönia?

I’ILA Zakharia gangilata sahöli-höli dödö. Duma-dumania, gölu-gölu zura sihombo, ira alawe si dadao bakha ba rumbi hegöi si darua ndra alawe sihombo si hulö gafi dumbao gafira. (Zakharia 5:1, 7-9) Hana wa ibe’e Yehowa khö zama’ele’önia gangilata sahöli-höli dödö andre? Hadia zalua ba ndraono Gizara’eli ba götö da’ö? Ba hadia wamaha’ö nihalöda iada’a sanandrösa ba gangilata andrö?

2 Ba ndröfi 537 SM, omuso sibai dödö nono mbanua Yehowa. No te’oloi’ö ira ba Mbabilona ba zi 70 fakhe fa’ara. Hiza’i, te’efa’ö ira iada’a! Omasi sibai ira mangawuli ba Yeruzalema ba wangehaogö osali hegöi ba wamosumange Yehowa. Döfi aefa da’ö, awai lafazökhi wondrasi gosali. Omuso sibai dödöra, ba ”mu’ao ira si fao fa’owua-wua  dödö irege terongo lira ba nahia saröu”. (Gesera 3:10-13, Terjemahan Dunia Baru) Hiza’i, itugu oya wanaisi nitaögö ndraono Gizara’eli ba wangehaogö osali andrö irege ata’u ba laböhöli wangehaogö ya’ia. Lua-luania, la’osambua’ö dödöra ba wangehaogö omora samösa ba lalau mananö sinanö. Fele’önö fakhe aefa da’ö, lö nasa sawai lafazökhi gosali Yehowa. Moguna labe’e khöra wamasugi ba dödö ena’ö mangawuli ira khö Yehowa ba laböhöli wangalui tana khöra samösa. Omasi Yehowa na so khöra wa’owölö-ölö hegöi fa’abarani ba wamosumange ya’ia.

Itema wamosumangeda Yehowa ha na tabe’e khönia zabölö sökhi

3 Andrö, me döfi 520 SM, ifatenge zama’ele’önia Yehowa sotöi Zakharia ba wanolo nono mbanuania ena’ö latörö tödöra hadia mbörö wa te’efa’ö ira moroi ba Mbabilona. Sadöni dödöda, eluaha döi Zakharia, ”No Itörö Tödö Yehowa”. Lö i’olifugö ira Lowalangi hewa’ae no olifu ira hadia zi no ifalua Yehowa khöra. (Baso Zakharia 1:3, 4.) No ifabu’u Yehowa wa hasambalö itolo ira ba wangehaogö famosumange satulö. Hiza’i, ifangelama ira wa itema wamosumangera ha na labe’e khönia zabölö sökhi. Datatutunö gangilata Zakharia si önö ba si fitu. Tafaha’ö ita hewisa wamarou dödö nibe’e Yehowa ba ndraono Gizara’eli ba hewisa wa tola möi fanoloda iada’a gangilata andrö.

IHUKU NIHA SANAGÖ LOWALANGI

4. Hadia gangilata si önö ni’ila Zakharia? Hana wa lasura nösinia ba nga’örö tanö bakha hegöi tanö baero? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö 1.)

4 Faza 5 ba mbuku Zakharia tebörögö ia ba gangilata sahöli-höli dödö. (Baso Zakharia 5:1, 2.) I’ila Zakharia gölu-gölu zura sihombo, 9 meter wa’anaunia ba 4,5 meter wa’ebolonia. No teboka ba so duria nisura ba da’ö. (Zakharia 5:3) Ösi duria andrö fanguhuku sebua. Si to’ölönia, na lasura zura ba götö föna, ha ba nga’örö tanö bakha ba gölu-gölu zura musura ia. Hiza’i, tohude sibai duria andre irege lasura ia ba nga’örö tanö bakha hegöi ba nga’örö tanö baero.

Niha Keriso, moguna latimbagö fefu ngawalö hadia ia so’amakhaita ba wanagö (Faigi ngenoli si-5-7)

5, 6. Hewisa wamaigi Yehowa ngawalö wanagö?

5 Baso Zakharia 5:3, 4Fefu niha gulidanö, labu’a gofu hadia ia nifaluara föna Lowalangi. Mendrua manö nono mbanua Yehowa börö me la’otöigö döinia. La’omasi’ö ia ba la’ila wa möi fangobousi döinia na lalau managö. (Gamaedola 30:8, 9) So ösa niha zanguma’ö wa lö fasala na lalau managö asala so dani si sökhi ba wamalua ya’ia. Hiza’i, gofu hadia ia daninia, niha sanagö no iforoma’ö wa abölö i’o’ö gisö-isö dödönia moroi ba wangofönai’ö Yehowa, Töinia, hegöi Hukunia.

6 Nehegö ngawua wehede si so ba Zakharia 5:3, 4 sanguma’ö wa fangelifi ”irugi yomo ba nomo zanagö” ba ”yomo khöra i’iagö, ba ena’ö ifufu”. Eluahania, i’ila iforoma’ö ba ihuku ngawalö zala nifalua nono mbanuania Yehowa.  Hewa’ae tola ibini’ö hadia nifaluania niha sanagö föna ndra folisi, kafalonia, satua sokubaloi mazui khö ndra satuara, tebai ibini’ö da’ö föna Yehowa. Hasambalö iforoma’ö Lowalangi hadia nifaluara. (Heberai’o 4:13) Omuso sibai dödöda me so ita ba gotalua niha samorege ba wanörö sindruhu ba ngawalö ”hadia ia”!​—Heberai’o 13:18.

7. Hewisa ena’ö lö göna ita fangelifi moroi ba gölu-gölu zura sihombo?

7 Fatuwu Yehowa ba ngawalö hadia ia so’amakhaita ba wanagö. Tatu, omuso sibai dödöda börö me ta’ila ba ta’o’ö goi-goi Yehowa sanandrösa ba zatulö hegöi si sala. Omuso göi dödöda börö me tafaudugö wa’aurida ba lala si lö mangobousi töinia. Na tafalua da’a, lö ihuku ita Yehowa simane nifaluania ba niha si lö molo’ö khönia.

FALUA ZI NO ÖFABU’U ”ERO MA’ÖKHÖ”

8-10. (a) Hadia geluaha hölu? (b) Hadia hölu si no isawö Razo Zedekia?

8 Aefa da’ö, ösi gölu-gölu zura andrö ifa’ema wamangelama ba niha ’si möi ba hölu’ ba döi Lowalangi. (Zakharia 5:4) Hölu andre eluahania fehede sanga’aro’ö sindruhu mazui zazi si tohude sanandrösa ba wamalua mazui lö mufalua hadia ia.

9 Sindruhu-ndruhu tenga si famai-mai na fahölu ita ba döi Yehowa. Ta’ila da’a moroi ba zalua khö Zedekia, razo safuria samatörö Yeruzalema. Fahölu Zedekia ba döi Yehowa wa ilulu ia ba danga razo Mbabilona. Hiza’i, lö ifalua hadia zi no ifabu’u andrö. Andrö wa imane Yehowa, ”Ba mbanua razo andrö mate [Zedekia], ba mbanua razo andrö, samali’ö razo ya’ia mege, si no isawö si  möi ia ba hölu mege, awö wawu’usa li andrö, khönia ba Mbabeli bakha mate ia.”​—Hezekieli 17:16.

10 Fahölu Razo Zedekia ba döi Lowalangi, ba iwa’ö khönia Yehowa ena’ö ifalua da’ö. (II Nga’ötö 36:13) Hiza’i, lö ifalua Zedekia hadia zi no ifabu’u ba i’andrö wanolo ba niha Miserai ba wolawa niha Mbabilona. Hewa’ae simanö, tebai itolo ia niha Miserai.​—Hezekieli 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Hadia mbu’usa li sabölö tohude si tola tahalö? (b) Hewisa ena’ö oroma ba nifaluada ero ma’ökhö wa no talulu wa’aurida?

11 Moroi ba zalua khö Zedekia, ta’ila wa ifondro-ndrongo Yehowa hadia zi no tafabu’u. Ena’ö tola omuso dödönia, moguna tafalua hadia zi no tafabu’u andrö. (Zinunö 76:12) Bu’usa li sabölö tohude si tola tahalö ya’ia da’ö ba wolulu fa’aurida khö Yehowa. Me talulu wa’aurida khönia, tafabu’u wa tafosumange ia sagötö fa’aurida gofu hadia zalua.

12 Hewisa wamaluada mbu’usa lida khö Yehowa? ”Ero ma’ökhö” tataögö wanandraigö sebua hegöi side-ide. Tola taforoma’ö wa aro wahuwusada khö Yehowa na tataögö fefu wanandraigö andrö. (Zinunö 61:9) Duma-dumania, hadia nifaluamö na so niha ba nahia wohalöwö mazui ba zekolamö somasi khömö? Hadia ötimbagö wa’omasira ba öforoma’ö wa omasi’ö ö’o’ö Yehowa? (Gamaedola 23:26) Mazui, hewisa na ha ya’ugö zamosumange Yehowa ba nösi nomomö? Hadia ö’andrö wanolo khö Yehowa ena’ö lö mamalö öfaudugö lala wa’aurimö ba gamuata niha Keriso? Hadia ö’andrö saohagölö khö Yehowa ero ma’ökhö ba wa’omasi hegöi fanuturu lala nibe’enia gofu hadia zalua khömö? Hadia öbe’e ginötömö ba wombaso Sura Ni’amoni’ö ero ma’ökhö? No tafabu’u wa tafalua fefu da’a me talulu wa’aurida khö Yehowa. Ba ginötö ta’o’ö ba tabe’e zabölö sökhi khönia, no taforoma’ö khö Yehowa wa ta’omasi’ö ia ba omasi ita tobali tana khönia. Ya’ita andre Samaduhu’ö töinia. Börö me lö faröi ita khö Yehowa, ifabu’u khöda dötönafö si sökhi ba zi so miföna.​—V Moze 10:12, 13.

Moroi ba duma-duma nifaluania, ifaha’ö ita Yehowa wa moguna tafalua hadia zi no tafabu’u

13. Hadia wamaha’ö nihalöda ba gangilata Zakharia si önö?

13 Gangilata Zakharia si önö möi fanoloda ena’ö aboto ba dödöda wa na ta’omasi’ö Yehowa, tafalua hadia zi no tafabu’u ba lö managö ita. Tafaha’ö göi ita wa hewa’ae oya zala nifalua ndraono Gizara’eli, hasambalö ifalua Yehowa hadia zi no ifabu’u ba lö iröi nono mbanuania. Aboto ba dödönia wa abua zalua khöra börö me ato nudu si so ba zi fasuira. Moroi ba duma-duma nifaluania, ifaha’ö ita Yehowa wa moguna tafalua hadia zi no tafabu’u. Ba tola faduhu dödöda wa hasambalö itolo ita ba wamalua da’ö. Sambua lala nifalua Yehowa ba wanolo ya’ita ya’ia da’ö ibe’e khöda  dötönafö ba zi so miföna. Ba zi lö aratö, ihori fefu wa’alösökhi si so ba gulidanö. Ta’ila da’ö ba gangilata Zakharia aefa da’a.

IHORI ZI LÖ SÖKHI YEHOWA

14, 15. (a) Hadia ni’ila Zakharia ba gangilatania si fitu? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö 2.) (b) Haniha ndra alawe si dadao bakha ba rumbi? Ba hana wa iduhö mala’ika rumbi andrö?

14 Me no aefa i’ila gölu-gölu zura sihombo Zakharia, imane khönia samösa mala’ika, ”Faöga höröu.” Aefa da’ö, i’ila sambua rumbi. (Baso Zakharia 5:5-8.) No owulo-wulo lagö rumbi andrö ba tefazökhi ia moroi ba zimo. Me tebokai rumbi, i’ila Zakharia, ”ndra alawe si dadao bakha”. Itutunö mala’ika andrö khö Zakharia wa ira alawe si so ba rumbi eluahania Ngawalö zi Lö Sökhi. Khalaigö hewisa wa’ata’u Zakharia me edöna manaoka baero ndra alawe andrö! Hiza’i, i’anemai’ö ifuli ibe’e ia bakha mala’ika ba iduhö rumbi andrö faoma simo sabua. Hadia geluaha gangilata da’ö?

15 Ba gangilata da’ö, ta’ila wa lö itehegö Yehowa so ngawalö zi lö sökhi ba gotalua nono mbanuania. Na i’ila Yehowa so zi lö sökhi, i’anemai’ö ihori da’ö. (I Korindro 5:13) Ta’ila da’a ba nifalua mala’ika me i’anemai’ö iduhö rumbi andrö faoma simo sabua.

Ifabu’u Yehowa wa irorogö ena’ö lö ra’iö wamosumange nifalua khönia (Faigi ngenoli si-16-18)

16. (a) Hadia zalua ba rumbi andrö? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö 3.) (b) Hezo la’ohe rumbi andrö ira alawe si darua si so afi?

16 Aefa da’ö, i’ila Zakharia darua ndra alawe sangokhögö gafi sabölö si hulö dumbao. (Baso Zakharia 5:9-11.) No aröu faehu ndra alawe si darua da’a moroi khö ndra alawe si lö sökhi si  so bakha ba rumbi. Lafazawa rumbi si so Ngawalö zi Lö Sökhi andrö ba dalu mbanua. Hezo la’ohe ia? La’ohe ia ba ”danö Zineara” ya’ia da’ö Babilona. Hana wa labe’e ia ba da’ö?

17, 18. (a) Hana wa no sinangea tobali nahia Ngawalö zi Lö Sökhi Mbabilona? (b) Hadia zi lö mamalö öfalua?

17 Niha Gizara’eli sauri ba götö Zakharia aboto ba dödöra hana wa no sinangea tobali nahia Ngawalö zi Lö Sökhi Mbabilona. La’ila wa no afönu amuata fohorö hegöi famosumange faya soi andrö. Zakharia hegöi niha Yahudi tanö bö’ö si no irai toröi ba da’ö, ero ma’ökhö laforege ba wanimbagö fefu ngawalö zi lö sökhi. Ba gangilata da’a ifabu’u Yehowa wa hasambalö irorogö ena’ö lö ra’iö wamosumange nifalua khönia.

18 Da’a göi zamasugi ba dödö niha Yahudi wa la’okhögö noro dödö ba wondrorogö famosumange satulö. Tebai so zi lö sökhi ba gotalua nono mbanua Lowalangi. Iada’a, no i’ohe ita Yehowa ba organisasinia si lö ra’iö. Ba da’ö tarasoi wa’omasi hegöi folumö’ö moroi khönia. Fefu ita ta’okhögö noro dödö ba wondrorogö ena’ö lö ra’iö da’ö. Lö hadöi fa’alösökhi ba gotalua nono mbanua Yehowa.

MÖI FAMOSUMANGE YEHOWA NIHA SI LÖ RA’IÖ

19. Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba gangilata Zakharia sahöli-höli dödöda?

19 Gangilata Zakharia si önö hegöi si fitu no tobali famangelama sebua ba niha samalua si lö sökhi. Lö itehegö so wa’alösökhi Yehowa. Börö me ya’ita andre samosumange ya’ia, moguna ta’ogorofi zi lö sökhi. Gangilata andre zangaro’ö tödöda wa na taforege ba wangomusoi’ö tödö Namada safönu fa’omasi, lö i’elifi ita hiza’i ilumö’ö ba ifahowu’ö ita. Hewa’ae abua ba wondrorogö fa’alöra’iö ba gulidanö si lö sökhi andre, tola mofozu wamaluada da’ö börö wanolo moroi khö Yehowa! Hiza’i, hewisa wa tola faduhu dödöda wa lö irai taya wamosumange satulö? Börö me itugu ahatö wamakao sabölö-bölö, hewisa wa tola ta’ila wa ilumö’ö organisasinia Yehowa? Tatutunö wanofu-nofu andre ba wamaha’ö aefa da’a.